Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Vďaka národnému projektu 5 rezortov získalo prístup k automatizovanému analytickému nástroju na identifikáciu informačných operácií

19. 09. 2023

hybridne-hrozby-logo1

Ochrana integrity a nezávislosti Slovenska, vrátane jeho informačného priestoru pred zasahovaním zo strany nepriateľských cudzích aktérov, je v 21. storočí nevyhnutnosťou. Centrálne plánované, masívne a koordinované informačné pôsobenie s využitím armády trollov, falošných účtov a siete prepojených aktérov naprieč sociálnymi platformami je súčasťou hybridných operácií zameraných na ovplyvnenie názorov a postojov populácie v mnohých krajinách EU, vrátane Slovenska.

Bez využitia moderných technológií je veľmi ťažké takéto vplyvové aktivity nepriateľských aktérov identifikovať a neutralizovať.  

V rámci realizácie národného projektu Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnenia kapacít verejnej správy získali 4 partnerské inštitúcie (Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo obrany SR, Úrad vlády SR) a Ministerstvo financií SR prístup k analytickému nástroju na automatizované monitorovanie a vyhodnocovanie obsahu v online priestore, ktorý môže byť súčasťou hybridných operácií zo strany nepriateľských cudzích štátov.

Logo projektu Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnenia kapacít verejnej správy

Vytvorenie adekvátnych personálnych a technických kapacít na identifikáciu a čelenie rôznym formám hybridného pôsobenia, vrátane koordinovaného šírenia dezinformácií a informačných operácií zo strany nepriateľských cudzích aktérov, bolo jadrom zámeru národného projektu schváleného 30.9.2021, ktorý partnerské inštitúcie spoločne realizujú.

Nový analytický nástroj umožní zapojeným rezortom okrem iného:

  • monitorovanie a analyzovanie šírenia dezinformácií a misinformácií, s nimi spojenými naratívov v online prostredí
  • vizualizovať prepojenia a rozsah prepojení medzi verejnými účtami na vybraných sociálnych sieťach
  • vytvorí mechanizmus na podporu včasného varovania pred informačnými operáciami a šíriacim sa škodlivým obsahom
  • realizovať pokročilú textovú analýzu sledovaných zdrojov založenú na spracovaní prirodzeného jazyka  v slovenčine umožňujúca identifikovať dominantné témy v rámci zozbieraných dát.

Vzhľadom na potrebu spoločných analytických výstupov a zamedzeniu duplicít pri spracovávaní analýz bola medzi partnermi projektu uzavretá dohoda o postupe pri verejnom obstarávaní formou Centrálneho verejného obstarávania administrovanom MV SR, pričom každý zo 4 partnerov mal rovnaké zastúpenie v celom procese vyhlásenia a vyhodnocovania verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené v októbri 2022 a uzavreté 22. 12. 2022, pričom víťazom spomedzi troch predložených ponúk sa stala spoločnosť Gerulata Technologies. Z dôvodu potreby schválenia zmluvnej dokumentácie 5 rezortami, ako i z dôvodu výmeny štatutárov jednotlivých ministerstie, sa proces podpisu rámcovej dohody predĺžil a k jeho finalizácii došlo až v septembri 2023.

Po vytvorení a posilnení personálnych kapacít na Ministerstve vnútra SR a ostatných partnerských rezortoch tak získajú kľúčové rezorty vďaka národnému projektu možnosť zvýšiť svoj prehľad o rozsahu a spôsobe šírenia dezinformácií a informačných operáciách realizovaných nepriateľskými cudzími aktérmi v slovenskom online priestore a prijať voči nim adekvátne protiopatrenia.

Hybridná vojna a hybridné hrozby sú bohužiaľ veľmi reálne a Ministerstvo vnútra SR bude v rámci svojich zákonných kompetencií ochraňovať ústavné zriadenie a verejný poriadok s využitím týchto nových kapacít.

Komplexné informácie o problematike hybridných hrozieb a súvisiacich témach nájdete na novej webstránke www.hybridnehrozby.sk.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz