Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Zásahová činnosť 2010

Požiar
Dňa 30. decembra 2010 v neskorých nočných hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom OS OR HaZZ v Humennom požiadaná o pomoc pri likvidácií požiaru v mestskej časti Podskalka v okrese Humenné. Na mieste zásahu jednotka Zb HaZZ v Humennom spolupracovala s hasičskou jednotkou z Humenného. Po likvidácií požiaru sa jednotka vrátila na základňu. 

Technický zásah
Dňa  23. decembra 2010 v neskorých nočných hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom OS  KR  HaZZ v  Prešove požiadaná o pomoc pri odčerpávaní vody zo zaplavenej zbernej nádrže vo firme Pórobetón Hencovce v okrese Vranov nad Topľou. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 4. decembra 2010 v skorých ranných hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom operačného strediska Prezídia HaZZ v Bratislave požiadaná o pomoc pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody v obci Radvaň nad Laborcom v okrese Medzilaborce, kde havarované auto tvorilo prekážku v  cestnej premávke. Za pomoci autožeriavu bola prekážka odstránená a cesta sprejazdnená. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

Požiar
Dňa 3. decembra 2010 v skorých ranných hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom OS OR HaZZ v Humennom požiadaná o pomoc pri likvidácií požiaru haly na hospodárskom dvore v obci Košarovce v okrese Humenné. Po príchode na miesto zásahu príslušníci Zb HaZZ v Humennom spolupracovali s hasičskou jednotkou z Humenného. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

Cvičenie
Dňa 27. novembra 2010 sa v priestoroch Záchrannej brigády HaZZ v Humennom uskutočnilo požiarno-taktické cvičenie zamerané na činnosť jednotky pri úniku amoniaku z chladiarenského systému. Ciele cvičenia boli splnené.

Technický zásah
Dňa 22. novembra 2010 v ranných hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom OS KR HaZZ v Prešove požiadaná o pomoc pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody v obci Vranov nad Topľou, kde sa prevrátil cisternový automobil s prepravovaným hydroxidom sodným. Príslušníci Zb HaZZ v Humennom do neskorých nočných hodín pripravovali terén v okolí cisterny, aby ju bolo možné následne vyslobodiť. Dňa 23. novembra 2010 bola cisterna za pomoci autožeriavu umiestnená na cestnú komunikáciu a hydroxid sodný bol prečerpaný do náhradnej cisterny. Následne sa jednotka vrátila späť na základňu.

Technický zásah
Dňa 10. novembra 2010 v poobedňajších hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom OS KR HaZZ v Prešove požiadaná o vyslanie jednotky na zabezpečenie neznámej práškovej látky do obce Vojňany v okrese Kežmarok. Podozrivú látku príslušníci previezli na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 31. októbra 2010 v popoludňajších hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom OS KR HaZZ v Prešove požiadaná o pomoc pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody na Pčolinskej ulici v okrese Snina, kde havarované auto tvorilo prekážku v cestnej premávke. Za pomoci autožeriavu bola prekážka odstránená a cesta sprejazdnená. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

Cvičenie
Dňa 27. októbra 2010 sa v priestoroch Záchrannej brigády HaZZ v Humennom uskutočnilo požiarno-taktické cvičenie zamerané na činnosť jednotky pri likvidácií požiaru v skladových priestoroch a pri ochrane objektov. Ciele cvičenia boli splnené.

Technický zásah
Dňa 5. októbra 2010 v ranných hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom OR PZ v Humennom požiadaná o spoluprácu pri  vyhľadávaní nezvestnej osoby v katastrálnom území obce Hrubov v okrese Humenné. Po niekoľkých hodinách bola nezvestná osoba nájdená miestnymi občanmi. Jednotka sa následne vrátila na základňu.  

Technický zásah
Dňa 25. augusta 2010 v dopoludňajších hodinách na základe požiadavky OS Prezídia HaZZ v Bratislave bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná zásahová jednotka, ktorá uskutočnila prevoz neznámej práškovej látky z  obce Spišská Nová Ves, na Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Jednotka sa následne sa vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 17. augusta v dopoludňajších hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom OS KR HaZZ v Prešove požiadaná o vyslanie jednotky na zabezpečenie neznámej práškovej látky do obce Spišský Štvrtok v okrese Levoča. Podozrivú látku príslušníci previezli na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 16. augusta  2010  vo večerných hodinách na základe požiadavky OR HaZZ v Humennom bola zo Zb HaZZ v Humennom na ulicu Gaštanová v Humennom vyslaná jednotka, ktorá vykonávala odčerpávanie vody z prívalovým dažďom zaplavených rodinných domov. Po ukončení zásahu sa jednotka presunula na základňu.

Technický zásah
Dňa 16. augusta  2010  vo večerných hodinách na základe požiadavky OR HaZZ v Humennom bola Zb HaZZ v Humennom vyslaná do firmy Remo v Humennom, kde vykonávala odčerpávanie vody z prívalového dažďa. Po ukončení zásahu sa jednotka presunula na základňu.

Technický zásah
Dňa 15. augusta 2010 v dopoludňajších hodinách bola Zb HaZZ v Humennom  prostredníctvom OS KR HaZZ v Prešove požiadaná o pomoc pri vytiahnutí osobného motorového vozidla, ktoré po dopravnej nehode skončilo v koryte rieky Oľka v obci Žalobín v okrese Vranov nad Topľou. Vyslaná jednotka za pomoci autožeriavu vozidlo vyslobodila a následne sa vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 11. augusta  2010  v  obedňajších hodinách na základe mesačného plánu  bolo vykonané požiarne -  taktické cvičenie v  priestoroch Zb HaZZ v Humennom. Účelom cvičenia bolo preveriť súčinnosť chemického družstva pri zaisťovaní neznámeho bieleho prášku s podozrením na antrax. Ciele cvičenia boli splnené.

Technický zásah
Dňa 10. augusta 2010 v ranných hodinách na základe požiadavky OR Policajného zboru v Trebišove bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná potápačská jednotka do obce Brehov v okrese Trebišov, kde vo vodnom toku rieky Ondava vyhľadávala nezvestnú osobu. Po približne piatich hodinách nepretržitého vyhľadávania sa nezvestnú osobu podarilo nájsť. Privolaný lekár konštatoval smrť. Po ukončení zásahu sa jednotka presunula na základňu.

Technický zásah
Dňa 6. augusta 2010 v ranných hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom operačného strediska Prezídia HaZZ v Bratislave požiadaná o vyslanie jednotky na zabezpečenie neznámej práškovej látky na ulicu Murgašová do obce Poprad. Podozrivú látku príslušníci previezli na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 4. augusta  2010  v ranných hodinách na základe požiadavky OR Policajného zboru v Humennom bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná potápačská jednotka do obce Brestov nad Laborcom v okrese Humenné za účelom vyhľadania nezvestnej osoby vo vodnom toku rieky Laborec. Po prehľadaní približne 10 kilometrového úseku jednotka nezvestnú osobu našla v rieke medzi obcami Zbudské Dlhé a Koškovce. Privolaný lekár konštatoval smrť. Po ukončení zásahu sa jednotka presunula na základňu.

Cvičenie
Dňa 31. júla  2010  v  poobedňajších hodinách bolo na základe mesačného plánu vykonané požiarne -  taktické cvičenie v  priestoroch Zb HaZZ v Humennom. Účelom cvičenia bolo preveriť súčinnosť lezeckého družstva pri vyslobodzovaní zranenej osoby v  ťažko dostupnom teréne.

Technický zásah
Dňa 30. júla  2010 v poobedňajších hodinách na základe požiadavky OR PZ v Humennom bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná potápačská jednotka do obce Brestov nad Laborcom v okrese Humenné za účelom vyhľadania nezvestnej osoby vo vodnom toku Laborec. Osobu sa však ani po štyroch hodinách nepretržitého hľadania nepodarilo nájsť. Jednotka sa následne presunula na základňu.

Technický zásah
Dňa 29. júla  2010  v  popoludňajších hodinách na základe požiadavky OR HAZZ v Humennom bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná zásahová jednotka s čerpacou technikou do obce Kamenica nad Cirochou v okrese Humenné, kde vykonávala odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce. K zaplaveniu došlo v dôsledku vytrvalého dažďa. Po ukončení zásahu sa jednotka presunula na základňu. 

Technický zásah
Dňa 29. júla  2010 v  popoludňajších hodinách na základe požiadavky OR HaZZ v Humennom bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná zásahová jednotka s čerpacou technikou do firmy Chevrolet v okrese Humenné za účelom odčerpania vody po prívalových dažďoch. Po ukončení zásahu sa jednotka presunula na základňu. 

Technický zásah
Dňa 29. júla 2010  v popoludňajších hodinách na základe požiadavky OR HaZZ v Humennom bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná zásahová jednotka s čerpacou technikou do mestskej časti Podskalka v okrese Humenné za účelom odčerpania vody z prívalových dažďov, ktorá zaplavila pivnice a nádvoria rodinných dvorov. Jednotka sa následne presunula do obce Kochanovce v okrese Humenné, kde odčerpávala vodu zo zaplavených pivníc. Po ukončení zásahu sa jednotka presunula na základňu.

Technický zásah
Dňa 29. júla 2010 v popoludňajších hodinách na základe požiadavky OR HaZZ v Humennom bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná zásahová jednotka s čerpacou technikou na ulicu Kukučínova 2 v Humennom, kde v dôsledku dažďa došlo k zaplaveniu garáží. Po ukončení zásahu sa jednotka presunula na základňu.
 
Technický zásah
Dňa 29. júla 2010 v popoludňajších hodinách na základe požiadavky OR HaZZ v Humennom bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná zásahová jednotka do firmy REMO v  Humennom na odčerpávanie vody po prívalovom daždi. Po ukončení zásahu sa jednotka  presunula na základňu.

Technický zásah
Dňa 27. júla 2010 v popoludňajších hodinách na základe požiadavky  KR HaZZ v Košiciach bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná zásahová jednotka do obce Nacinná Ves v okrese Michalovce, kde došlo k zrúteniu časti základnej školy. Pomocou ťažkej techniky sa jednotka podieľala na vyslobodzovaní  zavalených osôb. Po ukončení zásahu sa jednotka presunula na základňu. 

Cvičenia
V dňoch 19., 21., a  23. júla 2010 v dopoludňajších hodinách boli vykonané previerkové cvičenia chemických družstiev Zb HaZZ v Humennom. Účelom cvičení bolo preverenie súčinnosti jednotiek pri prieskume a evakuácii postihnutých osôb a zaistenie podozrivej látky. Ciele cvičení boli splnené. 

Technický zásah
Dňa 17. júla 2010 v poobedňajších hodinách na základe požiadavky KR HaZZ v Košiciach bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná potápačská jednotka za účelom vyhľadania nezvestnej osoby vo vodnej nádrži Zemplínska Šírava v okrese Michalovce. Po približne troch hodinách hľadania bola nezvestná osoba nájdená utopená a odovzdaná privolanému  lekárovi. Po ukončení zásahu sa jednotka presunula na základňu. 

Technický zásah
Dňa 14. júla 2010  v skorých ranných hodinách na základe požiadavky KR HaZZ v Košiciach bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná zásahová jednotka s technikou CAS–32 a CAS–25 na likvidáciu požiaru vo firme BSH na ulici Továrenskej v meste Michalovce. Po ukončení zásahu sa jednotka presunula na základňu.

Technický zásah
Dňa 13. júla 2010 v poobedňajších hodinách na základe požiadavky KR HaZZ v Prešove bol zo Zb HaZZ v Humennom vyslaný žeriav na odstránenie  vozidla Liaz z cestnej komunikácie v obci Kamienka v okrese Humenné, kde toto vozidlo tvorilo prekážku v doprave. Po ukončení zásahu sa jednotka presunula na základňu. 

Technický zásah
Dňa 06. júla 2010 v ranných  hodinách na základe požiadavky KR HaZZ v Košiciach bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná potápačská  jednotka na  priehradu Ružín v okrese Košice za účelom vyhľadania nezvestnej osoby. Po niekoľkých hodinách neúspešného hľadania jednotka zásah ukončila a presunula sa na základňu.

Technický zásah
Dňa 04. júla 2010 od  ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce, kde pomocou PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu. 

Technický zásah
Dňa 03. júla 2010 od  ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce, kde pomocou PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu. 

Technický zásah
Dňa 02. júla 2010 v ranných  hodinách na základe požiadavky KR HaZZ v Košiciach bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná potápačská  jednotka na  priehradu Ružín v okrese Košice. Po šiestich  hodinách neúspešného hľadania jednotka z dôvodu zlých poveternostných podmienok zásah ukončila a presunula sa na základňu.

Technický zásah
Dňa 02. júla 2010 v popoludňajších hodinách na základe požiadavky KR HaZZ v Košiciach bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná potápačská  jednotka na  priehradu Ružín v okrese Košice za účelom vyhľadania nezvestnej osoby. Po dvoch hodinách neúspešného hľadania jednotka z dôvodu zlej viditeľnosti zásah ukončila a presunula sa na základňu.

Technický zásah
Dňa 02. júla 2010 v poobedňajších hodinách na základe  požiadavky OR HaZZ v Michalovciach bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná potápačská jednotka do obce Petríkovce  v okrese Michalovce, na spriechodnenie  priepuste pod cestou. Spriechodnenie  bolo potrebné z dôvodu vypustenia vody z povodňou zaplavenej oblasti. Po ukončení prác sa jednotka presunula na základňu.  

Technický zásah
Dňa 02. júla 2010 od  ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice  v okrese Michalovce. Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu. 

Technický zásah
Dňa 01. júla 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice  v okrese Michalovce.  Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu. 

Technický zásah
Dňa 30. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce. Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu.

Technický zásah
Dňa 29. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce. Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu.

Technický zásah
Dňa 28. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce. Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu. 

Technický zásah
Dňa 28. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky, pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody z povodňou zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 27. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky, pokračovali v  povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody z povodňou zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 27. júna 2010 od ranných  hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom  pokračovali v  povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov. Niekoľkotýždňové povodňové práce, ktoré tu vykonávali príslušníci Zb HaZZ v Humennom boli ukončené o 14.00 hod.

Technický zásah
Dňa 27. júna 2010 od ranných hodín  príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce. Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu.

Technický zásah
Dňa 26. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky, pokračovali v  povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 26. júna 2010 od ranných  hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom  pokračovali v  povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov.

Technický zásah
Dňa 26. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce. Pomocou PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu.

Technický zásah
Dňa 25. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v  okrese Michalovce. Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu.

Technický zásah
Dňa 25. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky, pokračovali v  povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 25. júna 2010 od ranných  hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom  pokračovali v  povodňových prácach v obci Borša v  okrese Trebišov.

Technický zásah
Dňa 24. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce. Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu.

Technický zásah
Dňa 24. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky, pokračovali v  povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 24. júna 2010 od ranných  hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom  pokračovali v  povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov.

Technický zásah
Dňa 23. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce. Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu.

Technický zásah
Dňa 23. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky, pokračovali v  povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 23. júna 2010 od ranných  hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom  pokračovali v  povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov.

Technický zásah
Dňa 22. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice okres Michalovce. Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu.

Technický zásah
Dňa 22. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky, pokračovali v  povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 22. júna 2010 od ranných  hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom  pokračovali v  povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov.

Technický zásah
Dňa 21. júna 2010 od ranných  hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom  pokračovali v  povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov.

Technický zásah
Dňa 21. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky, pokračovali v  povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 21. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce. Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu.

Technický zásah
Dňa 20. júna 2010 od ranných  hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom  pokračovali v  povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov.

Technický zásah
Dňa 20. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky, pokračovali v  povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 20. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce. Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu.

Technický zásah
Dňa 19. júna 2010 od ranných  hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom  pokračovali v  povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov.

Technický zásah
Dňa 19. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky, pokračovali v  povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 19. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce. Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali zásobovanie  pitnou vodou a zabezpečovacie práce pre chod obce.

Technický zásah
Dňa 18. júna 2010 od ranných  hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom  pokračovali v  povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov.

Technický zásah
Dňa 18. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce. Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu.

Technický zásah
Dňa 18. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky, pokračovali v  povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 17. júna 2010 od ranných  hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom  pokračovali v  povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov.

Technický zásah
Dňa 17. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky pokračovali v  povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce. Pomocou plávajúceho transportéra PTS –10 vykonávali prevoz osôb a  zásobovacieho materiálu.

Technický zásah
Dňa 17. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky, pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 16. júna  2010 v popoludňajších hodinách na základe požiadavky OS Prezídia HaZZ v Bratislave bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná zásahová jednotka, ktorá uskutočnila prevoz neznámej práškovej látky z obce Spišská Nová Ves, na Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Následne sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 16. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Malčice v v okrese Michalovce, kde pomocou transportéra PTS – 10 vykonávali prevoz osôb a zásobovacieho materiálu.

Technický zásah
Dňa 16. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky, pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 15. júna 2010 od ranných  hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pokračovali v povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov.

Technický zásah
Dňa 15. júna 2010 od popoludňajších hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pokračovali v povodňových prácach v obci Borša v  okrese Trebišov. Povodňová situácia v obci sa zlepšila a na mieste tak zostalo iba jedno čerpadlo VARISCO.
 
Technický zásah
Dňa 15. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Malčice v v okrese Michalovce. Pomocou PTS – 10 sa vykonávalo monitorovanie zaplavenej oblasti a kontrola zaplavených domov obyvateľmi obce. Ťažká technika okrem iného dopravovala aj pitnú vodu.

Technický zásah
Dňa 15. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci čerpacej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 15. júna 2010 v skorých ranných hodinách na základe požiadavky OS KR HaZZ v Prešove bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná jednotka, ktorá mala z cestnej komunikácie medzi obcami Čabiny a Krásny Brod v okrese Humenné odstrániť kamión, ktorý tam tvoril prekážku v cestnej doprave. V spolupráci s jednotkou OR HaZZ v Humennom bola prekážka odstránená a cesta sprejazdnená. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 14. júna 2010 od ranných hodín  príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci čerpacej a ťažkej  techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplaveného územia obce.

Technický zásah
Dňa 14. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky, pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde odčerpávali vodu zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 14. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce, kde za pomocou transportéra PTS – 10 vykonávali prevoz osôb a zásobovacieho materiálu.
 
Technický zásah

Dňa 13. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci čerpacej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 13. júna 2010 od ranných hodín  príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci čerpacej a ťažkej  techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplaveného územia obce.

Technický zásah
Dňa 13. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce, kde za pomoci PTS – 10 vykonávali prevoz osôb a zásobovacieho materiálu. 

Technický zásah
Dňa 12. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci čerpacej techniky, pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce. 

Technický zásah
Dňa 12. júna 2010 od ranných hodín  príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci čerpacej a ťažkej  techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplaveného územia obce. Technika ostáva na mieste zásahu, príslušníci po vystriedaní sa presúvajú na základňu.

Technický zásah
Dňa 12. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce, kde za pomoci PTS – 10 sa vykonáva monitorovanie zaplavenej oblasti a kontrola zaplavených domov. Technika ostáva na mieste, príslušníci po vystriedaní sa presúvajú na základňu

Technický zásah
Dňa 11. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci čerpacej techniky, pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce. 

Technický zásah
Dňa 11. júna 2010 od ranných hodín  príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci čerpacej a ťažkej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zastavanej časti obce. Technika ostáva na mieste zásahu, príslušníci po vystriedaní sa presúvajú na základňu.

Technický zásah
Dňa 10. júna 2010 od ranných hodín  príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci čerpacej a ťažkej  techniky  pokračovali v  povodňových  prácach v obci Borša v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zastavanej časti obce. Technika ostáva na mieste zásahu, príslušníci po vystriedaní sa presúvajú na základňu.

Technický zásah
Dňa 10. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci čerpacej techniky, pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce. 

Technický zásah
Dňa 10. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky v obci Malčice v okrese Michalovce vykonávali prevoz materiálu na spevnenie a prehradenie poškodenej hrádze. 

Technický zásah
Dňa 10. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce, kde za pomoci PTS – 10 vykonávali prevoz osôb a zásobovacieho materiálu. 

Technický zásah
Dňa 9. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce, kde navážajú materiál na naplnenie vriec ktoré slúžia na spevnenie hrádze a vytváranie ochranných valov. 
 
Technický zásah
Dňa 9. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci čerpacej techniky, pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce. 

Technický zásah
Dňa  9. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej a čerpacej techniky, pokračovali v povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov, kde odčerpávajú vodu zo zastavanej časti obce. Ťažká technika je používaná na sprejazdnenie cesty a vyslobodzovanie zapadnutých vozidiel ktoré pracujú na hrádzi.   

Technický zásah
Dňa 9. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce, kde za pomoci PTS – 10 obyvatelia kontrolujú svoje domy a kŕmia domáce zvieratá v zaplavenej oblasti. 

Technický zásah
Dňa 8. júna 2010 od ranných hodín  príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci čerpacej a ťažkej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zastavanej časti obce. Technika ostáva na mieste zásahu, príslušníci po vystriedaní sa presúvajú na základňu.

Technický zásah
Dňa 8. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky v obci Malčice v okrese Michalovce vykonávali dovoz materiálu na spevnenie a prehradenie poškodenej hrádze. 

Technický zásah
Dňa 8. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci čerpacej techniky 4 ks pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske  Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce. 

Technický zásah
Dňa 8. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky, pokračovali v povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce, kde zabezpečovali evakuáciu osôb, dovoz materiálu a zásobovanie v oblasti zasiahnutej povodňou.
 
Technický zásah
Dňa 7. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce, kde vykonávali spevňovanie hrádze a  prepravu osôb. 

Technický zásah
Dňa 7. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci čerpacej techniky, pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zaplavenej časti obce. 

Technický zásah
Dňa 7. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej a čerpacej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov, kde odčerpávali vodu zo zastavanej časti obce. Ťažká technika bola používaná na sprejazdnenie cesty a vyslobodzovanie zapadnutých vozidiel,  ktoré pracovali na hrádzi.   

Technický zásah
Dňa 7. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou ťažkej techniky navážali piesok a lomový kameň na premočené hrádze v okrese Trebišov.

Technický zásah
Dňa 7. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Borša v okrese Michalovce, kde zabezpečovali  prevoz  pracovníkov na hrádzu a dovoz  pitnej vody do obce.

Technický zásah
Dňa 6. júna 2010 od ranných hodín  príslušníci Zb HaZZ v Humennom pomocou čerpacej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Borša v okrese Trebišov, kde vykonávali odčerpávanie vody zo zastavanej časti obce.

Technický zásah
Dňa 6. júna 2010 v ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OR HaZZ v Michalovciach vyslaná jednotka s ťažkou technikou ktorá zabezpečovala zásobovanie, prevoz osôb, piesku a lomového kameňa v ohrozených a zaplavených oblastiach v okrese Michalovce.

Technický zásah
Dňa 6. júna 2010 v ranných hodinách na základe požiadavky OR HaZZ v Trebišove bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná jednotka s ťažkou technikou ktorá vykonávala prevoz piesku a lomového kameňa na spevňovanie premočených hrádzí a terénu v okrese Trebišov.  
 
Technický zásah
Dňa 6. júna 2010 v skorých ranných hodinách bola na základe požiadavky OR HaZZ v Prešove zo Zb HaZZ v Humennom do obce Stará Ľubovňa vyslaná pyrotechnická skupina. Jej úlohou bola pomoc pri odstraňovaní zosuvu svahu z cestnej komunikácie a uvoľnenie koryta rieky pomocou výbušniny. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 5. júna 2010 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky KR HaZZ v Prešove vyslaná jednotka s čerpacou technikou do obce Stará Ľubovňa. V spolupráci s príslušníkmi OR HaZZ v Starej Ľubovni sa jednotka brigády podieľala na odčerpávaní vody zo zaplavených rodinných domov.  Následne sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa  5. júna  2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za  pomoci čerpacej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde prečerpávali vodu a kontrolovali stav hrádze.

Technický zásah
Dňa 5. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky pokračovali v povodňových prácach v obciach Malčice, Sirník, Kočanov, Petríkovce a Markovce v okrese Michalovce. Na poškodené hrádze navážali piesok a lomový kameň.

Technický zásah
Dňa 5. júna 2010  v  ranných hodinách boli príslušníci Zb HaZZ v Humennom vyslaní do obce Borša v okrese Trebišov  kde pokračovali v prečerpávaní vody zo zaplavených oblasti do koryta rieky.

Technický zásah
Dňa 5. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky, pokračovali v povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce, kde vykonávali prevoz materiálu pre povodňové práce. 

Technický zásah
Dňa  5. júna  2010  od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za  pomoci PTS - 10 pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde pomáhali pri vrecovaní a stavaní hrádze.

Technický zásah
Dňa 4. júna 2010 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OD KR HaZZ v Prešove vyslaná jednotka s ťažkou technikou do obce Topoľovka v okrese Humenné na odstránenie prekážky z koryta rieky. Po odstránení prekážky sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 4. júna 2010 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OD OR HaZZ v Košiciach vyslaná jednotka s čerpacou technikou do obce Slovenské Nové Mesto v okrese Trebišov, kde odčerpávala vodu zo zaplavenej časti obce.

Technický zásah
Dňa 4. júna 2010 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OR HaZZ v Michalovciach vyslaná ťažká technika do pieskovne v obci Sirník v okrese Trebišov na prevoz piesku určeného na spevňovanie hrádzi v obciach  Malčice, Markovce a Petríkovce v okrese Michalovce. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa  4. júna 2010 v ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OS Prezídia HaZZ v Bratislave vyslaná jednotka s ťažkou technikou ktorá vykonávala prepravu osôb zo zaplavenej  mestskej časti Komárovce v obci Sobrance. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 5. júna 2010 od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky, pokračovali v povodňových prácach v obci Malčice v okrese Michalovce, kde v rámci povodňových prác vykonávali prevoz  materiálu, evakuáciu osôb a zvierat. 

Technický zásah
Dňa 4. júna 2010 v dopoludňajších hodinách príslušníci Zb HaZZ v Humennom za pomoci ťažkej techniky pokračovali v povodňových prácach v obci Prša v okrese Lučenec, kde prepravovali osoby a materiál určený na spevnenie hrádze.

Technický zásah
Dňa  4. júna  2010  od ranných hodín príslušníci Zb HaZZ v Humennom za  pomoci čerpacej  techniky  pokračovali v povodňových prácach v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, kde pomáhali pri odčerpávaní vody zo zaplavenej oblasti a kontrole hrádze.

Technický zásah
Dňa 4. júna 2010  v  ranných hodinách boli príslušníci Zb HaZZ v Humennom vyslaní do obce Borša v okrese Trebišov, kde pokračovali v  prečerpávaní vody zo zaplavených oblasti do koryta rieky.

Technický zásah
Dňa  4. júna 2010 v skorých ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OS Prezídia HaZZ v Bratislave vyslaná jednotka s ťažkou technikou určená  na prepravu osôb zo zaplavenej mestskej časti Komárovce v obci Sobrance.

Technický zásah
Dňa 3. júna 2010 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OS Prezídia HaZZ v Bratislave vyslaná jednotka s ťažkou technikou do obce Sirník v okrese Trebišov určená na prevoz  piesku do obce Malčice v okrese Michalovce a obce  Oborín, časť Kučany v okrese Trebišov, kde sa prebiehala stavba hrádze.
 
Technický zásah
Dňa 2. júna 2010 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OS Prezídia HaZZ v Bratislave vyslaná jednotka s ťažkou technikou do obcí okresu Trebišov, kde uskutočňovali prepravu piesku a lomového kameňa určeného na stavbu hrádzí.

Technický zásah
Dňa 1. júna 2010 v nočných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OS Prezídia HaZZ v Bratislave vyslaná jednotka s ťažkou technikou vrátane PTS – 10 za účelom vykonávania povodňových záchranných prác v obci Prša v okrese Lučenec.

Technický zásah
Dňa 1. júna 2010 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom  na základe požiadavky OS Prezídia HaZZ v Bratislave vyslaná jednotka s ťažkou technikou vrátane PTS – 10 do obce Kráľovský Chlmec v okrese Trebišov odkiaľ sa presunula do obce Zemplínske Hradište, kde vykonávala prevoz vriec s pieskom určených na spevnenie hrádze.

Technický zásah
Dňa 1. júna  2010 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OS Prezídia HaZZ v Bratislave vyslaná zásahová jednotka ktorá uskutočnila prevoz neznámej práškovej látky z obce Kráľovsky Chlmec v okrese Trebišov, na Úrad verejného zdravotníctva  v Košiciach. Po odovzdaní zásielky sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 26. mája 2010 v ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OR HaZZ v Trebišove vyslaná zásahová jednotka do obce Zbehňov v okrese Trebišov za účelom odstraňovania následkov povodní. Príslušníci jednotky v obci vyčerpali 33 studní a vodných zdrojov. Po ukončení práce sa jednotka presunula na základňu.

Technický zásah
Dňa  25. mája 2010 v ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OR HaZZ v Trebišove vyslaná zásahová jednotka do obce Zemplínsky Branč v okrese Trebišov, za účelom odstraňovania následkov povodní. Jednotka v obci vykonávala čerpanie vody zo zaplavených studní a pivníc. Po ukončení prác sa jednotka presunula na základňu.

Technický zásah
Dňa  24. mája 2010 v ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OR HaZZ v Trebišove  vyslaná zásahová jednotka na pomoc pri odstraňovaní následkov povodní v obci Michaľany, v okrese Trebišov. Po splnení úloh sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa  22. mája 2010 v ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OR HaZZ v Trebišove vyslaná zásahová jednotka s technikou do obce Kuzmice v okrese Trebišov, kde sa podieľala na odstraňovaní následkov povodní vrátane odčerpávania znečistenej vody zo zdrojov pitnej vody a zo studní v obci. Po ukončení prác sa jednotka presunula na základňu.

Technický zásah
Dňa 18. mája 2010 v ranných hodinách bola Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky Prezídia HaZZ v Bratislave požiadaná o vyslanie ťažkej techniky do mesta Trebišov za účelom vykonávania povodňových prác. Do oblasti bola vyslaná jednotka, ktorá tam s použitím plávajúceho transportéra PTS-10 vykonávala povodňové práce. Zásah trval 4 dni.

Technický zásah
Dňa 17. mája  2010 v popoludňajších hodinách bola Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OS KR HaZZ v Prešove požiadaná o vyslanie pomoci do obce Zámutov v okrese Vranov nad Topľou, kde v dôsledku rozmočenej pôdy hrozilo spadnutie stromu na budovu materskej škôlky. Vyslaná jednotka v v spolupráci s príslušníkmi OR HaZZ vo Vranove nad Topľou strom odstránila. Po ukončení prác sa jednotka presunula na základňu.

Technický zásah
Dňa 17. mája  2010 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OS KR HaZZ v Trebišove vyslaná jednotka s ťažkou a čerpacou technikou do obce Slovenské Nové Mesto v okrese Trebišov kde vykonávala čerpanie vody zo zaplavenej časti obce. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 17. mája  2010 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OS KR HaZZ v Prešove vyslaná zásahová jednotka  určená na čerpanie vody z rodinných domov a základnej školy v obci  Košarovce a  Nižná Sitnica  v okrese Humenné. Po ukončení prác sa zásahová jednotka presunula na základňu.

Technický zásah
Dňa 17. mája 2010 v dopoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OR HaZZ v Trebišove vyslaná jednotka s ťažkou technikou. Jednotka vykonávala povodňové práce na povodňami ohrozených hrádzach v okrese Trebišov. Išlo najmä o návoz lomového kameňa. Po ukončení činnosti sa technika vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 17. mája 2010 v  ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OS  KR HaZZ v Prešove vyslaná jednotka s ťažkou technikou do obce Myslina v okrese Humenné kde vykonávala povodňové práce. Po ukončení prác sa jednotka presunula na základňu.

Technický zásah
Dňa 17. mája 2010 v skorých ranných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OS  KR HaZZ v Prešove vyslaná jednotka do obce Myslina v okrese Humenné určená na čerpanie vody zo zaplavených priestorov rodinných domov Po vykonaní prác sa jednotka presunula na základňu.

Technický zásah
Dňa 17. mája 2010 v nočných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky KR HaZZ v Prešove do obce Závadka v okrese Humenné vyslaná jednotka s ťažkou technikou. Úlohou jednotky bolo prekopanie brehu potoka, ktorého koryto nestíhalo odvádzať prívalové vody a odvedenie časti vôd do polí čím by sa znížilo ohrozenie rodinných domov zaplavením Vyslaná jednotka túto činnosť vykonala a následne sa vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 16. mája 2010 v nočných hodinách bola Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OS KR HaZZ v Prešove požiadaná o pomoc pri odstraňovaní prekážok v koryte vodného toku v obci Myslina v okrese Humenné, kde hrozilo zaplavenie okolitých komunikácii a rodinných domov. Vyslaná jednotka stanovené práce vykonala a následne sa vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 16. mája 2010 vo večerných hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na základe požiadavky OS KR HaZZ v Prešove vyslaná jednotka do obce Snina, kde v dôsledku dažďa na ulici Štúrovej došlo k zaplaveniu nádvorí obytných domov a príjazdovej cesty. Po odčerpaní vody pomocou mobilnej čerpacej stanice SIGMA sa jednotka presunula späť na základňu.

Technický zásah
Dňa  26. apríla 2010 v popoludňajších hodinách  bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom OS KR HaZZ v Prešove požiadaná o pomoc pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody na ceste medzi obcou Závadka a mestom Humenné, kde havarovaný kamión tvoril prekážku v cestnej doprave a z poškodenej nádrže mu unikala nafta. Vyslaná jednotka kamión vytiahla, vytekajúcu naftu zabezpečila a následne sa vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa  21. marca 2010 v ranných hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom OS KR HaZZ v Košiciach požiadaná o pomoc pri hľadaní nezvestnej osoby v rieke Bodrog v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom. Na miesto bola vyslaná potápačská skupina ktorá nezvestnú osobu v rieke našla a bez známok života ju odovzdala privolanému lekárovi. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 26. februára 2010 v popoludňajších hodinách bola zo Zb HaZZ v Humennom na požiadanie operačného strediska KR HaZZ v Prešove vyslaná chemická jednotka ktorá uskutočnila prevoz neznámej práškovej látky z ulice Požiarnickej v Prešove na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Po odovzdaní zásielky sa skupina vrátila na základňu.

Technický zásah
Dňa 25. februára 2010 v dopoludňajších hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom operačného strediska KR HaZZ v Prešove požiadaná o pomoc pri odstránení kamiónu, ktorý po nehode vytvoril prekážku na príjazdovej ceste do obce Čierne nad Topľou . V spolupráci s jednotkou OR HaZZ vo Vranove nad Topľou, ktorá zasahovala ako prvá a pracovníkmi spoločnosti ČESMAD bola cesta sprejazdnená. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.                    

Technický zásah
Dňa 23. februára 2010 v nočných hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom operačného strediska Prezídia HaZZ v Bratislave požiadaná o odstránenie skríženého kamiónu medzi obcami Oľka a Radvaň n/ Laborcom. Vyslaná jednotka pomocou autožeriavu sprejazdnila cestu a následne sa vrátila na základňu.                         

Technický zásah
Dňa 6. februára 2010 v dopoludňajších hodinách na základe požiadavky operačného strediska KR HaZZ v Prešove bola zo Zb HaZZ v Humennom vyslaná hasičská jednotka k dopravnej nehode ku ktorej došlo na Staničnej ulici v Humennom. Po príchode na miesto zásahu začali príslušníci Zb HaZZ v Humennom v spolupráci s príslušníkmi OR HaZZ v Humennom s vyslobodzovacími prácami. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.                                

Požiar
Dňa 4. februára 2010 vo večerných hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom operačného strediska KR HaZZ v Prešove požiadaná o pomoc pri likvidácií požiaru sila v priestoroch firmy BEKY v Snine. Po príchode na miesto zásahu príslušníci Zb HaZZ v Humennom spolupracovali s hasičskou jednotkou zo Sniny, ktorá tam už zasahovala. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.                              

Technický zásah
Dňa 31. januára 2010 bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom operačného strediska KR HaZZ v Prešove požiadaná o pomoc pri sprístupnení cesty do chatovej oblasti Brestov, kde v snehových závejoch  uviazli 3 motorové vozidla v ktorých sa nachádzalo 8 osôb vrátane 3 detí. Vyslaná jednotka cestu sprejazdnila a po ukončení prác sa vrátila na základňu.

Požiar
Dňa 26. januára 2010 vo večerných hodinách bola Zb HaZZ v Humennom prostredníctvom operačného strediska OR HaZZ v Humennom požiadaná o pomoc likvidácií požiaru
v priestoroch drevovýroby v Snine. Na mieste zásahu spolupracovala s hasičskou jednotkou zo Sniny. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.               

Požiar
Dňa 4. januára 2010 bola na základe požiadavky operačného strediska KR HaZZ v Prešove vyslaná zásahová jednotka na pomoc pri likvidácii požiaru rodinného domu v obci Runina v okrese Snina. Na mieste zásahu jednotka zo Zb HaZZ v Humennom spolupracovala s hasičskou jednotkou zo Sniny. Po uhasení požiaru sa jednotka vrátila na základňu.