Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Služby elektronickej matriky sú už dostupné

01. 10. 2015

matrika-banner

Potvrdenia či výpisy z matričných kníh, žiadosti o zmenu mena alebo priezviska a ďalšie úkony vyžadované v matričnej praxi je od 1. októbra 2015 možné vykonávať elektronicky. Umožnila to novela zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorá zavádza do našej legislatívy elektronickú matriku.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Ministerstvo vnútra v rámci projektu Elektronizácia služieb matriky budovaného Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja spustilo Centrálny informačný systém matrík, do ktorého majú prístup matričné úrady na celom Slovensku. Vytvára sa tak centrálna databáza matričných udalostí integrovaná s Registrom fyzických osôb /RFO/. V praxi to znamená, že akákoľvek životná udalosť či zmena, ktorú občan alebo cudzinec riadne prihlásený na pobyt v SR nahlási  prostredníctvom matriky, sa automaticky premietne do evidencie obyvateľov /RFO/, z ktorého čerpajú dáta ostatné inštitúcie štátnej správy i samosprávy.

Pre občanov SR i riadnych obyvateľov SR bez štátneho občianstva SR /elektronický doklad o pobyte cudzinca vydáva SR od 1. apríla 2014/  je k dispozícii 16 elektronických služieb, pričom ich počet sa v budúcnosti rozšíri. Všetky matričné e-služby vyžadujú prihlásenie a podpis zaručeným elektronickým podpisom.

Používatelia elektronických dokladov môžu požiadať o zmenu mena a priezviska či o dodatočné zápisy v matrike, ktoré je potrebné nahlásiť pri rôznych životných udalostiach, ako je sobáš, rozvod, rovnako o opravy či zmeny osobných údajov. Elektronickou cestou možno získať tiež duplikáty rodného, sobášneho či úmrtného listu.

Žiadosti o vybavenie v elektronickej forme systém automaticky nasmeruje na vybavenie matričnému či okresnému úradu. Súčasťou takýchto zmien sú oficiálne písomné súhlasy dotknutej osoby so zmenou, ktoré sa takisto dajú získať elektronicky. Takisto splnomocnenia k matričných udalostiam, ktoré možno elektronicky získať, ale aj zrušiť.

Služby elektronickej matriky sú na portáli Elektronické služby MV SR a tiež na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Pochopiteľne, stále zostáva možnosť klasickej komunikácie s matrikou osobnou návštevou úradu či písomnou korešpondenciou. Výhodou elektronických služieb však je, že ich neobmedzujú úradné hodiny. Môžete ich používať v hociktorý deň či hodinu. Používaním e-služieb matriky teda nielen šetríte svoj čas, ale výrazne prispievate k zefektívňovaniu služieb štátu a odbúravaniu zbytočnej byrokracie.

Podrobnejšie informácie k novele zákona o matrikách

 

  

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz