Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Pracujeme na zvyšovaní odolnosti verejnej správy voči hybridným hrozbám

14. 09. 2023

hybridne-hrozby-logo1

Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR v stredu 13. septembra 2023 odprezentovalo verejnú verziu Hĺbkovej analýzy zraniteľností vybraných orgánov štátnej správy voči hybridným hrozbám. Dokument je reakciou na potrebu zmapovať slabé miesta verejnej správy vo vzťahu k hybridnému pôsobeniu. Cieľom dokumentu však nie je iba identifikovať zraniteľnosti, ale aj navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.

Analýza je výsledkom širokej spolupráce ministerstva vnútra s viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy a bezpečnostnými zložkami. Ide o prvý dokument tohto typu, v ktorom sú komplexne zmapované zraniteľnosti štátnej správy SR voči hybridným hrozbám. Detailné poznanie slabých miest je základným predpokladom pre úspešné čelenie skrytému, podvratnému pôsobeniu namierenému proti záujmom SR.

Materiál obsahuje úvodnú kapitolu skúmajúcu celkovú architektúru systému na riešenie hybridných hrozieb v rámci štátnej správy a 22 tematických kapitol, v ktorých sú analyzované zraniteľnosti voči špecifickým nástrojom hybridných hrozieb.

Hybridné hrozby sú v posledných rokoch jednou z najväčších výziev v oblasti bezpečnosti, a to na Slovensku, ako aj na úrovni EÚ a NATO. Dôvodom je zmena spôsobu presadzovania záujmov zo strany nepriateľských aktérov a zvyšujúci sa vplyv technológií na všetky oblasti spoločnosti.

Komplexné informácie o problematike hybridných hrozieb a súvisiacich témach nájdete na novej webstránke www.hybridnehrozby.sk.

O práci Centra boja proti hybridným hrozbám MV SR sa viac môžete dozvedieť aj na sociálnej sieti Twitter: @CBHH_SK.

Logo národného projektu Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verenej správy

 Národný projekt Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz