Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Zloženie Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality

Expertná skupina pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality  |  Expertná skupina pre prevenciu kriminality detí a mládeže

predsedníčka expertnej skupiny Magdaléna Ondicová, vedúca katedry kriminológie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

Členovia expertnej skupiny:

 • Robert Máthe, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, katedra sociológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Miroslava Vráblová, prodekanka pre stratégiu, rozvoj fakulty, edičnú, vydavateľskú a legislatívnu činnosť, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
 • Ján Danek, dekan Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta
 • Gabriela Lubelcová, Filozofická fakulta, katedra sociológie, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Stanislav Križovský, riaditeľ Ústavu občianskej bezpečnosti, Vysoká škola bezpečnostného manažmentu Košice
 • Ingrid Mencerová, Právnická fakulta, katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
 • Peter Jusko, prodekan pre medzinárodnú spoluprácu, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Igor Sidorjak, odbor bezpečnostnej legislatívy kancelárie ministra vnútra SR, Ministerstvo vnútra SR
 • Martina Pussová, riaditeľka Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality, Ministerstvo vnútra SR
 • Elena Buksová, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, Ministerstvo vnútra SR
 • Ivan Hrčka, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • Ladislav Hofreiter, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita
 • Róbert Szabó, riaditeľ odoru implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja sekcie vedy a techniky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Kontakt na predsedníčku Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality