Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2024, pondelok
 

Zástupcovia MV SR sa zúčastnili na rokovaní koordinačnej skupiny pre BREXIT

07. 12. 2020

smerové značky - Brexit, EU

V pondelok 7. decembra 2020 zasadala na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí medzirezortná koordinačná skupina kvôli príprave na rokovanie Európskej rady, na ktorom sa okrem iného budú preberať otázky budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného írska.

Ministerstvo vnútra na rokovaní skupiny zastupovali riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka Vendelína Leitnera Roman Ružbárskyriaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície Robert Gucký.

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu č. 2019/C 384 I/01 zachováva práva na pobyt občanov EÚ i občanov Spojeného kráľovstva. Túto problematiku rieši aktuálna novela zákona o pobyte cudzincov schválená vládou, o ktorej čoskoro budú rokovať poslanci parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní.

Nová právna úprava poskytne  štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva  ochranu v prípadoch, keď využili svoje práva na voľný pohyb pred 1. januárom 2021, a zabezpečuje, aby ich práva boli vymáhateľné a založené na zásade nediskriminácie.

Zástupcovia MV SR na rokovaní upozornili, že dohoda o vystúpení sa nezaoberá vodičskými preukazmi, preto by boli potrebné rokovania s britskou stranou o ďalších  opatreniach na ochranu práv držiteľov vodičských oprávnení na oboch stranách.

Koordinačná skupina prerokovala aj problematiku zamestnávania a cezhraničných pracovníkov. Ministerstvo vnútra odporúčalo, aby občania Spojeného kráľovstva žiadali o potrebné doklady a registrácie bezodkladne, vyhnú sa tak nepríjemnostiam.

Jednou z tém bola tiež policajná spolupráca, keďže po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ a po skončení prechodného obdobia dôjde k prerušeniu policajnej spolupráce dosiaľ zabezpečovanej úradom medzinárodnej spolupráce Prezídia PZ a jeho národnou ústredňou SIRENE. Spojené kráľovstvo bude odpojené od všetkých informačných systémov, vrátane Schengenského informačného systému a spolupráca bude prebiehať prostredníctvom Interpolu. Slovensko má však záujem na pokračovaní v doterajšej forme spolupráce, to si však vyžaduje dohodu na úrovni Európskej únie.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz