Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2023, piatok
 

Zásahová činnosť 2013

Technický zásah
Dňa 27. 12. 2013 v popoludňajších hodinách bola zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom do obce Udavské v okrese Humenné vyslaná chemická jednotka. V  záhrade rodinného domu v Udavskom boli nájdené fľaštičky s neznámou látkou a vedľa nich voľne nasypaná neznáma látka v tvare pilín. Na mieste sa už nachádzali príslušníci z OR HaZZ v Humennom a príslušníci Policajného zboru SR. Neznáme látky boli uložené do uzatvorených nádob a príslušníkmi Zb HaZZ v Humennom  za asistencie polície prevezené na expertízu do Kontrolného chemického laboratória CO v Jasove. Jednotka sa následne vrátila na základňu. Následná expertíza látky určila, že vo fľaštičkách sa nachádzala ortuť v kvapalnom stave. Voľne rozsypaná látka bola identifikovaná ako náplň do pyrotechniky. Jej presné určenie je predmetom ďalšieho skúmania.

Technický zásah
Dňa 11. 12. 2013 v dopoludňajších hodinách bola zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom na Štúrovu ulicu v Humennom vyslaná chemická jednotka. Na osobnom motorovom vozidle tam bol nájdený rozsypaný podozrivý biely prášok. Polícia v krátkej dobe vyšetrovaním zistila, že sa jedná o rozsypanú múku a celú vec začala riešiť ako priestupok. Neboli preto potrebné ďalšie úkony v súvislosti s likvidáciou nájdenej látky a jednotka sa vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 06. 12. 2013 v dopoludňajších hodinách bola zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom do obce Podhoroď v okrese Sobrance vyslaná hasičská jednotka na pomoc pri vyslobodzovaní havarovaného vozidla z priekopy. Automobil bol za pomoci ťažkej techniky vyslobodený a umiestnený na cestnú komunikáciu. Jednotka sa následne vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 06. 12. 2013 v ranných hodinách bola zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom do obce Strážske v okrese Michalovce vyslaná hasičská jednotka na pomoc pri vyslobodzovaní uviaznutého kamióna. Počas cesty na miesto udalosti bola jednotka odvolaná späť na základňu, pretože vozidlo sa medzičasom poradilo vyslobodiť.

Technický zásah
Dňa 29. 11. 2013 v dopoludňajších hodinách bola zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom do obce Príslop v okrese Snina vyslaná hasičská jednotka. Jej úlohou bolo vyslobodiť osobné motorové vozidlo, ktoré v dôsledku dopravnej nehody ostalo uviaznuté v zvodidlách. Osobné vozidlo bolo vyslobodené a umiestnené na cestnú komunikáciu. Jednotka sa následne vrátila na základňu.

Previerkové cvičenie
V dňoch 12., 14. a 19. 11. 2013 sa na Záchrannej brigáde HaZZ v Humennom uskutočnili previerkové cvičenia príslušníkov zmenovej služby. Cieľom cvičení bolo zistiť pripravenosť príslušníkov na vykonávanie zásahov súvisiacich s nálezom nebezpečnej látky v prostriedkoch hromadnej dopravy. Precvičovalo sa vyslobodzovanie osôb z kontaminovaného priestoru s ich následnou dekontamináciou, odstraňovanie nebezpečnej látky a dekontaminácia zasiahnutého priestoru. Cvičenie ukázalo pripravenosť príslušníkov vykonávať tieto typy zásahov.

Taktické cvičenie
Dňa 23. 10. 2013 v dopoludňajších hodinách sa na Záchrannej brigáde HaZZ v Humennom uskutočnilo taktické cvičenie príslušníkov zmenovej služby zamerané na vyslobodzovanie osôb zo zadymených priestorov pri požiari. Ciele cvičenie boli splnené.

Taktické cvičenie
Dňa 22. 10. 2013 v dopoludňajších hodinách sa na Záchrannej brigáde HaZZ v Humennom uskutočnilo taktické cvičenie príslušníkov zmenovej služby zamerané na vyslobodzovanie osôb spod závalov, poskytovanie predlekárskej pomoci týmto osobám a ich transport na lekárske ošetrenie. Ciele cvičenie boli splnené.

Súčinnostné cvičenie
Dňa 21. 10. 2013 sa na hrade v Starej Ľubovni uskutočnilo súčinnostné cvičenie, ktorého sa zúčastnili hasičské jednotky z okresov Stará Ľubovňa, Kežmarok a Poprad ako aj zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom. Cieľom bol nácvik spolupráce viacerých hasičských jednotiek pri hasení lesného požiaru v blízkosti historických pamiatok s následným hasením vnútorných častí týchto pamiatok. Ciele cvičenia boli splnené.

Technický zásah
Dňa 08. 10. 2013 vo večerných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Brestov v okrese Humenné vyslaná hasičská jednotka. Jej úlohou bolo vyslobodiť zapadnutý kolesový bager z miestneho rybníka. Za pomoci ťažkej techniky bola uviaznutá technika pritiahnutá k brehu a umiestnená na spevnený povrch. Jednotka sa následne vrátila na základňu.

Taktické cvičenie
Dňa 06. 10. 2013 sa na Záchrannej brigáde HaZZ v Humennom uskutočnilo taktické cvičenie príslušníkov zmenovej služby zamerané na vyslobodzovanie osôb spod zrútených konštrukcií, poskytovanie predlekárskej pomoci týmto osobám a ich transport na lekárske ošetrenie. Ciele cvičenie boli splnené.

Požiar
Dňa 02. 10. 2013 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na Palárikovu ulicu v obci Snina vyslaná hasičská jednotka na pomoc pri hasení požiaru bytového domu, kde došlo k požiaru pivničných priestorov s následným zadymením spoločných priestorov objektu. Jednotka na mieste spolupracovala s hasičskými jednotkami zo Sniny a z Humenného. Po ukončení činností sa jednotka vrátila na základňu.

Požiar
Dňa 30. 09. 2013 v skorých ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na Družstevnú ulicu v Humennom vyslaná hasičská jednotka na pomoc pri hasení požiaru tržnice s drevenými stánkami. Jednotka na mieste požiaru spolupracovala s jednotkou OR HaZZ v Humennom. Po ukončení činností sa jednotka vrátila na základňu.

Požiar
Dňa 28. 09. 2013 vo večerných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do okolia obce Pozdišovce v okrese Michalovce vyslaná hasičská jednotka na pomoc pri hasení požiaru slamy v hospodárskom objekte. Na mieste spolupracovala s hasičskými jednotkami z Michaloviec a Sobraniec. Po ukončení činností sa jednotka vrátila na základňu.

Požiar
Dňa 07. 09. 2013 vo večerných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do okolia obce Podskalka v okrese Humenné vyslaná hasičská jednotka na pomoc pri hasení lesného požiaru. Jednotka na mieste požiaru spolupracovala s jednotkou OR HaZZ v Humennom. Po uhasení požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

Požiar
Dňa 07. 09. 2013 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Soľ v okrese Vranov nad Topľou vyslaná hasičská jednotka na pomoc pri hasení požiaru trávy, krovinatých porastov a divokej skládky odpadu pri blízkej osade. Jednotka na mieste požiaru spolupracovala s jednotkou OR HaZZ vo Vranove nad Topľou. Po uhasení požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 05. 09. 2013 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Vranov nad Topľou na sídlisko Juh vyslaná chemická jednotka. Ich úlohou bolo zistiť prípadnú škodlivosť látky, ktorá v obytnom dome spôsobila zadymenie pivnice. Na mieste už zasahovala jednotka OR HaZZ vo Vranove nad Topľou. Meraním sa nezistila prítomnosť nebezpečnej látky, ktorá by mohla spôsobiť ohrozenie, preto bola látka vrátená majiteľovi. Jednotka sa následne vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 05. 09. 2013 v popoludňajších hodinách boli počas výcviku na vodnej nádrži Domaša príslušníci brigády požiadaní o pomoc pri záchrane osoby, ktorá bola videná na hladine bez známok života v časti smerom na rekreačné stredisko Dobrá. Príslušníci po presune na miesto zistili, že neznáma osoba je utopená a pomocou motorového člna ju dopravili na breh, kde ju odovzdali privolanému lekárovi.

Technický zásah
Dňa 31. 08. 2013 bola k vodnému dielu Ružín v katastrálnom území obce Margecany vyslaná jednotka potápačov. Ich úlohou bolo zabezpečiť vytiahnutie osobného motorového vozidla zo dna vodnej nádrže a nájdenie nezvestného vodiča tohto vozidla. Jednotka na mieste spolupracovala s hasičskom jednotkou z Gelnice. Vozidlo bolo vytiahnuté na breh. Nezvestná osoba bola nájdená utopená a bola odovzdaná privolanému lekárovi. Jednotka sa následne vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 16. 08. 2013 v popoludňajších hodinách bola bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Odorín v okrese Spišská Nová Ves vyslaná chemická jednotka, ktorá od miestnej hasičskej jednotky prevzala kontajner s neznámou látkou a uskutočnila jej prevoz na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Následná laboratórna analýza nepotvrdila nebezpečnosť látky.

Požiar
Dňa 13. 08. 2013 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Kamenná Poruba v okrese Vranov nad Topľou vyslaná hasičská jednotka na pomoc pri hasení požiaru v priestore ovocného sadu, kde spolupracovala s jednotkou OR HaZZ vo Vranove nad Topľou. Požiar sa do večerných hodín podarilo uhasiť a jednotka sa následne vrátila na základňu.

Požiar
Dňa 07. 08. 2013 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Betliar v okrese Rožňava vyslaná hasičská jednotka za účelom pomoci pri hasení rozsiahleho lesného požiaru. Lesný požiar vznikol predchádzajúci deň. Zásahu sa zúčastnilo 26 hasičských jednotiek zo širšieho okolia. Jednotka záchrannej brigády mala na mieste zásahu od 08. 08. 2013 nepretržite 11 príslušníkov, ktorí sa striedali v 24 hodinových intervaloch. Hasiace práce trvali do 10. 08. 2013.

Technický zásah
Dňa 03. 08. 2013 v skorých ranných hodinách  bola zo Zb HaZZ v Humennom do rekreačnej oblasti Domaša – Valkov v okrese Vranov nad Topľou vyslaná jednotka potápačov na pomoc pri vyslobodzovaní vo vode nájdeného osobného motorového vozidla. Vo vozidle sa v čase príjazdu jednotky nenachádzali žiadne osoby. Jednotka spolupracovala s jednotkou OR HaZZ vo Vranove nad Topľou. Vozidlo bolo potápačmi upevnené a následne pomocou autožeriavu vyzdvihnuté na breh a premiestnené na vozidlo odťahovej služby. Jednotka sa následne vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 02. 08. 2013 v popoludňajších hodinách  bola zo Zb HaZZ v Humennom do priestoru rybníka v obci Rožkovany v okrese Sabinov vyslaná jednotka potápačov na pomoc pri vyhľadávaní nezvestnej osoby. Jednotka spolupracovala s jednotkou OR HaZZ v Michalovciach. Nezvestná osoba bola nájdená utopená a bola odovzdaná privolanému lekárovi. Následne sa jednotka vrátila na základňu.

Požiar
Dňa 01. 08. 2013 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Pozdišovce v okrese Michalovce vyslaná hasičská jednotka na pomoc pri hasení požiaru ťahača naloženého balíkmi sena. Jednotka na spolupracovala s jednotkou OR HaZZ v Michalovciach. Po uhasení požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

Požiar
Dňa 01. 08. 2013 v neskorých popoludňajších hodinách zo Zb HaZZ v Humennom do obce Lúčky v okrese Michalovce vyslaná hasičská jednotka na pomoc pri hasení požiaru suchej slamy na poli. Jednotka spolupracovala s jednotkou OR HaZZ v Michalovciach. Po uhasení požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 27. 07. 2013 krátko popoludní bola zo Zb HaZZ v Humennom do oblasti mŕtveho ramena Laborca v obci V. Raškovce v okrese Michalovce vyslaná jednotka potápačov na pomoc pri vyhľadávaní nezvestnej osoby. Jednotka spolupracovala s jednotkou OR HaZZ v Michalovciach. Nezvestná osoba bola nájdená utopená a bola odovzdaná privolanému lekárovi. Následne sa jednotka vrátila na základňu.

Cvičenie
V dňoch 16. až 18. 07. 2013 boli v priestoroch Zb HaZZ v Humennom vykonané previerkové cvičenia zamerané na preverenie pripravenosti hasičov vykonávať činnosti spojené s likvidáciou následkov hromadného úhynu hydiny. Činnosti spojené s prieskumom, zberom uhynutej hydiny a následnou dekontamináciou boli vykonané správne.

Technický zásah
Dňa 10. 07. 2013 krátko popoludní bola zo Zb HaZZ v Humennom do rekreačnej oblasti Domaša – Dobrá vyslaná jednotka potápačov na pomoc pri vyhľadávaní nezvestnej osoby. Bol predpoklad, že sa mohla utopiť. Vyhľadávanie do večerných hodín nebolo úspešné. Vyhľadávanie pokračovalo aj v nasledujúcich dňoch do 14. 07. 2013. Jednotka počas zásahu spolupracovala s príslušníkmi OR Policajného zboru vo Vranove nad Topľou. Nezvestnú osobu sa nájsť nepodarilo.

Technický zásah
Dňa 25. 06. 2013 v ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná jednotka do obce Ondavské Matiašovce v okrese Vranov nad Topľou za účelom pomoci pri odčerpávaní vody zo zaplavených priestorov, pivníc a studní. K zaplaveniu došlo v dôsledku prívalového dažďa. Po skončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 25. 06. 2013 v skorých ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná jednotka do obce Štefanovce v okrese Vranov nad Topľou za účelom pomoci pri odčerpávaní vody zo zaplavených domov a pivníc. Jednotka spolupracovala s jednotkou OR HaZZ vo Vranove nad Topľou. K zaplaveniu došlo v dôsledku prívalového dažďa. Po skončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 25. 06. 2013 krátko po polnoci bola zo Zb HaZZ v Humennom do rekreačnej oblasti Domaša Dobrá vo Vranove nad Topľou vyslaná jednotka potápačov k jednej prevrátenej a jednej potopenej jachte. K prevráteniu a potopeniu došlo v dôsledku silného vetra. Potopená jachta bola pomocou vzduchových vankúšov vyzdvihnutá na hladinu. Obidve jachty boli pritiahnuté k brehu a bola z nich odčerpaná voda. Zásah trval do večerných hodín. K úniku ropných látok nedošlo. Následne sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 24. 06. 2013 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná jednotka potápačov do Brestov k rybníku, kde bol nahlásený ponorený automobil s pripojenou vlečkou. Prieskumom bolo zistené, že ani v ponorenom automobile ani v rybníku sa nenachádzajú žiadne osoby. Vozidlo bolo vytiahnuté na breh. Jednotka spolupracovala s jednotkou OR HaZZ v Humennom. Jednotka sa po skončení zásahu vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 16. 06. 2013 v neskorých popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná jednotka potápačov do obce Vojany v okrese Michalovce za účelom vyhľadania nezvestnej osoby v priestore hrádze. Jednotka spolupracovala s jednotkou OR HaZZ v Michalovciach. Osoba bola nájdená utopená na dne hrádze a bola odovzdaná privolanému lekárovi. Následne sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 12. 06. 2013 v ranných hodinách boli zo Zb HaZZ v Humennom vyslané dve jednotky do obce Davidov v okrese Vranov nad Topľou za účelom pokračovania v odstraňovaní následkov povodne. Jednotka spolupracovala s jednotkou OR HaZZ vo Vranove nad Topľou. Odčerpávali vody zo studní a pivničných priestorov. Jednotka sa po skončení prác vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 11. 06. 2013 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Kamenná Poruba v okrese Vranov nad Topľou vyslaná jednotka, za účelom odčerpania vody zo zaplavených objektov v obci. K zatopeniu došlo v dôsledku prívalového dažďa. Jednotka spolupracovala s jednotkou OR HaZZ vo Vranove nad Topľou a po skončení prác sa vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 11. 06. 2013 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Davidov v okrese Vranov nad Topľou vyslaná jednotka, za účelom odčerpania vody zo zaplavených pivníc a studní. K zatopeniu došlo v dôsledku prívalového dažďa. Jednotka spolupracovala s jednotkou OR HaZZ vo Vranove nad Topľou a po skončení prác sa vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 06. 06. 2013 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Bratislava - Dúbravka vyslaná jednotka za účelom zabezpečenia technickej pomoci počas povodní. Na mieste zásahu jednotka počas 4 dní vykonávala prieskum, monitoring a odčerpávanie vody zo zaplavených objektov a priestorov. Po skončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 06. 06. 2013 v skorých ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Brekov k dopravnej nehode osobného motorového vozidla a kamiónu vyslaná zásahová jednotka. Havarované vozidlá tvorili prekážku na ceste. Na mieste už zasahovala jednotka OR HaZZ v Michalovciach. Jednotka Zb HaZZ v Humennom sprejazdnila blokovaný jazdný pruh a následne sa vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 04. 06. 2013 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Galanta v okrese Galanta vyslaná jednotka s vysokokapacitným čerpadlom Sigma za účelom zabezpečenia technickej pomoci počas povodní pri vyhlásenej mimoriadnej situácii. Jednotka bola na mieste hroziacich povodní v pohotovosti 6 dní a následne sa vrátila na základňu. Počas tejto doby jednotka vykonávala monitoring, spevňovanie hrádze, vrecovanie a iné požadované činnosti.

Technický zásah
Dňa 04. 06. 2013 v ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Komárno vyslaná jednotka s plávajúcim transportérom za účelom zabezpečenia technickej pomoci počas povodní pri vyhlásenej mimoriadnej situácii. Jednotka bola na mieste hroziacich povodní v pohotovosti 5 dní a následne sa vrátila na základňu. Počas tejto doby jednotka vykonávala monitoring, vrecovanie,  vyvyšovanie a spevňovanie hrádze pri toku Váhu.

Technický zásah
Dňa 30. 05. 2013 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Čaklov v okrese Vranov nad Topľou zásahová jednotka za účelom odstránenia stromu spadnutého na strechu rodinného domu. K pádu stromu došlo v dôsledku búrky. Na mieste spolupracovala s jednotkou OR HaZZ vo Vranove nad Topľou. Po skončení činností sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 30. 05. 2013 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Pusté Čemerné vyslaná jednotka za účelom odstránenia stromu spadnutého na stĺp elektrického vedenia. Strom zvalila silná búrka. Jednotka strom odstránila a po skončení činností sa vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 27. 05. 2013 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná jednotka do obce Trhovište, kde došlo k dopravnej nehode autobusu a osobného motorového vozidla. Na mieste spolupracovala s jednotkou OR HaZZ v Michalovciach. Jednotka záchrannej brigády pomocou autožeriavu z priekopy vyslobodila autobus a umiestnila ho na cestnú komunikáciu. Následne sa vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 21. 05. 2013 vo večerných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná chemická jednotka do obce Prešov na sídlisko Šváby. Ich úlohou bolo vyzdvihnúť nájdenú neznámu látku a previezť ju na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Po skončení činností sa jednotka vrátila na základňu. Následná analýza látky nepreukázala nebezpečnosť látky.

Cvičenie
Dňa 30. 04. 2013 v popoludňajších hodinách bolo v priestore Zb HaZZ v Humennom vykonané taktické cvičenie zamerané na vyslobodzovanie osôb zo šácht pomocou záchranárskej techniky a poskytovanie predlekárskej pomoci týmto osobám.

Cvičenie
Dňa 29. 04. 2013 v dopoludňajších hodinách bolo v priestore Zb HaZZ v Humennom vykonané taktické cvičenie zamerané na zásahy pri dopravných nehodách spojených s únikom nebezpečnej látky z cisterny.

Požiar
Dňa 26. 04. 2013 v skorých ranných hodinách bola jednotka zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná na pomoc k haseniu lesného požiaru do obce Starý Smokovec vo Vysokých Tatrách. Jednotka na mieste spolupracovala s ďalšími hasičskými jednotkami, ktoré sa na zásahu podieľali.  Činnosť jednotky na pridelenom úseku bola ukončená vo večerných hodinách a jednotka sa následne vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 02. 04. 2013 predpoludním bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná jednotka s vysokokapacitným čerpadlom do okresu Zvolen na výkon pohotovosti pri hroziacich povodniach.  Vzhľadom k zlepšeniu hydrologickej situácie na dotknutom území bola táto pohotovosť dňa 04. 04. 2013 zrušená a jednotka sa vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 21. 03. 2013 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná chemická jednotka, ktorá vykonala transport kontajnera s neznámou nájdenou látkou z OR HaZZ v Michalovciach do Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Košiciach, kde bola vykonaná analýza, ktorá následne nepotvrdila nebezpečnosť obsahu.

Technický zásah
Dňa 16. 03. 2013 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná jednotka k v snehu uviaznutému autobusu medzi obcami Sedliská a Majerovce.  Autobus bol vyslobodený. Následne bola jednotka povolaná k uviaznutému autobusu medzi obce Sedliská a Ondavské Matiašovce. Zásahová jednotka vyslobodila aj tento autobus a vrátila sa na základňu.

Technický zásah
Dňa 15. 03. 2013 v poludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná jednotka, ktorá pomocou T-815 so snežným pluhom sprejazdňovala neprejazdné úseky cesty na trase Humenné – Strážske – Michalovce. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 15. 03. 2013 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom smerom k obci Závadka vyslaná jednotka na pomoc pri vyslobodení uviaznutého kamiónu, ktorý tvoril prekážku na cestnej komunikácii. Vozidlo bolo vyslobodené pomocou navijaku a jednotka sa vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 15. 03. 2013 v ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom  vyslaná jednotka na pomoc pri odstraňovaní snehových závejov z cestnej komunikácie. Jednotka spriechodnila cestu z obce Voľa do obce Naciná Ves. Následne sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 15. 03. 2013 v skorých ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom smerom k obci Petrovce nad Laborcom vyslaná jednotka, ktorá pomocou techniky vykonávala vyslobodzovanie vozidiel uviaznutých v snehových závejoch. Zásah bol ukončený v popoludňajších hodinách.

Technický zásah
Dňa 14. 03. 2013 v neskorých večerných hodinách bola do obce Trhovište vyslaná jednotka na pomoc pri vyslobodzovaní motorových vozidiel zo snehových závejov počas snehovej kalamity.  Jednotka postupne vyslobodzovala vozidlá v obciach Trhovište, Horovce, Petrovce nad Laborcom, Hriadky. Zásah trval do popoludnia nasledujúceho dňa.

Technický zásah
Dňa 11. 03. 2013 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná jednotka potápačov na pomoc jednotke OR HaZZ v Humennom pri vyťahovaní kontajnera z rieky Laborec. Kontajner bol pritiahnutý k brehu, vytiahnutý a odovzdaný pracovníkom technických služieb. Jednotka sa následne vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 08. 03. 2013 vo večerných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná jednotka s technikou na pomoc do lesoparku Biela Hora v katastrálnom území obce Michalovce, kde po uhasení požiaru osobného vozidla ostalo v rozmočenom teréne uviaznuté hasičské vozidlo.  Uviaznuté vozidlo jednotka pomocou navijaku vytiahla na spevnenú cestu a vrátila sa na základňu.

Požiar
Dňa 06. 03. 2013 v popoludňajších hodinách bola jednotka zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná na pomoc k požiaru trávnatých a krovinatých porastov na sídlisku Pod Sokolejom v Humennom. Na mieste spolupracovala s jednotkou OR HaZZ v Humennom. Po skončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 7. 2. 2013 vo večerných hodinách bola jednotka zo Zb HaZZ v Humennom povolaná do katastru obce Detrik v okrese Vranov nad Topľou, kde v dôsledku hustého sneženia došlo k pádu stromov na štátnu cestu. Stromy boli jednotkou odstránené a cestná komunikácia sprejazdnená v obidvoch smeroch. Počas návratu jednotka odstraňovala z cestnej komunikácie spadnutý strom aj medzi obcami Benkovce a Sedliskami v okrese Vranov nad Topľou. Po skončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 7. 2. 2013 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do katastru obce Topoľovka v okrese Humenné vyslaná jednotka. Jej úlohou bolo umiestniť na cestnú komunikáciu kamión, ktorý zišiel z cesty. Kamión bol naklonený a zadnou časťou tvoril prekážku v cestnej doprave. Pomocou autožeriavu bol kamión vytiahnutý na cestnú komunikáciu.

Technický zásah
Dňa 23. 1. 2013 vo večerných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom do obce Dúbravka v okrese Michalovce vyslaná jednotka, ktorá pomocou navijaka autožeriavu AV-15 vykonala vyslobodenie nákladného vozidla, ktoré uviazlo mimo vozovky.

Technický zásah
Dňa 23. 1. 2013 v skorých popoludňajších hodinách bola Zb HaZZ v Humennom požiadaná o vyslobodenie nákladného vozidla technických služieb, ktoré na Záhradnej ulici v obci Humenné zišlo zo zľadovatenej vozovky a naklonilo sa.  Na miesto bola vyslaná jednotka s autožeriavom, ktorá auto premiestnila späť na vozovku.