Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2022, utorok
 

Poslanci schválili novelu zákona o financovaní škôl, ktorá pamätá na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

22. 06. 2017

romovia-ilustr-jun3

Viac asistentov do škôl, príspevok pre deti z chudobných rodín v škôlkach, priestor pre normalizáciu stavu diagnostických zariadení, či dopravné aj pre deti z menšinových škôl. V utorok 20. júna  2017 schválil parlament novelu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení, ktorá výrazne podporí žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Koncom marca začali splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz a štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák pracovať na novele zákona. Cieľom bolo do systému podpory vzdelávania vrátiť asi 50 % žiakov, na ktorých dovtedajšia legislatíva nepamätala. Výsledkom spolupráce je novela zákona, vďaka ktorej budú podporení nielen žiaci základných a stredných škôl, ale aj deti od prvého ročníka materských škôl.

Rómske deti

Vítame viaceré opatrenia novelizácie. Zmena, do ktorej bol môj úrad zapojený sa týka najmä detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia.  Tak ako sme sľúbili v marci, vyriešili sme technický problém pri posudzovaní tzv. sociálne znevýhodneného prostredia. V praxi to znamená, že deti, ktorých rodičia sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, budú podporené automaticky bez toho, aby ich chudobu musel ktokoľvek diagnostikovať. Školy budú mať viac peňazí pre asistentov týchto  detí. V súvislosti s našou agendou povinnej predškolskej výchovy sme do zákona dostali aj opatrenie na podporu detí v materskej škole, ktorého cieľom je, aby žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dostávali príspevok na vzdelávanie v materskej škole od veku troch rokov,“ uviedol Ábel Ravasz.

Novela sa okrem spomínaných oblastí dotýka aj podpory vzdelávania v materskom jazyku. Doteraz sa museli žiaci a ich rodičia spoliehať na to, že školu s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny majú buď v obci, alebo sa pripraviť na zvýšené cestovné náklady. Novela zákona má takýmto žiakom zabezpečiť príspevok na dopravu k najbližšej škole s vyučovacím jazykom menšiny.

Rómske deti

Zmien, ktoré novela priniesla je viac a sú priaznivé, spomeniem napríklad zohľadnenie dĺžky praxe učiteľa pri určovaní jeho mzdy, alebo odľahčenie administratívy. Dnes, ak je v obci základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a žiak má záujem navštevovať školu s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, peniaze na dopravu nedostane. Obec má totiž vytvárať podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov a otvoriť triedu pre iný vyučovací jazyk. Najmä z ekonomických dôvodov to pre väčšinu obcí nie je možné, preto sa navrhuje riešiť to formou príspevku na dopravu žiakov do školy,“  doplnil štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák.

Tieto opatrenia sú zároveň súčasťou širšej dohody ministra školstva a splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorej obsahom je záväzok pripraviť komplexnú zmenu podpory detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do konca roku 2018. Cieľom je vytvoriť prostredie, ktoré bude pomáhať všetkým deťom získať kvalitné vzdelanie.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz