Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Starostovia a primátori utvoria do 27. júna volebné okrsky

26. 06. 2023

okrsok-ilustr

Starostovia obcí, mestských častí a primátori miest utvoria do 27. júna volebné okrsky a určia volebné miestnosti pre parlamentné voľby. Lehota pre samosprávy vyplýva z rozhodnutia predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb.

Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Starosta pri určovaní volebnej miestnosti prihliada na to, aby do nej mali čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí voliči.

Informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a určení volebnej miestnosti zverejnia obce a mestá na úradnej tabuli a na webovom sídle obce, ak ho majú zriadené. Súčasne túto informáciu predložia príslušnému okresnému úradu.

Volebné okrsky a volebné miestnosti slúžia na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov. Pri posledných parlamentných voľbách bolo zriadených spolu 5998  volebných okrskov.

Ministerstvo vnútra zároveň pripomína dôležité aktuálne prebiehajúce termíny pre voličov. Požiadať o voľbu poštou zo zahraničia je možné elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť doručená na MV SR najneskôr 9. augusta 2023. Viac na: https://www.minv.sk/?nr23-posta

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz