Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza k Medzinárodnému dňu Rómov

08. 04. 2016

vlajka_rómovia

Okolo 12 miliónov Rómov na celom svete si 8. apríla pripomína  Medzinárodný deň Rómov. Tento deň je pre Rómov významný, pretože 8. apríla v roku 1971 v Orphingtone pri Londýne sa poprední rómski predstavitelia z viacerých európskych krajín prvýkrát zjednotili na medzinárodnej úrovni, pričom sa prihlásili k Indii ako krajine svojho pôvodu, k etnickému pomenovaniu Róm a k rómskemu jazyku.

Rómovia tvoria v našej krajine početnú menšinu a nesmú byť a ani nebudú okrajovou témou vlády Slovenskej republiky. Sú občanmi našej  krajiny a je našou úlohou byť aktívnymi v riešení problémov nielen obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, ale aj Rómov, ktorí nebojujú s existenčnými problémami žijúc  rozptýlení medzi nami, avšak kvôli svojmu pôvodu a menu sa stretávajú s predsudkami v medziľudských vzťahoch.

Žijeme v tejto krajine spolu niekoľko storočí. Je našou zodpovednosťou, zodpovednosťou nás, majority,  a aj Rómov, aby sme sa navzájom rešpektovali. Máme spoločnú zodpovednosť za túto krajinu. Do spolurozhodovania o zlepšení životnej úrovne Rómov v rómskych komunitách a vytvorení podmienok pre lepšiu budúcnosť  prizveme zástupcov Rómov, mimovládne organizácie a obce. Pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity to budú kľúčoví partneri, s ktorými budeme rokovať o nevyhnutných opatreniach v najdôležitejších oblastiach pre obyvateľov rómskych komunít: vzdelávanie, zamestnanosť a bývanie. Chcem vytvoriť medzirezortnú platformu a spoluprácou s kompetentnými ministerstvami, miestnymi samosprávami, vyššími územnými celkami a mimovládnymi organizáciami znižovať chudobu v rómskych komunitách a súčasne znižovať regionálne rozdiely. Ekonomicky silnejšie regióny budú vytvárať viac podmienok pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných Rómov a znížia sa sociálne rozdiely. Čo je najpodstatnejšie, programy, ktoré sa realizujú v obciach, kde sú rómske komunity,  budú trvalo udržateľné a nebudú si vyžadovať ďalšie finančné investície.

K Medzinárodnému dňu Rómov želám všetkým Rómkam a Rómom, aby boli hrdí na to, že sú Rómovia a príslušníkmi rómskej národnostnej menšiny. Rómkam a Rómom v chudobných rómskych komunitách odkazujem, že vláda bude aktívna v nastavovaní a prijímaní opatrení, ktoré im vytvoria podmienky na lepší život a život novej rómskej generácie.

Ábel Ravasz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Ábela Ravasza vláda SR vymenovala do funkcie dňa 7. apríla 2016 na návrh podpredsedu vlády SR a ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Vo funkcii vystriedal Petra Polláka


 

Prečítajte si tiež:
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz