Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

MIRRI SR vyhlásilo novú výzvu cez IROP na podporu cyklodopravy v regiónoch

18. 08. 2021

Na budovanie a modernizáciu cyklotrás, ako aj na ďalšie riešenia, bolo vyčlenených 21 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Z najnovšej výzvy IROP môžu samosprávy, poskytovatelia verejnej dopravy aj mimovládne organizácie získať prostriedky na široké spektrum projektov, ktoré napomôžu rozvoju nemotorovej dopravy a zvyšovaniu jej atraktivity. Bude podporená nielen výstavba a modernizácia cyklotrás, ale financovať sa bude tiež súvisiaca infraštruktúra, ako sú stojany na bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle či systémy automatických požičovní bicyklov. Podporená bude aj propagácia cyklodopravy v regiónoch prostredníctvom webových stránok či užitočných mobilných aplikácií.

Pre túto výzvu sú oprávnené nasledovné typy aktivít:

A. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu:

A.1. cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami vrátane stavebných úprav chodníkov pre peších (v prípade, že sú súčasťou projektu stavebných úprav cyklistických komunikácií),

A.2. cykloturistické trasy – rekonštrukcia, modernizácia a výstavba cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry vrátane projektov iniciatívy Catching-up Regions,

A.3. doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.),

A.4. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space26“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.),

A.5. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.

B. propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti:

B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod.

Oprávnení žiadatelia definovaní vo výzve:

  • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí,
  • samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),
  • mimovládne organizácie,
  • subjekty zo súkromného sektora (právnická, fyzická osoba ako zriaďovateľ   materskej/základnej školy), materská/základná škola,
  • organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy), materská/základná škola.

Termíny hodnotiacich kôl sú stanovené na:

  1. hodnotiace kolo 13.10.2021

  2. hodnotiace kolo 13.12.2021 

Všetky detailné informácie sú k dispozícii na webstránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR: https://www.mirri.gov.sk/aktuality/cko/vicepremierka-remisova-ak-chceme-zatraktivnit-cyklodopravu-na-slovensku-potrebujeme-radikalne-zvysit-bezpecnost-cyklistov/

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]