Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2022, utorok
 

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity predložil vláde správu o svojej činnosti prvý raz od roku 2012

14. 06. 2017

centrum_romovia

Ábel Ravasz 14. júna 2017 predložil na rokovanie vlády Správu o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za rok 2016 Monitorovaciu správu plnenia stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2016. Vláda na zasadnutí vzala obidve správy na vedomie.

 

Správa o činnosti splnomocnenca je dokumentom, ktorý informuje vládu o aktivite splnomocnenca a jeho úradu za uplynulý rok. Napriek tomu, že splnomocnenec je povinný takúto správu predkladať každoročne, správa o činnosti je predložená prvý krát od roku 2012.

Ábel Ravasz bol do funkcie splnomocnenca vlády menovaný uznesením vlády  z 6.apríla 2016. Od svojho nástupu do funkcie sa zameral na reorganizáciu úradu, tak aby mohol úrad plniť svoju funkciu v oblasti integračnej politiky vlády SR.

Súčasťou reorganizácie boli posilnenie regionálnych kancelárií,  zvýšenie ich počtu z 5 na 10 a súčasne zvýšenie počtu zamestnancov úradu v regiónoch. Po prvýkrát počas existencie úradu je viac zamestnancov v regiónoch ako v centrále v Bratislave. „Myslím si, že je úplne logické, aby sme mali v regiónoch, kde sa odohráva každodenný život marginalizovaných Rómov,  viac ľudí ako Bratislave. Regionálni pracovníci sú pre nás zdrojom informácií priamo z terénu, priamym spojením s komunitami a samosprávami, sú  veľmi dôležitou súčasťou tímu," uviedol Ábel Ravasz

Výsledky monitorovacej správy za rok 2016 v grafe

Splnomocnenec posilnil aj analytický tím úradu, ktorého úlohou je pripravovať legislatívne i  nelegislatívne návrhy opatrení, ktoré majú pomáhať integrácii.   „Úrad je poradným orgánom vlády, ktorý má o Rómoch najviac informácií a jeho úlohou je tieto informácie spájať do súvislostí a navrhovať riešenia. Mám pocit, že odborná príprava legislatívnych návrhov na úrade mierne viazla, preto som posilnil analytický tým, ktorý ma prípravu takýchto dokumentov na starosti.“ Od nástupu Ábela Ravasza sa do parlamentu dostalo už niekoľko legislatívnych návrhov, ktoré majú za cieľ prispieť lepšiemu spolužitiu.

Predložená monitorovacia správa za rok 2016, dopĺňa správu o činnosti a je dokumentom, v ktorom  splnomocnenec hovorí o plnení úloh rezortov zodpovedných za oblasť integrácie Rómov podľa Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (PDF, 928 kB)Podľa monitorovacej správy malo byť v roku 2016 realizovaných 68 aktivít smerujúcich k integrácii, 26 sa z nich už podarilo splniť, 40 je aktivít je v riešení a iba dve aktivity neboli naplnené. 

Monitorovacia správa je súčasťou veľkej zmeny v komunikácii s ostatnými orgánmi štátnej správy, ktorá na úrade nastala. „Úrad je poradným orgánom. Ak chceme niekomu radiť, musíme s ním komunikovať a nájsť spoločnú reč. Inak to nejde, " uviedol Ábel Ravasz na margo vzájomnej komunikácie s orgánmi štátnej správy.

Splnomocnenec teda v krátkom čase po nástupe do funkcie presadil všetky potrebné základne prvky prointegračnej politiky vlády Slovenskej republiky a vytvoril predpoklady pre vzájomnú komunikáciu orgánov štátnej správy v tejto oblasti a pre ďalšie napĺňanie stratégie v nasledujúcich rokoch.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz