Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Zásahová činnosť 2008

Požiar
Dňa 30. decembra 2008 v dopoludňajších hodinách bola brigáda prostredníctvom OR HaZZ v Humennom požiadaná o pomoc pri hasení požiaru skladu v priestoroch firmy Obalex na Jasenovskej ulici v Humennom. Na zásah bola vyslaná jednotka, ktorá po príchode na miesto požiaru začala pri jeho lokalizácii a likvidácii spolupracovať s jednotkou OR HaZZ v Humennom, ktorá už bola na mieste. Jednotka sa dostala k ohnisku požiaru, ktoré sa nachádzalo za niekoľkými uzatvorenými dverami. Po lokalizácii požiaru príslušníci ochladzovali okolitý priestor prúdom vody a vynášali horľavý materiál z okolia požiaru aby zabránili jeho šíreniu. Po uhasení požiaru sa jednotka vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 19. decembra 2008 vo večerných hodinách bola brigáda prostredníctvom OR HaZZ vo Vranove nad Topľou požiadaná o pomoc pri likvidácii uniknutých ropných látok a chladiacej zmesi z havarovaného nákladného automobilu. Nehoda sa stala pri vodnej nádrži Domaša v oblasti Holčíkoviec a automobil začal po havárii horieť. Požiar uhasila jednotka OR HaZZ z Vranova nad Topľou, ktorá dorazila na miesto zásahu ako prvá. Na miesto bola z brigády vyslaná jednotka 11 príslušníkov s technikou. Po príchode na miesto zásahu začala so zachytávaním uniknutých nebezpečných látok a s čistením cestnej komunikácie. Na zachytenie nebezpečných látok sa spotrebovalo 100 Kg
sorbčných látok. Cestná komunikácia a okolie bolo vyčistené a odovzdané správcovi. Zásah bol ukončený na druhý deň krátko po polnoci. Jednotka sa následne vrátila na základňu.
 
Požiar
Dňa 13. decembra 2008 v ranných hodinách bola brigáda prostredníctvom OR HaZZ v Humennom požiadaná o vyslanie jednotky k požiaru rodinného domu v obci Radvaň nad Laborcom. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka pripojila k ostatným jednotkám, ktoré boli na mieste zásahu a spolupracovala pri likvidácii požiaru strechy a podkrovného priestoru. Počas zásahu príslušníci používali autonómne dýchacie prístroje. Po uhasení požiaru sa jednotka v dopoludňajších hodinách vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 12. decembra predpoludním bola brigáda prostredníctvom OS KR HaZZ v Prešove požiadaná o vykonanie zásahu v obci Spišské Podhradie, kde bol nájdený biely prášok neznámeho pôvodu. Na miesto bola vyslaná chemická jednotka, ktorá prášok odobrala a naložila do chemického vozidla a v sprievode polície ho odviezla na Regionálny úrad verejného zdravotníctva do Košíc. Po skončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.
 
Cvičenie
Dňa 25. novembra 2008 v dopoludňajších hodinách bolo vykonané previerkové cvičenie. Cvičenie vyhlásil zástupca veliteľa brigády. Úlohou cvičenia bolo naloženie plávajúceho transportéra na podvalník a jeho prevoz na určené miesto. Cvičenia sa zúčastnili 3 príslušníci, ktorí v priestoroch automobilového parku naložili plávajúci transportér PT-10 na podvalník a zabezpečili ho proti pohybu počas prepravy. Následne bol transportér dopravený na určené miesto. Časové normy boli splnené.
 
Cvičenie
Dňa 26. novembra 2008 v dopoludňajších hodinách sa v priestoroch brigády uskutočnilo previerkové cvičenie. Cvičenie vyhlásil zástupca veliteľa brigády a bolo zamerané na preverenie rýchlosti naloženia plávajúceho transportéra PT-10 na podvalník. Cvičenia sa zúčastnila jednotka 5 príslušníkov. V priestoroch automobilového parku naložili plávajúci transportér PT-10 na podvalník a zabezpečili ho proti pohybu počas prepravy. Časové normy boli splnené.
 
Cvičenie
Dňa 24. novembra 2008 v popoludňajších hodinách sa v priestoroch brigády uskutočnilo previerkové cvičenie. Cvičenie vyhlásil zástupca veliteľa brigády a bolo zamerané na preverenie rýchlosti naloženia vyprostovacieho tanku VT-55 na podvalník. Cvičenia sa zúčastnila jednotka 5 príslušníkov. V priestoroch automobilového parku naložili tank VT-55 na podvalník a zabezpečili ho proti pohybu počas prepravy. Časové normy boli splnené.
 
Technický zásah
Dňa 1. novembra 2008 v ranných hodinách bola brigáda prostredníctvom operačného strediska Prezídia HaZZ v Bratislave požiadaná o prevoz neznámeho prášku, ktorý zaistili hasiči v meste Poprad. Na miesto bola vyslaná chemická jednotka, ktorá po príchode na určené miesto prevzala podozrivú látku a doručila ju do Ústavu verejného zdravotníctva v Košiciach na ďalšiu analýzu. Následne sa jednotka vrátila na základňu.
 
Cvičenie                                          
Dňa 31 októbra 2008 sa v dopoludňajších hodinách v priestore brigády uskutočnilo požiarno-taktické cvičenie, ktorého úlohou bolo preverenie zvládnutia požiarnej techniky a preverenie vykonávania riadiacej činnosti veliteľa družstva v prípade požiaru ubytovacieho priestoru. Požiar bol simulovaný na treťom poschodí ubytovacej budovy. Na mieste požiaru bola simulovaná prítomnosť kyslíkových a acetylénových fliaš a silné zadymenie spolu s prienikom požiaru na ďalšie poschodie. Zasahujúca jednotka po príchode na miesto požiaru začala s likvidáciou požiaru a s ochladzovaním tlakových fliaš s nebezpečným plynom. Pri prieskume, za pomoci autonómnych dýchacích prístrojov, boli nájdené 2 zranené osoby, ktoré boli následne evakuované a bola im poskytnutá prvá pomoc. Cvičenia sa zúčastnilo 10 príslušníkov.
 
Požiar
Dňa 29. októbra 2008 v popoludňajších hodinách bola brigáda prostredníctvom OR HaZZ v Humennom požiadaná o pomoci pri likvidácii požiaru rodinného domu obci Kamenica nad Cirochou. Na miesto bola vyslaná jednotka s automobilovou striekačkou. Po príchode na miesto zásahu začala jednotka s hasením podkrovia rodinného domu a zároveň vykonávala dopĺňanie automobilovej striekačky OR HaZZ vodou. K zraneniu osôb nedošlo. Po uhasení požiaru sa jednotka vrátila na základňu.
 
Cvičenie
Dňa 27. októbra 2008 sa v dopoludňajších hodinách v priestore brigády uskutočnilo požiarno-taktické cvičenie, úlohou ktorého bolo zosúladiť postup prác pri zrážke osobného automobilu s kamiónom prevážajúcim nebezpečnú látku. Cvičenia sa zúčastnili príslušníci chemického, záchranárskeho a hasičského družstva. Chemické družstvo vykonalo prieskum havarovaného kamiónu. Záchranárske družstvo za pomoci vyslobodzovacieho náradia vyslobodilo zranenú osobu z osobného automobilu a do príchodu rýchlej zdravotnej služby jej poskytovali predlekársku pomoc. Cvičenia sa zúčastnilo 14 príslušníkov.
 
Požiar
Dňa 23. októbra 2008 v popoludňajších hodinách bola brigáda prostredníctvom operačného strediska KR HaZZ v Humennom požiadaná o spoluprácu pri likvidácii požiaru rodinného domu v obci Chlmec. Na miesto bola okamžite vyslaná jednotka v počte 8 príslušníkov s technikou. Po príchode na miesto sa jednotka zapojila do hasiacich prác na horiacom podkroví domu. Príslušníci počas zásahu používali dýchacie prístroje. Požiar podkrovia bol uhasený a jednotka sa následne vrátila na základňu.
 
Cvičenie
Dňa 23. októbra 2008 v dopoludňajších hodinách sa v priestore brigády uskutočnilo požiarno-taktické cvičenie, ktorého úlohou bolo precvičiť činnosť jednotky počas zásahu v stavebnej firme. Simuloval sa požiar vzniknutý počas zvárania. Predpokladalo sa, že na mieste sú tlakové fľaše s propán-butánom. Jednotka počas cvičenia hasila požiar, ochladzovala fľaše s propán-butánom a zároveň v zadymenom priestore za pomoci autonómnych dýchacích prístrojov vyhľadávala zranené osoby, ktoré následne zo zasiahnutého priestoru evakuovala a odovzdala zdravotnej službe. Cvičenia sa zúčastnilo 15 príslušníkov.
 
Technický zásah
Dňa 22. októbra 2008 v ranných hodinách bola brigáda prostredníctvom KR HaZZ v Prešove vyžiadaná na pomoc pri vyslobodzovaní kamióna firmy Jefta SOS Truck Slovakia, ktorý pri vchádzaní na parkovisko zišiel cesty a zablokoval jazdný pruh na frekventovanej ceste E 15 medzi obcami Podčičva a Benkovce. Na miesto bola vyslaná jednotka, ktorá uviaznuté vozidlo vyslobodila. Po skončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.
                                                                            
Cvičenie
Dňa 17. októbra 2008 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnilo požiarno-taktické cvičenie zložiek HaZZ v priestoroch obchodného domu Tesco v Humennom. Úlohou bolo zosúladiť postup prác jednotlivých zložiek HaZZ v prípade vzniku požiaru v obchodnom dome. Zo Zb HaZZ v Humennom sa cvičenia zúčastnilo 11 príslušníkov chemického a záchranárskeho družstva. Chemické družstvo po príjazde na miesto zásahu vykonávalo chemický prieskum. Záchranárske družstvo vykonalo evakuáciu osôb. Počas záshu príslušníci používalo autonómne dýchacie prístroje. Ostatné zložky HaZZ, ktoré sa zúčastnili cvičenia, vykonávali likvidáciu požiaru. Úloha cvičenia bola splnená.
 
Likvidácia požiaru
Dňa 7. októbra 2008 v neskorých popoludňajších hodinách bola brigáda prostredníctvom OS KR HaZZ v Prešove požiadaná o hasiacu látku Peercool a o výpomoc pri hasení požiaru chemickej firmy Fecupral v Prešove. Jednotka v počte 9 príslušníkov po príchode na miesto požiaru zabezpečila osvetlenie požiaroviska osvetľovacími súpravami a v spolupráci s ostatnými prítomnými hasičmi sa podieľala na hasení. Vo večerných hodinách sa jednotka vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 7. októbra 2008 v dopoludňajších hodinách bola brigáda prostredníctvom OS KR HaZZ v Prešove požiadaná o monitorovanie uvoľňovania chemických látok pri požiari skladu chemických látok firmy Fecupral v Prešove. Po príchode na miesto zásahu jednotka vybavená autonómnymi dýchacími prístrojmi uskutočňovala merania koncentrácií chemických látok v ovzduší a v kanálových výpustoch v okolí miesta požiaru. Po skončení činností a následnom lekárskom vyšetrení sa jednotka v popoludňajších hodinách vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 2. októbra 2008 napoludnie bola na základe požiadavky OS KR HaZZ v Prešove vyslaná jednotka do obce Livov, kde bol v igelitovom vrecúšku nájdený neznámy biely prášok. Jednotka po príchode na miesto zaistila prášok a previezla ho na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Následne sa vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 20. septembra 2008 v ranných hodinách bola na základe požiadavky OS KR HaZZ v Prešove vyslaná jednotka na cestu I. triedy za obcou Sečovská Polianka v okrese Vranov nad Topľou, kde havarovaný kamión tvoril prekážku v doprave. Vyslaná jednotka pomocou techniky kamión odtiahla na parkovisko v blízkej obci a následne sa vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 11. septembra 2008 v skorých ranných hodinách bola na základe požiadavky KR HaZZ v Prešove vyžiadaná jednotka na odstránenie kamióna, ktorý v obci Podlipníky v dôsledku dopravnej nehody tvoril prekážku na ceste. Kamión bol odtiahnutý z cesty a jednotka sa následne vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 31. augusta 2008 v dopoludňajších hodinách bola na základe vyžiadania OS KR HaZZ v Košiciach vyslaná jednotka potápačov do katastra obce Izkovce, kde na rieke Laborec vyhľadávala nezvestnú osobu. Potápači osobu v popoludňajších hodinách našli a vytiahli na breh. Privolaný lekár konštatoval smrť.
 
Technický zásah
Dňa 26. augusta 2008 v popoludňajších hodinách bola na základe vyžiadania OS KR HaZZ v Prešove vyslaná jednotka chemického družstva do rodinného domu v obci Kežmarok, kde bol nájdený neznámy biely prášok. Jednotka po príchode na miesto zaistila biely prášok a previezla ho na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Následne sa jednotka vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 18. augusta 2008 v dopoludňajších hodinách bola do obce Blatné Remety na základe požiadavky OS KR HaZZ v Košiciach vyslaná jednotka na čistenie zdrojov pitnej vody, ktoré ostali zatopené v dôsledku predchádzajúcich povodní. Jednotka v obci odčerpala vodu z 20 zdrojov pitnej vody – studní a následne sa vo večerných hodinách vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 13. augusta 2008 v popoludňajších hodinách bola brigáda prostredníctvom OS Prezídia HaZZ v Bratislave požiadaná o vyslanie pomoci na cestu 2/582 na Zemplínskej Šírave, kde pokazený cestný valec tvoril prekážku na ceste. Na miesto bola vyslaná jednotka so žeriavom LIEBHERR. Po príjazde na miesto bol cestný valec pomocou žeriavu naložený na podvalník firmy Eurovia – cesty, a. s.,  ktorá tam vykonávala práce na ceste. Následne sa jednotka vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 13. augusta 2008 v ranných hodinách bola brigáda požiadaná Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Humennom o pomoc pri hľadaní nezvestnej osoby v rieke Cirocha. Po schválení požiadavky OS Prezídia HaZZ bola odoslaná jednotka  s potápačmi na úsek Snina – Modra nad Cirochou, kde spolupracovala s vyšetrovateľom OR PZ v Humennom. Hľadaná osoba sa počas zásahu nenašla. Po skončení prác sa jednotka v popoludňajších hodinách vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 11. augusta 2008 v popoludňajších hodinách bola na základe požiadavky KR HaZZ v Košiciach vyslaná jednotka do obce Veľké Revištia na čerpanie vody zo studní, ktoré boli znečistené a zaliate povrchovou vodou po predchádzajúcich dažďoch. Jednotka pomocou čerpadiel vyčerpala vodu zo 44 studní a následne sa pred polnocou vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 10. augusta 2008 krátko po polnoci bola brigáde prostredníctvom OS Prezídia HaZZ v Bratislave oznámená požiadavka na vyslanie jednotky do obce Nižné Nemecké, kde v dôsledku vytrvalého dažďa došlo k výraznému vzostupu hladiny vodného toku a hrozilo pretrhnutie miestnej hrádze. Po príchode na miesto bola jednotka veliteľom zásahu odoslaná na OR HaZZ v Sobranciach, kde ostala v pohotovosti. Keďže hladina na hrádzi medzičasom poklesla, po vyhodnotení situácie sa jednotka vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 9. augusta 2008 vo večerných hodinách bola brigáda prostredníctvom OS Prezídia HaZZ v Bratislave požiadaná o poskytnutie pomoci mestu Snina, kde v dôsledku vytrvalého dažďa. došlo k rozvodneniu potoka, ktorý zaplavil domy a Štúrovu ulicu. Na miesto bola vyslaná jednotka, ktorá na Štúrovej ulici pomocou vriec s pieskom vybudovala protipovodňovú bariéru. Pomocou bariéry sa podarilo usmerniť rozvodnený vodný tok. Následne sa jednotka vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 9. augusta 2008 podvečer bola brigáda prostredníctvom OS Prezídia HaZZ v Bratislave požiadaná o pomoc pri odstraňovaní následkov prívalových dažďov v obciach Veľké Revištia a Blatné Remety. Členovia jednotky po príchode na miesto čerpali vodu zo zaplavených objektov a plôch. Za pomoci T-815 UDS odstraňovali prekážky a prehlbovali kanály na odtok vody. Pri tomto zásahu bolo použité i vysokovýkonné čerpadlo SIGMA, ktorým sa odčerpávala voda zo zaplaveného územia v katastri obce Veľké Revištia. Činnosti na mieste zásahu boli ukončené nasledujúci deň ráno a jednotka sa vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 24. júla 2008 v ranných hodinách bola na základe požiadavky OS KR HaZZ v Košiciach do obce Kojšov vyslaná jednotka, ktorá pomocou žeriavu odstraňovala stĺpy elektrického a telefónneho vedenia, ktoré spadli v dôsledku prudkých búrok a vytrvalého dažďa. Jednotka splnila svoju úlohu a večer sa vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 24. júla 2008 v skorých ranných hodinách bola na žiadosť KR HaZZ v Prešove do oblasti obcí Livov a Livovská Huta vyslaná jednotka s technikou. V dôsledku povodní tam bola zničená cestná komunikácia a telefónne stĺpy. Spomínané obce tak ostali bez spojenia s okolitým svetom. Jednotka pomocou plávajúceho transportéra PTS-10 zabezpečovala prepravu osôb, liekov, vody, pohonných hmôt a prostriedkov potrebných na chod obcí. Takisto prepravovala ostatné záchranné zložky, ktoré odstraňovali následky povodní. Okrem týchto činností tu príslušníci vykonávali i čistenie studní a čerpali vodu zo zaplavených pivníc. Zásahu, ktorý bol ukončený 30. 7. 2008 v ranných hodinách, sa zúčastnilo celkovo 17 príslušníkov brigády.
 
Technický zásah
Dňa 23. júla 2008 v neskorých večerných hodinách boli, na základe požiadavky OS Prezídia HaZZ v Bratislave, do kameňolomu vo Vyšnom Slavkove vyslané dva nakladače s osádkou, ktoré tam nakladali lomový kameň na korby pristavovaných áut. Kameň sa následne používal na spevňovanie komunikácií v tých oblastiach východného Slovenska, ktoré boli poškodené alebo zničené v dôsledku povodní. Technika prišla na miesto určenia v skorých ranných hodinách nasledujúceho dňa a okamžite začala s prácou. Dňa 25. 7. 2008 v popoludňajších hodinách bola činnosť ukončená a jednotka sa vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 23. júla 2008 vo večerných hodinách bola na žiadosť OS KR HaZZ v Prešove do obce Čirč vyslaná jednotka na pomoc pri povodňových prácach. Po príjazde na miesto sa podľa pokynov presunuli na zaplavenú cestu I. triedy medzi obcami Ľubotín a Plaveč. Počas noci z tejto komunikácie odčerpávali vodu. Cesta bola nadránom sprejazdnená a jednotka sa následne presunula do obce Čirč, kde vykonávali čerpanie vody zo zaplavených pivníc a studní a odstraňovanie prekážok. Zásah, ktorého sa celkovo zúčastnilo 30 príslušníkov brigády, bol ukončený 26. 7. 2008 v ranných hodinách.
 
Technický zásah
Dňa 23. júla 2008 v popoludňajších hodinách požiadalo KR HaZZ v Prešove o pomoc pri záchranných prácach v okrese Poprad. Situácia vznikla v dôsledku prudkých búrok a vytrvalého dažďa. Na miesto bola vyslaná jednotka 14 príslušníkov s technikou. V obci Vernár čerpali vodu zo zaplavených pivníc a garáží, vytvárali hrádze z vriec s pieskom, odstraňovali spadnuté stromy z cesty a monitorovali povodňovú situáciu. V obci Spišské Bystré prehlbovali koryto vodného toku, čerpali vodu zo zaplavených pivníc a budovali hrádze z vriec s pieskom. V obci Podspády prehlbovali vodný tok. Zásah trval do 25. 7. 2008.
 
Technický zásah
Dňa 23. júla 2008 v popoludňajších hodinách bola do mesta Bardejov, na základe žiadosti KR HaZZ v Prešove, vyslaná jednotka 10 príslušníkov s technikou na pomoc pri budovaní ochrannej hrádze na nábreží rieky Topľa, ktorá sa v dôsledku vytrvalých dažďov vyliala z koryta. Po príjazde na miesto zásahu príslušníci začali spevňovať nábrežie rieky pomocou plnenia vriec pieskom a ich následným ukladaním na hrádzu. Účel zásahu bol splnený a jednotka sa vrátila na základňu v skorých ranných hodinách nasledujúceho dňa.
 
Technický zásah
Dňa 14. júla 2008 vo večerných hodinách požiadal občan o pomoc pri odstránení havarovaného nákladného auta z cestnej komunikácie v okrese Trebišov pri obci Hriadky, kde tvorilo prekážku v cestnej doprave. Na miesto bol vyslaný žeriav LIEBHERR s osádkou. Po príjazde na miesto sa začalo s vyslobodzovaním nákladného auta. Vozidlo bolo vytiahnuté a umiestnené na krajnicu. Následne sa osádka s technikou vrátila na základňu.
 
Technický zásah
Dna 13. júla 2008 v popoludňajších hodinách bola brigáda prostredníctvom KR HaZZ v Prešove požiadaná o pomoc pri pátraní po osobe, ktorú videli zmiznúť pod hladinou vodnej nádrže Domaša v oblasti Petejovce. Na miesto bolo vyslané družstvo potápačov. Potápač osobu pod vodnou hladinou našiel a vytiahol na breh. Privolanej zdravotnej službe sa už vytiahnutého muža nepodarilo oživiť. Vo večerných hodinách sa družstvo vrátilo na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 12. júla 2008 popoludní požiadal občan o pomoc pri pátraní po nezvestnom príbuznom, ktorého naposledy videli v blízkosti vodného toku Laborec v meste Humenné o deň skôr. Na miesto bola vyslaná potápačská skupina, ktorá pomocou člnov a potápačov prehľadala vodný tok v miestach, kde bol nezvestný naposledy videný. Počas zásahu sa nezvestná osoba nenašla. Zásah bol ukončený vo večerných hodinách. Nezvestná osoba bola neskôr nájdená živá.

Likvidácia požiaru
Dňa 12. júla 2008 niekoľko minút po polnoci bola Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OR HaZZ v Humennom vyžiadaná na pomoc pri likvidácii požiaru, ktorý vznikol na 7. poschodí v obytnom dome na Tyršovej ulici v Humennom. Na miesto bola okamžite vyslaná T-815 CAS s osádkou, ktorá sa spolu s príslušníkmi OR HaZZ v Humennom podieľala na likvidácii požiaru. Počas zásahu bolo evakuovaných 80 obyvateľov obytného domu. Pri požiari boli usmrtené dve osoby. Požiar sa podarilo zlikvidovať a po dvoch hodinách od začatia zásahu sa technika s osádkou vrátila na základňu.
 
Technická pomoc
Dňa 9. júla 2008 predpoludním bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom KR HaZZ v Prešove vyžiadaná na pomoc pre Hospodársky dvor v Hostoviciach. Počas nočnej búrky tam po zásahu bleskom došlo k zničeniu transformátora, cez ktorý bol dvor napájaný elektrickou energiou. Aby sa zabránilo škodám, bolo potrebné dočasne zabezpečiť náhradný zdroj energie. Za týmto účelom bola vyslaná technika s 2 elektrocentrálami a osádkou. Celkový výkon elektrocentrál bol 21 KW. Núdzové zásobovanie elektrickou energiou bolo ukončené 11. júla 2008 v popoludňajších hodinách.
 
Súčinnostné cvičenie
Dňa 20. júna 2008 sa Zb HaZZ v Humennom zúčastnila súčinnostného cvičenia, ktoré bolo zamerané na činnosť orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických osôb a integrovaného záchranného systému v situácii, ktorá by nastala v dôsledku teroristického útoku na objekt Obchodnej akadémie v Humennom. Postupovalo sa podľa scenára, podľa ktorého došlo najprv k výbuchu nástražného systému, požiaru a k úniku nebezpečnej plynnej chemickej látky (chlóru).
 
Cvičenie

V dňoch 21. až  23. mája 2008 sa v priestoroch Zb HaZZ v Humennom uskutočnili tri požiarno–previerkové cvičenia. Cvičenia boli zamerané na likvidáciu následkov zrážky osobného motorového vozidla s cisternou prevážajúcou chlór a následným únikom chlóru. Na cvičenie bola použitá technika: CAS-32 T815, CAS-25 Š706, Land Rover záchranársky, Land Rover chemický.
 
Technický zásah
Dňa 9. mája 2008 bol kontajner s ortuťou, ktorá bola odobratá z OR HaZZ v Humennom dňa 8. 5. 2008 prevezený v chemickom vozidle Land Rover na likvidáciu do firmy Fecupral v Prešove.
 
Technický zásah
Dňa 8. mája 2008 v popoludňajších hodinách bola Zb v Humennom vyžiadaná prostredníctvom OR HaZZ v Humennom na odber ortuti na OR HaZZ v Humennom. Ortuť bola vozidlom Land Rover prevezená do priestoru Zb HaZZ v Humennom, kde z nej boli odobrané vzorky a následne bola izolovaná od okolitého prostredia a umiestnená do prepravného kontajnera.
 
Technicky zásah
Dňa 26. apríla 2008 vo večerných hodinách bola Zb v Humennom vyžiadaná prostredníctvom OR HaZZ v Bardejove na pomoc pri vyslobodzovaní vozidla Cas-25, ktoré po predchádzajúcom zásahu uviazlo v rozmočenom teréne v Bardejove v časti Vimbarg. Na miesto bolo vyslané vozidlo T-815/8x8 s osádkou, ktoré uviaznuté vozidlo odtiahlo na spevnený povrch.
 
Technický zásah
Dňa 29. marca 2008 v ranných hodinách bola Zb v Humennom požiadaná firmou Ekoplast o vyslobodenie nákladného vozidla T-815 v okrese Svidník v Kapišovej. Na miesto bol vyslaný autožeriav Liebherr a Tatra 815 s podvalníkom. Nákladné vozidlo bolo naložené na podvalník, odvezené na odstavnú plochu a následne vyložené.
 
Technický zásah
Dňa 11. februára 2008 predpoludním bola Zb v Humennom požiadaná OR HaZZ v Humennom o vyslobodenie nákladného vozidla Mercedes s návesom na ulici Osloboditeľov v Humennom.Na miesto bola vyslaná technika v zložení Tatra T-815/T autožeriav Liebherr a Land Rover. Vozidlo s návesom sa podarilo vyslobodiť.
 
Technický zásah
Dňa 12. januára 2008 vo večerných hodinách bola Zb v Humennom prostredníctvom KR HaZZ v Košiciach požiadaná o pomoc pri vyslobodzovaní uviaznutého vozidla na rozmočenej poľnej ceste v obci Suché v okrese Michalovce. Na miesto bol vyslaný autožeriav T815 AV15 s osádkou. Vozidlo sa podarilo vytiahnuť na komunikáciu bez škôd.