Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2023, štvrtok
 

V predvečer 17. novembra si pripomíname Medzinárodný deň tolerancie

16. 11. 2021

počítačová klávesa "Fake News"

Medzinárodný deň tolerancie (16. november) je významnou príležitosťou poukázať na  rôznorodosť ľudského bytia a rešpektovanie univerzálnych ľudských práv.  Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX) si pripomína tento deň  krátkym videom s názvom VRAX za toleranciu. Členky a členovia výboru v ňom hovoria o dôležitosti tolerancie, ktorú treba v prvom rade začať žiť.

Jednostranné a stereotypné vnímanie sveta podnecuje spoločnosť nielen k individuálnej, ale aj ku kolektívnej neznášanlivosti. V dnešnej dobe sa tento deštruktívny fenomén prenáša čoraz viac aj prostredníctvom sociálnych sietí. História nám ukazuje mnoho príkladov, kedy netolerancia spôsobila katastrofy a utrpenia. 

„Preto je nutné o tolerancii nielen hovoriť, ale ju aj v praxi aplikovať. Predsudky a rôzne formy nenávistného správania či zmýšľania sú všadeprítomné a vnímame, že v čase pandémie ešte vyhrotenejšie. Je dôležité naučiť sa rozlišovať medzi faktami a manipulatívnym obsahom a eliminovať tým šírenie nenávisti. Obzvlášť v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu," zdôraznil minister vnútra  a predseda VRAX Roman Mikulec.

VRAX je odborným orgánom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zriadený v rámci štruktúr kancelárie ministra vnútra pre otázky týkajúce sa rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, anticiganizmu, islamofóbie, homofóbie, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie. Tvorí ho široké spektrum odborníkov z jednotlivých rezortov, ako aj z mimovládneho sektora či akademickej obce.

Výbor sa podieľal na príprave aktuálne platnej Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024, ktorá bola schválená v januári 2021.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz