Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Zloženie Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality

Expertná skupina pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality  |  Expertná skupina pre prevenciu kriminality detí a mládeže

predsedníčka expertnej skupiny Magdaléna Ondicová, Katedra kriminológie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

Členovia expertnej skupiny:

 • Elena Buksová, odbor prevencie kriminality, kancelária ministra vnútra SR, Ministerstvo vnútra SR
 • Ján Danek, Filozická fakulta, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Roman Džambazovič, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ivan Hrčka, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • Peter Jusko, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Peter Lošonczi, Vysoká škola bezpečnostného manažmentu Košice
 • Ingrid Mencerová, Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Martina Pussová, Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality, Ministerstvo vnútra SR
 • Ivan Rác, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Igor Sidorjak, odbor bezpečnostnej legislatívy, kancelária ministra vnútra SR, Ministerstvo vnútra SR
 • Róbert Szabó, odbor implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja, sekcia vedy a techniky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Viktor Šoltés, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
 • Lukáš Turay, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Miroslava Vráblová, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

 

Kontakt na predsedníčku Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality