Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Inštitút správnych a bezpečnostných analýz

Inštitút správnych a bezpečnostných analýz (ISBA) je poradný a analytický útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Podieľa sa na tvorbe analýz, politík, stratégií či optimalizácii procesov vo verejnej správe s cieľom dosahovania lepších výsledkov.
Inštitút spracúva údaje, interpretuje ich a poskytuje na dôkazoch založené podklady pre rozhodovanie vedenia ministerstva. Publikuje štúdie, analýzy a komentáre a prispieva tak k verejnej diskusii.

Tím ISBA je zodpovedný za zlepšovanie služieb a implementáciu zaujímavých projektov. Zaoberáme sa témami ako:

  • hodnota za peniaze,
  • posudzovanie vybraných vplyvov regulácií,
  • miestna štátna správa a samospráva,
  • bezpečnosť (Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor).

Nadväzujeme a udržiavame vzťahy nielen s útvarmi MV SR ale aj s ostatnými analytickými jednotkami či expertmi  na Slovensku aj  v zahraničí.

Projekty

Medzinárodná spolupráca

Spolupráca so Svetovou bankou na tému merania a vyhodnocovania faktorov efektívnosti verejnej správy

Kontakt

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Metodika investičného plánovania na MV SR - aktualizovaná verzia (PDF, 2 MB)

Transparentné pravidlá
určovania investičných priorít /aktualizácia/

Hybridné hrozby na Slovensku

Informácie o hybridných hrozbách pre laickú i odbornú verejnosť

Dôležité oznamy