Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2023, piatok
 

Zloženie Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže

Expertná skupina pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality  |  Expertná skupina pre prevenciu kriminality detí a mládeže

predsedníčka expertnej skupiny – Katarína Kožuchovásekcia národnostného a celoživotného vzdelávania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

tajomníčka expertnej skupiny – Petra Jankovská, odbor predprimárneho vzdelávania a základných škôl, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Členovia expertnej skupiny:

 • Dušan Badinský, Združenie miest a obcí Slovenska
 • Eva Bajtayová Bednáriková, odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, Ministerstvo kultúry SR
 • Ľubica Bizíková, Štátny pedagogický ústav
 • Miluša Budayová, Úrad komisára pre deti
 • Elena Buksová, odbor prevencie kriminality, kancelária ministra vnútra SR, Ministerstvo vnútra SR
 • Eva Czuczorová, odbor stratégie sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Renáta Ďurkechová, odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality, Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Emília Halagová, odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality, Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Samuel Hruškovic, OZ Rescue team Slovakia
 • Mária Janková, Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Mariana Kováčová, NOCentrum Slniečko
 • Slavomír Kožár, odbor školstva,Košický samosprávny kraj
 • Zuzana Križanová, trestný odbor,Generálna prokuratúra SR
 • Izabela Lara Kurtek, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
 • Tatiana Kurucová, Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
 • Róbert Ochaba, Úrad verejného zdravotníctva SR
 • Hana Rajkovičová, odbor zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Mária Rychnavská, Metodicko-pedagogické centrum
 • Eva Smiková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie
 • Peter Tóth, Reedukačné centrum Tornaľa
 • Dana Turbová, 1. operatívne oddelenie operatívneho odboru, Úrad kriminálnej policie, Prezídium Policajného zboru