Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Doklady a tlačoviny s ochrannými prvkami

K hlavným druhom dokladov a tlačovín s ochrannými prvkami dodávaných pre potreby Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru patria zbrojné preukazy, európsky zbrojný pas, medzinárodný vodičský preukaz, označenia pre vedenie motorových vozidiel, ako aj rôzne druhy ďalších dokladov, osvedčení, formulárov a licencií. Významnú časť tejto výroby predstavujú aj matričné tlačivá, ale aj živnostenské listy, koncesné listiny, povolenia na vstup do objektov, preukazy a i.

Garanciou spoľahlivosti a vysokej kvality grafického spracovania, tlače a dokončovacieho spracovania všetkých dokladov a tlačovín s ochrannými prvkam je vysoká odbornosť pracovníkov a špičkové technologické vybavenie. Samozrejmou súčasťou je aj kontrola a ochrana používaných materiálov počas celého výrobného procesu, čo zabezpečuje presnú evidenciu všetkých druhov materiálov používaných v jednotlivých technologických operáciách až po finalizáciu výroby a expedíciu vrátane skartácie pretlače a makulatúrnych výtlačkov.

Pri výrobe týchto druhov tlačovín sa využívajú viaceré ochranné prvky, a to nielen v štádiu grafického spracovania, ale aj v oblasti tlače (použitie vlastného ceninového papiera s vodoznakom, špeciálnych tlačových farieb a techník, ako napr. irisová tlač, číslovanie špeciálnou farbou a pod.). K zvýšeniu ochrany týchto tlačovín patrí aj aplikácia optických variabilných prvkov, tzv. hologramov, a to buď tepelnou ražbou, alebo aplikovaných vo forme samolepky.