Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Slovensko je lepšie pripravené na povodne, pribudlo viac ako 2,5 tisíca kusov novej techniky

26. 02. 2016

hasici-ilustrak-februar16

Záchranné člny, evakuačná sieť pod vrtuľníkom, terénne vozidlá, pracovisko pre riadiaci štáb, čerpadlá alebo mobilná cisterna. To je len zlomok z množstva druhov rôznej techniky, ktorú za uplynulých 10 mesiacov dostali stovky pracovísk po celom Slovensku vďaka pomoci z Európskej únie. Nové vybavenie tak už aj dnes môže zachraňovať ľudské životy, bojovať proti povodniam a minimalizovať ich následky prostredníctvom zásahov Hasičského a záchranného zboru, Dobrovoľných hasičských zborov obcí a Slovenského vodohospodárskeho podniku.

 Prehliadka novej techniky pri Bratislave

Ministerstvo vnútra prezentovalo viac ako 80 kusov nového vybavenia na prehliadke techniky, ktorá sa uskutočnila v piatok 26. februára 2016 v areáli vodných športov v Čunove pri Bratislave. Návštevníci podujatia si mohli z blízka prezrieť záchranárske novinky a tiež zažiť simulované zásahy hasičov z rôznych kútov Slovenska. „Je veľmi dobrou správou, že sa nám podarilo zabezpečiť pre profesionálnych hasičov, dobrovoľníkov a vodohospodársky podnik presne 2 610 kusov rôznej techniky od veľkých áut, nosičov, cisterien až po popruhy pre leteckú záchranu. Našim hasičom a záchranárom želám úspechy v nasadzovaní pri mimoriadnych situáciách, ktorým sa bohužiaľ nevyhnú.

Hasičská technika
Bodaj by ich bolo čo najmenej a ak nastanú, nech ich nové vybavenie podrží a pomôže nám všetkým,“ povedal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

 Prvoradá je ochrana ľudských životov

Špeciálna technika je súčasťou projektu Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý zabezpečil obnovu technického vybavenia a tiež zaškolenie členov záchranných zložiek. Projekt bol súčasťou operačného programu Životné prostredie v programovom období 2007-2013. Moderná technika má za úlohu zvýšiť úspešnosť, rýchlosť a odolnosť záchranárskych zložiek v ochrane ľudských životov, majetku a zdravia občanov, vrátane ochrany životného prostredia spoločne so sociálnou a ekonomickou infraštruktúrou. „Som rád, že profesionálni hasiči dokážu dnes v prípade náhlych a rozsiahlych povodní reagovať účinnejšie ako kedykoľvek predtým. Napríklad vďaka ôsmim novým prečerpávacím systémom sme schopní odčerpať 400 kubíkov vody za minútu. 

Hasičská technika
Znamená to, že 50-metrový plavecký bazén vieme vyčerpať zhruba za 3 minúty. Táto ale aj ďalšia nová technika bude veľkou pomocou záchranárskym tímom po celom Slovensku“, povedal prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý. Celková suma projektu, na ktorej sa výraznou mierou podieľal Kohézny fond presiahla hranicu 158 miliónov eur. Vďaka tomuto číslu sa nielenže dostala moderná technika do viac ako tisícky ohrozených miest, ale úmerne sa zvýšila kvalita zásahov záchranných zložiek, čo bude mať nemalý dopad na efektivitu boja proti povodniam.

 Slovensko bude pripravené pomáhať aj ostatným štátom

Pridanú hodnotu projektu Aktívne protipovodňové opatrenia pocítia aj za našimi hranicami. Viac ako 200 kusov novej techniky totiž bude pripravených zasiahnuť aj za hranicami prostredníctvom dvoch Európskych modelov.

Hasičská technika
Táto technika bude súčasťou celoeurópskeho informačného systému CECIS pre koordináciu cezhraničnej pomoci v prípade mimoriadnych udalostí. Konkrétne bude fungovať pre oblasti vysokokapacitného prečerpávania a protipovodňovej ochrany.

 Štyri formy zabezpečenia pre Slovensko

Miesta, na ktoré špeciálna technika v rámci Slovenska putovala, boli vybrané na základe podrobnej analýzy povodňových rizík v krajine. Protipovodňové vybavenie bolo distribuované na štyroch úrovniach. Na miestnej úrovni balíky prvej pomoci pri povodniach posilnili technickú vybavenosť obcí. Na lokálnej úrovni pomáhajú intervenčné balíčky techniky Hasičskému a záchrannému zboru pri ochrane ľudí a ich majetku a tiež Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri riadení systému povodňových rizík. Výsledkom zabezpečenia záchranných zložiek na národnej úrovni je vytvorenie dvoch modulov – Národný povodňový záchranný modul a Národný modul mobilnej čistiarne a úpravne vôd. Časť protipovodňovej techniky bude slúžiť na európskej úrovni vo forme špecializovaných modulov, ktoré budú súčasťou mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Špeciálna technika bude nápomocná vo všetkých fázach povodne, od prevencie, cez pripravenosť a reakciu na veľkú vodu až po odstraňovanie následkov záplav a obnovenie ekonomického a spoločenského života.

Prehľad techniky podľa úrovne rozmiestnenia:

 

Miestna úroveň – obce:

1 226 ks

 

Regionálna úroveň – Hasičský a záchranný zbor:

1 159 ks

 

Regionálna úroveň – Slovenský vodohospodársky podnik:

129 ks

 

Národná úroveň –  Hasičský a záchranný zbor:

96 ks

 

CELKOVÝ POČET ZARIADENÍ:

2 610 ks

 

       

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz