Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi bolo v roku 2016 zaradených 21 osôb

17. 02. 2017

ruky-obchodovanie-s-ludmi-vizual

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje pomoc a ochranu obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom špecializovaného programu. Starostlivosť o obete v roku 2016 poskytovali  dve mimovládne organizácie a jedna medzinárodná organizácia.

Zo štatistík spracovaných Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyplýva, že v priebehu roka 2016 bolo do programu zaradených 21 osôb, ktorým bola poskytnutá komplexná pomoc od partnerských organizácií. Celkovo sa v roku 2016 poskytovala podpora a ochrana 36 obetiam. Ide aj o obete, ktoré boli do programu zaradené nielen počas roka 2016, ale aj v predchádzajúcich rokoch.

V roku 2016 boli do programu zaradené celkom 4 obete ženského pohlavia  (t.j. 19 %), čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje pokles ženských obetí až o polovicu. Najviac ženských obetí zaradených do programu v roku 2016 pochádzalo, rovnako ako v roku 2015,  z Košického kraja (3). Mužských obetí zaradených do programu v roku 2016 bolo 17, čo prestavuje 81 % z celkového počtu obetí zaradených v tomto roku. Najviac mužských obetí  pochádzalo z Banskobystrického kraja (4). V roku 2015 bol do programu zaradený rovnaký počet mužských obetí, čo vtedy predstavovalo 68 % obetí.

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818

Z hľadiska regiónu pôvodu obetí celkovo najviac obetí pochádza z Banskobystrického kraja (5) a z Košického kraja (5). Ide o dlhodobo pretrvávajúci jav, čím sa javí aj potreba pokračovania v realizácii preventívnych aktivít k problematike obchodovania s ľuďmi, predovšetkým v centrálnej časti a na východe Slovenskej republiky.

 V roku 2016 bolo najviac obetí mužského pohlavia obchodovaných za účelom nútenej práce (11 prípadov), z toho boli 3 detské obete. Pri ženských obetiach obchodovania s ľuďmi prevláda aj v r. 2016 sexuálne vykorisťovanie (2 prípady) a po jednom prípade sa vyskytla ako forma vykorisťovania nútená prácanútený sobáš.

Viac ako polovica obetí bola vykorisťovaná v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

Ďalšie informácie

      

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz