Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Zloženie Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže

Expertná skupina pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality  |  Expertná skupina pre prevenciu kriminality detí a mládeže

predsedníčka expertnej skupiny – Katarína Kožuchová, odbor mládeže a prierezových tém, sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

tajomníčka expertnej skupiny – Petra Jankovská, odbor predprimárneho vzdelávania a základných škôl, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Členovia expertnej skupiny:

 • Mária Chorváthová, Združenie miest a obcí Slovenska
 • Eva Bajtayová Bednáriková, odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, Ministerstvo kultúry SR
 • Daniela Kováčová, Národný inštitút vzdelávania a mládeže
 • Izabela Lara Tiripová, vedúca oddelenia podpory práce s mládežou, Národný inštitút vzdelávania a mládeže
 • - Úrad komisára pre deti
 • Elena Buksová, odbor prevencie kriminality, Ministerstvo vnútra SR
 • Renata Brennerová, odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Rudolf Pilarčík, oddelenie kriminológie, sekcia trestného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Samuel Hruškovic, OZ Rescue team Slovakia
 • Mária Janková, Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Mariana Kováčová, NO Centrum Slniečko
 • Andrea Gajdošová, odbor školstva, Košický samosprávny kraj
 • Zuzana Križanová, trestný odbor, Generálna prokuratúra SR
 • Tatiana Kurucová, Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
 • Róbert Ochaba, Úrad verejného zdravotníctva SR
 • Hana Rajkovičová, odbor zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Mária Rychnavská, Metodicko-pedagogické centrum
 • Eva Smiková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
 • Peter Tóth, Reedukačné centrum Tornaľa
 • Alena Stadničarová, odbor kriminálnej polície, Prezídium Policajného zboru