Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca pre fyzické osoby sa predlžuje do 31. mája

15. 02. 2023

paragraf

Minister vnútra Roman Mikulec v stredu 15. februára 2023 na rokovanie vlády SR predložil novelizované nariadenie vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca z Ukrajiny vydané podľa zákona o azyle. Nová právna úprava počíta s trvaním vyplácania príspevku do 31. mája 2023, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, že poskytovanie dočasného útočiska je predĺžené. Následne sa bude prípadné predĺženie príspevku prehodnocovať.

Pri výške vyplácaného príspevku ponechávame súčasnú sumu poskytovanú za jednu noc ubytovania odídenca za dospelú osobu vo výške 10 eur a za osobu mladšiu ako 15 rokov 5 eur. „Ide pritom stále o najoptimálnejší spôsob pomoci pre odídencov z hľadiska pomoci plynulého začleňovania sa do našej spoločnosti. Ruka v ruke týmto príspevkom pomáhame aj občanom našej krajiny, ktorí by za iných okolností mohli mať s prenájmom nehnuteľností v niektorých oblastiach väčší problém,”vysvetlil minister vnútra Roman Mikulec.

Aj naďalej platí, že maximálna možná vyplácaná suma za ubytovanie odídencov so statusom dočasného útočiska v jednej nehnuteľnosti je 1 800 eur a to len na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom.

Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Tej zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie. Kontrolným mechanizmom je pritom povinnosť, aby odídenec osobne oznámil obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. 

„Faktom je, že v porovnaní s jarnými mesiacmi roku 2022 evidujeme medzimesačný pokles ubytovaných odídencov a teda aj poskytovateľov ubytovania. Pokles súvisí jednak s návratom odídencov na Ukrajinu alebo vycestovaním do inej krajiny a ich vlastnou snahou o osamostatnenie sa," povedal Ján Orlovský, riaditeľ Migračného úradu MV SR.

Informácie o vyplácaní príspevku za ubytovanie odídenca: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz