Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska

28. 07. 2021

Výzva sa týka témy boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií. Cieľom je zvyšovanie gramotnosti v profesionálnom ako aj každodennom živote, získanie zručností potrebných pri práci s informáciami (kritické myslenie, mediálna gramotnosť, analýza zdrojov informácií, a podobne), rozvoj a aplikovanie strategickej komunikácie a oboznámenie sa s digitálnymi nástrojmi a technikami v boji proti šíreniu dezinformácií.

Okruh oprávnených aktivít:

 • Vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti informačnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám (školenia, semináre, workshopy, kurzy)
 • Vytvorenie a distribúcia vzdelávacích materiálov alebo podporných edukačných materiálov zameraných na podporu a rozvoj informačnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám
 • Vzdelávanie profesijných skupín v oblasti informačnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám

Oprávnené aktivity by mali byť zamerané na aspoň jednu z cieľových skupín:

 • Študenti stredných a/alebo vysokých škôl
 • Učitelia stredných a/alebo vysokých škôl
 • Zamestnanci štátnej správy
 • Verejnosť

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú:

 • občianske združenia so sídlom na území Slovenskej republiky
 • nadácie so sídlom na území Slovenskej republiky
 • záujmové združenia právnických osôb, ktoré sú právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky
 • mimovládne organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky
 • fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území Slovenskej republiky
 • základná škola alebo stredná škola so sídlom na území Slovenskej republiky
 • vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky

Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 120 000,- eur. Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 10 000,- eur. Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 40 000,- eur. Termín na predkladanie žiadosti je 23.09.2021.

Všetky detailné informácie ohľadom poskytnutia dotácie sú k dispozícii na webstránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR: https://challenge.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-oposkytnutie-dotacie-voblasti-boja-proti-dezinformaciam-arozvoja-informacnej-gramotnosti/

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]