Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Operačný program Efektívna verejná správa spúšťa svoju novú webovú stránku www.reformuj.sk

Bratislava, 22. 05. 2018

tlacova sprava

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) bude odteraz fungovať na svojom novom webe www.reformuj.sk. Riadiacim orgánom pre OP EVS je Ministerstvo vnútra SR, doménu www.minv.sk tak doteraz využíval aj operačný program. Nový web je určený nielen pre odbornú, ale aj pre širokú laickú verejnosť. Obsah webovej stránky je poňatý prehľadným a jednoduchým spôsobom, aby sa na ňom vedel orientovať ktokoľvek.

1.

Názov webovej domény napovedá, čo je hlavným cieľom operačného programu Efektívna verejná správa. Ide o reformu verejnej správy. „Hlavným cieľom OP EVS je vybudovať verejnú správu na Slovensku tak, aby odrážala potreby a trendy dnešnej doby a najmä, aby bola proklientsky orientovaná a zjednodušovala im život,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková.

Grafické zobrazenie implementácie celého OP

Cieľom novej webovej stránky je ukázať transparentne implementáciu celého operačného programu. Hlavným prvkom je tak graf na úvodnej stránke, ktorý ukazuje celkovú sumu vyčlenenú pre OP EVS podelenú na prioritné osi s ich alokáciami. Z jednotlivých prioritných osí vychádzajú už konkrétne projekty s konkrétnou zazmluvnenou sumou. Úvodná stránka tak ponúka ľuďom cez graf pohľad na národné projekty, časom k nim pribudnú aj dopytovo-orientované projekty. Sumy v grafe sa tým pádom budú meniť podľa zazmluvnených projektov, ktoré budú postupne do grafu pribúdať. Ide o grafické zobrazenie napĺňania zazmluvnených projektov.

Nová webová stránka ponúka tiež jednoduché a zrozumiteľné informácie o živote rozpočtu OP EVS. Bez zbytočného hľadania sú poskytnuté informácie o celkovej alokácii, ktorá ja zazmluvnená a pracuje sa na nej, ako aj zostatok, ktorý bude využitý na nové výzvy a vyzvania. Dôležitým faktom je aj to, že graf nie je statický a je na ňom vidieť, ako sa život OP EVS mení.

2.

Podrobné informácie o projektoch

Hlavným ťažiskom webovej stránky www.reformuj.sk je orientácia na projekty, ktoré sú kľúčovým prvkom každého operačného programu. Sú výsledkom vyhlásených výziev a vyzvaní, pričom cez ne sa reformujú už konkrétne oblasti verejnej správy.

Na webe sa k nim dá dostať troma spôsobmi, určené sú jednak pre širokú verejnosť, no k projektom sa dá dostať tiež cez odbornejšiu terminológiu. „Projekty považujeme za kľúčové pri implementácii operačného programu. Preto sme sa snažili nájsť viacero jednoduchých spôsobov, ako sa k nim možno na našom novom webe dostať,“ vysvetlil riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe.

Na úvodnej stránke nájdu užívatelia šesť bannerov rozdelených podľa oblastí, ktorým sa OP EVS v rámci reformy verejnej správy venuje. A to je prvá cesta, ako sa možno k projektom dostať. Napríklad cez banner „Verejné služby“ sa ľudia dostanú k projektom, ktoré sa týkajú práve verejných služieb. Rovnako to je aj v prípade ostatných bannerov „Fungovanie štátu“, „Hospodárenie štátu“, „Ľudské zdroje“, „Súdny systém“ a „Občianska spoločnosť“.

3.

4.

Druhou cestou je možnosť dostať sa k projektom cez úvodný graf. Treťou možnosťou je cesta už prostredníctvom odbornejšej terminológie, a teda cez prioritné osi v hlavnom hornom menu.

5.

Veľká pozornosť je na novom webe venovaná práve projektom. Okrem všetkých potrebných informácií ponúka webová stránka tzv. kartu projektu. Jej obsahom je okrem textových informácií o projekte tiež jeho percentuálne napĺňanie ako aj napĺňanie jeho ukazovateľov vo forme kriviek a budíkov. Týmto spôsobom budú ľudia presne vidieť, ako sa projekt vyvíja a čo je v ňom nové. Našim cieľom je ukázať celý „životný cyklus projektu“. Na karte projektov sa užívatelia dostanú aj k výstupom, ktoré taktiež považujeme za mimoriadne podstatné.

6.

7.

Samozrejme, verejnosť na webe nájde aj všetky potrebné dokumenty, a to v prehľadnej forme. Materiály sú na webe zverejnené vo formáte, ktorý je možné stiahnuť.

Nová stránka operačného programu Efektívna verejná správa nie je teda len knižnicou dokumentov a rôznych iných materiálov. Verejnosti sa snažíme priniesť informácie v jednoduchej, prehľadnej a atraktívnej forme. Zaujímavosťou je, že užívatelia budú sledovať život celého operačného programu a jednotlivých oblastí, ktoré reformujeme.

8.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz