Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Štartuje národný projekt KORONA TE MEREL /Porazíme koronu/

19. 10. 2020

korona-te-merel-ilustr

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválilo  ďalší národný projekt  KORONA TE MEREL zameraný na zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách.

 

Jeho prijímateľom je  štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny.

Projektové aktivity budú prebiehať  v siedmich krajoch Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

Projekt KORONA TE MEREL  s alokáciou 1,24 mil. EUR je zameraný na zlepšenie pandemickej situácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít oblasti sociálnych determinantov zdravia.

„Podmienky v týchto komunitách  a životný štýl ich obyvateľov pôsobia na zdravie človeka zväčša negatívne. Riešením je vzdelávanie, osveta a primárna pomoc v ťažkej situácii, nie odsudzovanie.  Práca nadšencov a odborníkov, ktorí sa do toho pustili, je neoceniteľná,  treba ich podporiť,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Hlavnými aktivitami  projektu sú  realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie a osvety. Budú to úlohy pre sieť asistentov a koordinátorov podpory zdravia priamo v cieľových komunitách projektu.

V prvom rade pôjde o primárnu prevenciu (najmä monitorovanie a osvetu). Projekt však pamätá aj na zmierňovanie dopadov zavlečenia pandémie COVID-19 do marginalizovaných rómskych komunít  v dlhodobom horizonte, čo je medziiným včasná identifikácia prieniku ochorenia do komunity a prevencia jeho šírenia. Rovnako podpora obyvateľov postihnutých ochorením,  podpora pri karanténnych opatreniach a v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

Zmyslom je uchrániť pred závažnými negatívnymi zdravotnými a socioekonomickými dopadmi pandémie nielen samotných obyvateľov MRK, ale aj obce a regióny, v ktorých sa nachádzajú.

OP Ľudské zdroje

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz