Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Projekt vytvorí predpoklady pre jednotný systém ekonomickej agendy v rôznych inštitúciách

09. 05. 2017

tlacova sprava

Ekonomická agenda v rôznych štátnych či samosprávnych inštitúciách by mohla mať v budúcnosti jednotný systém. Projekt Ministerstva financií SR, na ktorý žiada financie z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) vo výške takmer 4,5 milióna eur, vytvorí predpoklady pre to, aby takýto systém existoval. Vyzvanie na národný projekt „Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov“ je zverejnené na stránke http://www.minv.sk/?archiv-7. Riadiacim orgánom operačného programu je Ministerstvo vnútra SR.

Pre ekonomické systémy je možné zabezpečiť jednotnú aplikáciu a dodržiavanie platných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vedenie ekonomickej agendy subjektov verejnej správy. Ide napríklad o správu rozpočtu či majetku, vedenie účtovníctva, personalistiku či spracovanie miezd. Inštitúcie verejnej správy totiž dnes využívajú rôzne informačné systémy, ktoré však fungujú a spracovávajú agendu rôzne. Cieľom projektu je hospodárne zefektívniť vynakladanie finančných prostriedkov napríklad na zapracovávanie legislatívnych zmien, ktoré štát uhrádza toľkokrát, koľko ekonomických informačných systémov je aktuálne v prevádzke. Nevýhodou je i to, že subjekty pre rozdielne metodiky a procesy oneskorene vykazujú stav verejných financií. 

Cieľovými skupinami národného projektu sú inštitúcie a subjekty verejnej správy ako aj vyššie územné celky a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Projekt sa zameria na podporné a administratívne procesy vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách jednotlivých správcov kapitol štátneho rozpočtu. Ide napríklad o procesy, ako je vedenie účtovníctva, správa majetku, materiálové hospodárstvo, ľudské zdroje či hotovostné a bezhotovostné finančné operácie. Zapojí sa doň 826 subjektov štátnej správy a 747 subjektov územnej samosprávy.

„Súčasný stav výkonu podporných a administratívnych činností treba detailne zanalyzovať a následne zadefinovať súbor štandardizovaných procesov. Tým sa vytvoria predpoklady pre plošné zavedenie jednotného metodicko-procesného rámca, optimalizáciu procesov a následné zapojenie do Centrálneho ekonomického systému,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Projekt v konečnom dôsledku vytvorí predpoklady napríklad pre uplatnenie jednotnej metodiky spracovania ekonomických agend a výkazov, zjednotenie roztrieštených evidencií a výkazov účtovných jednotiek prepojených na rozpočet či pre kvalitnejší výkon rezortu financií v úlohe hlavného metodika verejných financií.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz