Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach

15. 04. 2021

Menej hluku, lepší vzduch a zdravšie životné prostredie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v nej rozdelí 17 miliónov eur. Hlavným zámerom výzvy je zlepšenie životného prostredia v mestách prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácia na zmenu klímy.

Podporené budú napríklad tieto aktivity:

 • opatrenia na zníženie hluku,
 • budovanie prirodzených krajinných prvkov (malé vodné toky, živé ploty),
 • budovanie mestských prvkov (zelené parky, vegetačné steny a strechy),
 • podpora biodiverzity (zelené koridory pozdĺž cyklotrás, aleje a pod.),
 • výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb,
 • komunitné záhrady,
 • zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu,
 • regenerácia vnútroblokov sídlisk.

Miestom realizácie oprávnených aktivít projektu môžu byť verejné priestory ako aj verejné priestory s režimom kontroly vstupu (napr. školské areály, športové areály, areály nemocníc, botanických a zoologických záhrad a pod.). Do tejto výzvy boli už zakomponované radikálne zlepšenia a zjednodušenia, ktoré proces pre žiadateľov výrazne urýchlia a uľahčia.

Oprávnení žiadatelia: 

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), 
 • samosprávny kraj, 
 • verejná vysoká škola, 
 • štátna vysoká škola, 
 • súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa § 2 ods.2 Obchodného zákonníka),
 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátna príspevková organizácia, štátna rozpočtová organizácia), 
 • mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia)
 • Národná diaľničná spoločnosť a. s., 
 • Slovenská správa ciest, 
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Oprávnené miesta realizácie:

 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • Košický samosprávny kraj
 • Nitriansky samosprávny kraj
 • Prešovský samosprávny kraj
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Žilinský samosprávny kraj

Všetky detailné informácie sú k dispozícii na webstránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR: https://www.mirri.gov.sk/aktuality/cko/vicepremierka-remisova-na-vratenie-zelene-do-nasich-miest-investujeme-17-milionov-eur/index.html

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]