Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Vláda dala zelenú novým prioritám v oblasti integrácie Rómov

22. 02. 2017

romovia-zeny

Na rokovaní vlády v stredu 22. februára 2017 boli schválené Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016-2018 pre päť prioritných oblastí: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a finančné začlenenie.

Materiál pripravený Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je doplnením existujúcej stratégie (PDF, 928 kB), ktorá bola schválená v roku 2012 a predstavuje základný východiskový dokument pre integráciu Rómov. Prijaté akčné plány rozpracovávajú strategické východiská v tejto téme a reagujú aj na programové vyhlásenie vlády. Materiál má priamy dopad na politiky podpory tvorby pracovných miest a školskej politiky – konkrétne na regionálne školstvo, vzdelávanie detí v materských školách a rozvíjanie inkluzívneho vzdelávania. Akčné plány majú za cieľ významne napomôcť pri inklúzii marginalizovaných rómskych komunít a majú potenciál naplniť ambície vlády SR v boji s chudobou.

Materiál obsahuje 31 ambicióznych cieľov, rozdelených podľa piatich tematických oblastí. Obsahuje 59 konkrétnych opatrení a 95 detailných aktivít. V horizontálnej rovine kooperuje s vládnymi politikami prijatými na základe schémy o podpore najmenej rozvinutých okresov. Materiál pridáva k jednotlivým opatreniam aj číselné indikátory, ktoré Úradu splnomocnenca SR pre rómske komunity umožňujú odpočtovať realizáciu jednotlivých opatrení.

Realizácia stratégie je v súlade s Operačným programom Ľudské zdroje, najmä prioritnou osou 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a prioritnou osou 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Celkové odhadované náklady na realizáciu sú predpokladané vo výške 340 miliónov eur, pričom zdroje z EŠIF sú vo výške 266 miliónov eur. Najväčšia čiastka je zameraná na oblasť vzdelávania, v indikovanej hodnote do 140 miliónov eur.

V súčasnosti sú v procese prípravy aj akčné plány pre oblasti nediskriminácie a oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti - Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie, ktoré budú predložené v nasledujúcom období.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz