Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Projektom vytvorí Ministerstvo spravodlivosti SR podmienky na to, aby súdy fungovali efektívnejšie a rýchlejšie

13. 04. 2017

evs_logo_clanok

Slovenské súdy by mali v budúcnosti fungovať efektívnejšie a rýchlejšie. To je cieľom Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré požiadalo o finančné prostriedky z Európskej únie na svoj projekt s názvom „Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci“. Rezort požiadal o financie na národný projekt vo výške 12,1 milióna eur z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Vyzvanie vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre OP EVS.

Súdnictvo patrí medzi základné piliere vymožiteľnosti práva, ktoré zahŕňajú aj kvalitu zákonov a verejných služieb či efektívnosť prokuratúry. Ministerstvo spravodlivosti, ktoré je žiadateľom o financie z OP EVS, chce aj týmto projektom zvýšiť dôveryhodnosť verejnosti v slovenské súdy. Okrem efektivity súdov plánuje operačný program Efektívna verejná správa podporiť aj nezávislosť súdneho systému. Na základe analýz Európskej únie patria medzi hlavné problémy prieťahy v súdnom konaní či nedostatky v kvalite rozhodovania súdov. „Operačný program Efektívna verejná správa chce prispieť k vytvoreniu podmienok na to, aby sa zvýšila efektívnosť súdov, a teda aby sa zrýchlilo súdne konanie ako aj zlepšilo a zefektívnilo fungovanie celého súdneho systému,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Projekt, ktorého trvanie je naplánované na 48 mesiacov, má štyri hlavné aktivity. S ministerstvom spravodlivosti bude na ňom spolupracovať Európska komisia pre efektívne súdnictvo (CEPEJ), ktorá funguje v rámci Rady Európy. Prvým krokom bude analýza súčasného stavu a audit výkonnej súdnej moci, a to na 12 súdoch, z toho na troch krajských a deviatich okresných. Na základe auditu bude vypracovaná analýza, ktorá bude mapovať napríklad procesy na súdoch, rýchlosť konaní či aktuálny stav súdneho manažmentu. Na základe analýzy sa následne spracuje návrh odporúčaní. Druhý krok úzko súvisí s treťou aktivitou, a teda s implementovaním nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície a na samotnom ministerstve. Analýza i návrh odporúčaní budú slúžiť ako podklad pre vytvorenie Akčného plánu implementácie nových opatrení pre súdy. Plán bude obsahovať už len zásadné odporúčania, ktoré zvýšia efektívnosť súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania ako aj efektívnosť fungovania súdneho systému. Tieto odporúčania budú záväzné pre všetky súdy. V poslednom kroku budú zavedené a navrhnuté opatrenia na súdoch monitorované, hodnotené a merané.

„Po úspešnej realizácii projektu bude Slovensko v situácii, keď bude justícia poskytovať služby rýchlejšie a efektívnejšie a svoje ciele bude dosahovať s menším úsilím a s menšími nákladmi,“ uviedol riaditeľ odboru OP EVS Samuel Arbe. Výsledkom národného projektu bude i to, že justícia bude vo všetkých svojich aktivitách dôsledne sledovať verejný záujem a transparentnosťou prispievať k zvyšovaniu dôvery spoločnosti. Vyzvanie na národný projekt je zverejnené na stránke http://www.minv.sk/?archiv-7.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz