Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Zvyšujeme ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí: ministerstvo vnútra rozšírilo sieť sirén

08. 12. 2023

sirenyco

Ministerstvo vnútra rozšírilo a zmodernizovalo s podporou fondov EÚ sieť sirén civilnej ochrany na varovanie obyvateľstva pri riešení následkov mimoriadnych udalostí. Spolu bolo vybudovaných 1 088 nových diaľkovo ovládaných elektronických sirén štvrtej generácie v 720 mestách a obciach.

Pokrytie výstražným signálom elektronických sirén tak stúplo na 85 percent obyvateľov Slovenska na trvale obývanom zastavanom území z pôvodných 58 percent. Rezort vnútra tým zvýšil úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Počas pravidelnej skúšky sirény budú v piatok 8. decembra prvýkrát hlasito preskúšané z celorepublikovej úrovne aj novovybudované sirény.

Vybudovanie nových sirén podporila finančne EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020.

Projekt Budovanie systémov včasného varovania realizovala sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra v období rokov 2018 až 2023, nadväzoval naň projekt Budovanie systémov včasného varovania 2 s obdobím realizácie v rokoch 2022 až 2023.

Nové elektronické sirény rozšírili sieť sirén a nahradili staršie elektromotorické sirény. Lokality na ich umiestnenie boli stanovené na základe počtu obyvateľov a zároveň zvýšeného výskytu mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou klímy v súčinnosti s okresnými úradmi a za využitia analýzy územia. Išlo predovšetkým o krajské a okresné mestá a obce s počtom obyvateľov nad 1 000. Realizovala sa aj obmena v minulosti vybudovaných elektronických sirén v krajských mestách.

Projekty Budovanie systému včasného varovania prinášajú do miest a obcí inteligentné modulárne elektronické sirény. Sirény Pavian s výkonom 600 W alebo 1200 W je možné rýchlo aktivovať a deaktivovať, dokážu vyvinúť vysoký akustický tlak na veľkú vzdialenosť a disponujú plnou autodiagnostikou stavu, ako aj viacerými možnosťami ovládania a komunikácie. Vďaka zabudovaným akumulátorom dokážu fungovať aj pri výpadku elektrického prúdu do 72 hodín.

Primátorom a starostom obcí umožňujú sirény prenášať a reprodukovať živé hlásenia, dosiahnuť zrozumiteľnosť hovoreného slova, regulovať hlasitosť a voľbu režimu (denný, nočný), nahrávať varovné tóny a hlásenia na diaľku, automaticky prevádzať textové správy na zvukový výstup.

Siréna

Ovládať je ich možné nielen lokálne v obciach a mestách, ale aj diaľkovo z príslušného varovacieho a vyrozumievacieho centra republiky a kraja. Na diaľku je možné spustiť aj živé vysielanie RTVS (stanica Slovensko) alebo hovorené slovo cez mikrofón.

Systém včasného varovania bol doplnený aj o 93 mobilných elektronických sirén vhodných na inštaláciu na automobily. K dispozícií sú na všetkých okresných úradoch, sekcii krízového riadenia rezortu vnútra a v kontrolných chemických laboratóriách civilnej ochrany. Určené sú predovšetkým výjazdovým skupinám za účelom informovania obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti v lokalitách, ktoré nie sú pokryté výstražným signálom stacionárnych elektronických sirén.

Súčasťou projektu sú tiež solárne panely v miestach bez možnosti pripojenia sirén do siete elektronickej energie, komunikačné jednotky a dispečerské riadiace pulty.

Na Slovensku máme po realizácii projektov v súčasnosti celkom 2 611 koncových prvkov varovania, ktoré vysielajú výstražný signál prostredníctvom elektronických sirén.

Z tohto počtu je 1 696 elektronických sirén civilnej ochrany vo vlastníctve ministerstva vnútra, pričom 608 je starších sirén (rok výstavby do roku 2016) a 1 088 novovybudovaných sirén štvrtej generácie.

Sieť varovania a vyrozumenia dopĺňa 915 elektronických sirén autonómnych systémov priemyselných ohrozovateľov (napríklad jadrové a vodné elektrárne, chemické závody, zimné štadióny a pod.), ktoré je možné aktivovať aj z úrovne štátu.

Systém včasného varovania je možné rozšíriť tiež prostredníctvom pripojenia digitálnych miestnych rozhlasov obcí a miest cez špecializovaný RDS modul. Dnes je takto pripojených 11 obcí.

OP Kvalita životného prostredia

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz