Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2024, piatok
 

Prichádza čas dovoleniek a brigád v zahraničí - pozor na obchodníkov s ľuďmi

17. 06. 2024

ruky-obchodovanie-s-ludmi-vizual

Letné mesiace po ukončení štúdia na vysokej alebo strednej škole, úspešné štátnice a maturitné skúšky sú zavŕšením životnej etapy, ktorá je u mnohých absolventov spätá s následným relaxom a dobrodružstvami, hľadaním nových zážitkov, nadväzovaním nových kontaktov a priateľstiev nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Mnoho mladých ľudí za vidinou dobrodružstva a vysokého zárobku cestuje do zahraničia. Dbať však treba na obozretnosť. V mnohých prípadoch sa neznalosťou, naivitou a prehnanou dôverčivosťou vystavujeme vážnym rizikám.

Pri naberaní skúseností za hranicami Slovenska však treba byť pozorný. Ak je osoba nútená robiť veci, ktoré robiť nechce, ak má pocit, že je monitorovaná a kontrolovaná inou osobou, vystavená vyhrážaniu alebo násiliu a je obmedzená jej sloboda pohybu,  s najväčšou pravdepodobnosťou sa stala obeťou trestného činu, ktorý je podľa  § 179 Trestného zákona klasifikovaný ako OBCHODOVANIE S ĽUĎMI. Osobitnému riziku sú v týchto prípadoch vystavené najmä ženy a deti.

Potenciálni páchatelia chcú získať výhody a finančné zisky, pričom majú presne rozdelené úlohy:

 • náborár, 
 • prepravca,
 • prechovávateľ,
 • odovzdávateľ,
 • vykorisťovateľ,
 • strážca,
 • šéf,
 • tipér,
 • kupliar,
 • dohadzovač,
 • poskytovateľ priestorov.

Väčšinou ide o osoby vo veku od 18 do 55 rokov a v 80 percentách prípadov páchajú tento druh trestnej činnosti muži.

Obchodovanie s ľuďmi  je celosvetovým fenoménom a nevyhlo sa mu ani Slovensko. Podľa štatistických ukazovateľov v roku 2023 bolo ako obeť obchodovania s ľuďmi identifikovaných 39 osôb, pričom trestné stíhanie bolo začaté v 20 prípadoch. V 12 skutkoch bolo podozrivým osobám v roku 2023 vznesené obvinenie. Do konca mája 2024 eviduje polícia 8 prípadov, ktoré sú kvalifikované ako trestný čin obchodovanie s ľuďmi.

Tento  trestný čin sa vyskytuje vo formách nútenej prostitúcie, pracovného a sexuálneho vykorisťovania, nútených sobášov alebo žobrania. Obete sú prevažne obmedzované na osobnej slobode a pod neustálou kontrolou. V niektorých prípadoch je im odopieraná strava, sú nútené k používaniu alkoholu a užívaniu omamných a psychotropných látok.

V roku 2021 sme zaznamenali aj konania za účelom nezákonnej adopcie. Páchatelia sa dopúšťajú vykorisťovania obetí obchodovania s ľuďmi pochádzajúcich zo Slovenskej republiky najmä v týchto krajinách:  Nemecko, Rakúsko. Írsko, Veľkú Britániu, Taliansko, Holandsko, Švajčiarsko a Dánsko.

V prípade dokázania viny hrozí obchodníkom s ľuďmi trest odňatia slobody od 4 rokov po doživotie.

Hlavným subjektom na odhaľovanie a vyšetrovanie obchodovania s ľuďmi je Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP P PZ, ktorá pri objasňovaní a operatívno-pátracej  činnosti spolupracuje s Interpolom, Europolom,  s policajnými pridelencami v zahraničí a samouzrejme s policajnými službami iných štátov. Zároveň sa každoročne zapája do spoločných akcií pod záštitou FRONTEX-u, ktoré sú zamerané na odhaľovanie obchodovania s ľuďmi.

AKO SA CHRÁNIŤ PRED TÝMITO RIZIKAMI?

 • Buďte podozrievaví voči príliš veľkorysým ponukám na pomoc, ponukám lukratívnej brigády, alebo zamestnania, a to najmä od neznámych osôb.
 • Dohodu o práci si dajte elektronicky zaslať ešte pred odchodom do zahraničia. Nastavené pracovné podmienky si dôkladne preštudujte a poraďte sa so svojim okolím. Pracovné zmluvy nepodpisujte, ak nerozumiete ich obsahu.
 • Nikdy neodovzdávajte svoje cestovné doklady. Pri opisovaní vašich údajov z dokladu totožnosti buďte prítomní, doklady žiadajte ihneď späť.
 • Ponechajte si fotokópiu svojho cestovného dokladu v mobilnom telefóne a pošlite jeho kópiu blízkym, príbuzným, priateľom, alebo inej dôveryhodnej osobe.
 • Majte pri sebe vždy kontaktné údaje dôveryhodných osôb, ktoré vám môžu pomôcť v prípade núdze (ak nemáte pri sebe mobilný telefón alebo osobné veci).
 • Informujte o mieste pobytu rodinu a priateľov. Zasielajte im pravidelné informácie, kde sa nachádzate a buďte s nimi v pravidelnom kontakte.
 • Predtým, ako nastúpite do neznámeho vozidla, ktoré vás v cudzej krajine napríklad vyzdvihlo na letisku, odfoťte si tabuľku s evidenčným číslom a ihneď ju pošlite svojim priateľom alebo rodine. Do vozidla v žiadnom prípade nenastupujte, ak vám vodič zakáže fotografovať.
 • Rovnako postupujte pri ubytovaní. Zašlite svojim blízkym a známym fotografiu objektu, kde sa mienite ubytovať a zdržiavať.
 • Ak sa necítite bezpečne, máte pocit, že sprostredkovateľ dovolenky alebo pracovnej ponuky sa snaží obmedziť vaše práva, opustite ihneď ubytovanie a okamžite požiadajte o pomoc úrady. Bez váhania kontaktujte príslušný zastupiteľský úrad. Ak máte obavy o svoj život a zdravie presuňte sa do objektov s krížom (kostol, nemocnica), kde požiadajte o ďalšiu pomoc.
 • Jedným  z nástrojov prevencie je prevádzka Národnej bezplatnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.

Obchodovanie s ľuďmi predstavuje latentnú kriminalitu. Páchatelia sofistikovane páchajú tento trestný čin s využitím technického vybavenia a ďalších prostriedkov na zahladzovanie stôp, pričom zneužívajú napríklad aj  neznalosť cudzieho jazyka potenciálnej obete. Preto je na mieste sa riadiť heslom "radšej prechádzať, ako riešiť následky".

Skôr ako počas letných mesiacov vycestujete za dobrodružstvami si preto namiesto konštatovania, že vám sa to predsa nemôže staťosvojte tieto jednoduché a účinné preventívne rady, ktoré vám pomôžu predísť hroznej skúsenosti obete obchodníkov s ľuďmi.   

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz