Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity prechádza z rezortu vnútra pod Úrad vlády SR

27. 05. 2021

romovia-chlapci-ilustr-november2018

Dohodu o prechode práv a povinností  v súvislosti s prechodom pôsobnosti Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity z Ministerstva vnútra SR pod Úrad vlády Slovenskej republiky podpísali 27. mája 2021 za účasti predsedu vlády Eduarda Hegera minister vnútra SR Roman Mikulec a vedúci úradu vlády Július Jakab. 

Predmetom delimitačnej dohody je prechod 139 štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, finančného, technického a materiálneho zabezpečenia, záväzkov, pohľadávok a spisovej agendy úradu z ministerstva vnútra na úrad vlády.

Podpis delimitačnej dohody

Úrad splnomocnenca fungoval pod strechou rezortu vnútra od roku 2012. Za ten čas ho viedli traja splnomocnenci. Peter Pollák pôsobil ako splnomocnenec v rokoch 2012 - 2016, Ábel Ravasz v období od roku 2016 do roku 2020. Aktuálne je šéfkou úradu splnomocnenca Andrea Bučková.  

Andrea Bučková s premiérom Hegerom a ministrom Mikulcom

Minister vnútra Roman Mikulec sa poďakoval splnomocnenkyni pre rómske komunity za doterajšiu spoluprácu a zaželal jej aj celému Úradu splnomocnenca veľa úspechov pod novým patronátom. „Agenda úradu má nadrezortný charakter a týka sa celej našej spoločnosti. Prechodom pod Úrad vlády SR očakávam, že sa posilní postavenie tejto funkcie v rámci ktorej svoju činnosť budem koordinovať s predsedom vlády SR. Viditeľné zmeny môžeme  dosiahnuť len vtedy keď sa rovnosť,  inklúzia a participácia rómskeho obyvateľstva  stanú prioritami  pre všetky kľúčové  ministerstvá, štátne orgány, regionálne a miestne  samosprávy," povedala splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková.

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity  je poradným orgánom vlády pre problematiku rómskych komunít na Slovensku. Plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v oblasti tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších politík a realizácie systémových opatrení, zameraných na prevenciu sociálneho vylúčenia rómskych komunít a podporu ich začleňovania do spoločnosti.

Splnomocnenec sa podieľa na tvorbe, realizácii a koordinácii politík vlády a politík EÚ, vrátane realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou. Pripravuje, realizuje a monitoruje programy zamerané na integráciu a zlepšenie postavenia príslušníkov rómskych komunít v spoločnosti v kontexte stratégie Európa 2020 a Agenda 2030. 

Foto: MV SR, Vladimír Benko

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz