Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Termín stretnutia na cudzineckej polícii je už možné dohodnúť elektronicky

17. 04. 2019

logo Policajného zboru SR

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru pripravil zmeny v súvislosti so skvalitnením služieb pre žiadateľov o pobyty a držiteľov platných pobytov  v SR.  Ide o  možnosť objednať sa na konkrétny termín podania žiadosti o udelenie alebo predĺženie pobytu na území Slovenskej republiky na miestne príslušných oddeleniach cudzineckej polície PZ.

Cieľom je eliminovať dlhé rady pred pracoviskami cudzineckej polície.  

Na webovom sídle www.minv.sk v sekcii CUDZINCI je  formulár objednávanie osôb s možnosťou objednať sa na konkrétne úkony v súvislosti so žiadosťami o udelenie rôznych druhov pobytov, resp. ich obnovenie. Po vyplnení konkrétnej  požiadavky bude objednávajúcemu zaslaný potvrdzujúci email a následne dostane pridelený termín, kedy sa má dostaviť na príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ.

Potvrdzujúci email s termínom je dôležitý.

Upozorňujeme žiadateľov, aby vyplňovali formuláre tých oddelení cudzineckej polície, kde sa budú zdržiavať na pobyte. Tiež je potrebné pozorne sledovať platnosť doterajšieho udeleného pobytu, čím sa predíde situácii, že žiadosť o obnovenie pobytu nebude prijatá.     

Objednať sa je možné maximálne mesiac vopred.

V prípade, že termín na podanie žiadosti  nebude pridelený z dôvodu naplnenia voľných kapacít, resp. pridelený termín nebude  vyhovovať, zostáva možnosť prísť na  oddelenie cudzineckej polície PZ aj bez objednania tak, ako doteraz. Upozorňujeme, že objednaní klienti budú uprednostnení.   

Systém budeme neustále dolaďovať tak, aby postupne pokryl všetky požiadavky.   

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz