Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2023, sobota
 

Prvou predstavenou oblasťou rómskej reformy je vzdelávanie

23. 10. 2012

kalinak-pollak

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák predstavili v pondelok 22.  októbra 2012 prvú časť rozsiahlej rómskej reformy a to  oblasť vzdelávania.

Rómska reforma, ktorá má pracovný názov „Správna cesta“ je rozdelená do šiestich oblastí. Prvým okruhom je oblasť vzdelávania, ktorej hlavná myšlienka znie „Deti patria do školy“. Zabezpečiť vzdelávanie rómskym deťom nezávisle od ich sociálnych pomerov je jedným zo základných pilierov rómskej reformy. Všetky relevantné výskumy totiž dokazujú, že pre každý štát je omnoho efektívnejšie zabezpečiť rovný prístup k vzdelaniu a výchove v útlom veku, než neskôr doplácať na vysokú nezamestnanosť a súvisiace negatívne spoločenské javy.

Prvý pilier rómskej reformy - oblasť vzdelávania - pozostáva z piatich nástrojov, ktoré vychádzajú z domácich aj zahraničných skúseností so vzdelávaním detí z rizikového prostredia:

  • povinná škôlka od troch rokov,
  • spoločné vzdelávanie namiesto špeciálnych škôl,
  •  celodenná výchova a prázdninové aktivity,
  • povinná školská dochádzka 9 plus 3 rokov,
  • aktívna účasť rodičov.

Na detailnom rozpracovaní týchto nástrojov pracujeme prednostne s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj s predstaviteľmi samosprávy a prizvanými expertmi z tretieho sektora.

 Snahou je aplikovať čím viac týchto nástrojov už od septembra budúceho roka, či už plošne, alebo postupným zavádzaním podľa urgentnosti a finančných možností štátu.

Prítomní na  tlačovej konferencii  sa zhodli na tom, že hoci majú tieto opatrenia pomôcť vyriešiť najmä problémy s Rómami a majú pomôcť zanedbaným rómskym deťom, dotýkať sa budú rovnako aj všetkých neprispôsobivých občanov republiky,  ktorí si nebudú plniť svoje základné občianske povinnosti.

Ďalšími oblasťami rómskej reformy, ktoré budeme vzhľadom na jej veľký rozsah predstavovať po častiach v týždňových intervaloch, sú vymožiteľnosť práva, bývanie, sociálny systém, zamestnanie a podporné politiky.

 Detailné informácie /205,3 kb, pdf/ (PDF, 210 kB)

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz