Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Odovzdali ocenenia víťazom Európskej ceny za prevenciu kriminality 2015 zameranú na problematiku kyberkriminality

Bratislava, MV SR, 09. 02. 2016

logo eucpn

Štátny tajomník MV SR Jozef Buček odovzdal v utorok 9. februára 2016 ocenenia víťazom súťaže o najlepší projekt realizovaný v oblasti prevencie kriminality na tému prevencia kybernetickej kriminality za prítomnosti riaditeľa odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra – Jozefa Halcina, tajomníčky Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Petry Barnovej a národnej zástupkyni SR pre EUCPN Evy Ivančovej.

 Národné kolo súťaže ECPA sa uskutočnilo v septembri 2015 na základe výzvy podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ktorý je zároveň predsedom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Do súťaže boli prihlásené 3 projekty, ktoré na základe hodnotenia komisie získali nasledovné umiestnenie:

       1. miesto: Adam a Eva 21. storočia – obec Dvory nad Žitavou

Projekt je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ (12 - 15 rokov). Je zameraný na najháklivejšie témy dospievajúcej mládeže. S deťmi sa otvorene diskutuje o témach ako je dospievanie, vzťahy, kamaráti, internet, sex, pornografia a iné. Sú to témy, ktoré sú súčasťou každodenného života a každé dieťa si myslí, že o tom už všetko vie a nič ho nemôže prekvapiť.

Stretnutie s víťazmi na MV SR

Každý deň využívajú moderný digitálny svet, žijú online, „postujú”  a zdieľajú  svoje myšlienky, názory, fotografie, „lajkujú” príspevky svojich online priateľov, posielajú žiadosti o priateľstvo ľuďom, ktorých nepoznajú, ale majú „spoločných priateľov”. Stránky od 18+ navštevujú bez problémov, jedným klikom. Predháňajú sa, kto videl viac zakázaných vecí, kto tie veci skúšal, kto ich skúšať bude. Projekt je zameraný na to, aby sa deti s týmito problémami vedeli vyrovnať, dozvedeli sa správne a neskresľujúce informácie, vedeli využívať výdobytky moderného sveta a nestratili sa v množstve informácií, ktoré dnešná doba ponúka.

Ocenenie od štátneho tajomníka MV SR prevzal starosta obce Dvory nad Žitavou - p. Ing. Branislav Becík, PhD.

       2. miesto: Spoločne proti IT kriminalite OZ Preventista          

Projekt “Spoločne proti IT kriminalite”  ktorý bol spustený občianskym združením Preventista je zameraný na rozvoj vzdelávacích aktivít v oblasti informačnej bezpečnosti, prevencie počítačovej kriminality a prevencie sociálno-patologických javov, ktoré súvisia s využívaním informačných technológií. Víziou projektu je zvyšovanie povedomia o informačnej bezpečnosti, zvyšovanie „soft skils“, popularizácia problematiky informačnej bezpečnosti a snaha o presadenie základných princípov bezpečného využívania IT v praktickom živote. Cieľovou skupinou sú najmä deti a mládež. Pôsobenie na cieľovú skupinu však prebieha nielen priamo zameranými aktivitami, ale aj na základe bezprostrednej spolupráce a cestou podpory vzdelávania ich pedagógov a rodičov zo strany skúsených odborníkov v oblasti informačnej bezpečnosti.

       3. miesto: Kyberšikanovanie.sk  eSlovensko o. z.

Kyberšikanovanie.sk je multimediálny projekt určený pre slovenské základné a stredné školy, ale aj iné štátne i súkromné inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou. Výstupom projektu je metodická príručka a DVD s výberom filmov slovenskej aj zahraničnej produkcie na témy kyberšikanovania. Projekt má za cieľ rozšíriť vedomosti o kyberšikanovaní, zvýšiť citlivosť na kyberšikanovanie, zmeniť pasívnych svedkov na aktívnych ochrancov obetí, prostredníctvom filmov vyvolať emocionálny zážitok, ktorý zmení pohľad svedkov na šikanovanie a pomocou aktivít hlbšie pochopiť prežívanie a správanie obete, agresora či svedkov. Prostredníctvom emócií a individuálneho prežívania počas sledovania filmov a zapájania sa do 25 aktivít si projekt kladie za cieľ osloviť deti a mládež a ukázať im, ako vníma kyberšikanovanie obeť, agresor a blízke okolie.

Ocenenie prevzala p. Ing. Veneta Macková – projektová manažérka eSlovensko o.z.

Stretnutie s víťazmi na MV SR

Víťazný projekt Adam a Eva 21. storočia reprezentoval Slovenskú republiku v európskom kole súťaže, ktorého vyhodnotenie sa konalo v decembri 2015 v Luxemburgu. Koordinátorka projektu, p. Mgr. Klaudia Homolová, odprezentovala projekt počas konferencie najlepšej praxe v oblasti prevencie kriminality. Hlavnú cenu získal projekt Holandska a čestné uznanie získalo Nemecko a Luxembursko.

 Víťazom v roku 2014 bolo občianske združenie eSlovensko

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz