Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. apríl 2024, pondelok
 

Informácie ohľadom poukázania 2% z daní v kontexte súčasnej situácie s koronavírusom

24. 03. 2020

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl podal podnet na Finančnú správu ohľadom termínov asignácie z podielu zaplatenej dane.

Sprostredkúvame vám vyjadrenie Ľubice Sekerkovej z Centra podpory dane:


Systém asignácie
1%, 2 %, resp. 3% z podielu zaplatenej dane zostáva v roku 2020 zachovaný ako doteraz. To znamená, že daňovníci budú môcť poukázať podiel zaplatenej dane spôsobom, ako platí vo všeobecnosti (podaním daňového priznania alebo vyhlásením). V prípade, že poskytovatelia podielu zaplatenej dane využijú možnosť posunu podania daňového priznania a zaplatenia dane za rok 2019 v lehote do 30.06.2020, uvedená situácia sa bude riešiť samostatnou legislatívou. Ubezpečujeme prijímateľov, že prostriedky im budú poukázané.

Ak bude podané daňové priznanie v termíne do 31.03.2020, resp. bude podané oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, podiel zaplatenej dane bude prevedený na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania, resp. po predĺženej lehote na podanie daňového priznania za splnenia všetkých zákonných podmienok.

O možnosti predĺženia lehoty na čerpanie 2 % u prijímateľov sa zatiaľ neuvažuje. Upozorňujeme, že prostriedky venované v roku 2019 sa musia byť využité najneskôr do 31.12.2020 a prostriedky venované v roku 2020 najneskôr do 31.12.2021.“

Záverom vám dávame do pozornosti link na súbor otázok a odpovedí týkajúcich sa súčasnej situácie vo vzťahu k problematike daňových priznaní, možnosti posunu podania daňových priznaní a zaplatenia dane, ktoré sa priebežne aktualizujú nasledovne:
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]