Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Online prezentácia spojená s diskusiou na tému Vízia pre atraktívnejší vidiek

22. 06. 2021

„Mnohé súčasné problémy slovenského vidieka sú riešiteľné len v spolupráci všetkých zúčastnených štátnych i neštátnych aktérov.“

V stredu 16. júna 2021 sme Vám v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a s občianskym združením Vidiecky parlament na Slovensku predstavili projekt „Na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí“, v skratke „PoliRural“. Cieľom projektu je inkluzívnym a participatívnym spôsobom vypracovať dlhodobú víziu a následnú stratégiu rozvoja slovenského poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. V praxi to znamená spojiť kľúčové činnosti potrebné pre navrhovanie efektívnych vidieckych politík zameraných na ľudí a na budúcnosť a posilniť postavenie vidieckeho obyvateľstva a umožni tak rozvoj vidieckych regiónov. Prezentáciou projektu nás sprevádzali prof. Ing. Zuzana Palková, PhD., JUDr. Marieta Okenková, PhD. a Ing. Mária Behanovská.

Vízia pre atraktívnejší vidiek sa formuje v rámci trojročného výskumného projektu financovaného Európskou komisiou v rámci podpory excelentného výskumu cez program Horizont 2020. Súčasťou projektu je 37 partnerov z 15 krajín a koordinátorom je Česká zemědelská univerzita v Prahe. Slovensko je jedným z 12 pilotných regiónov a zahŕňa 4 partnerov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút š. p. a Mesto Nitra. Keďže v rámci Slovenska je v projekte definovaný jediný pilotný región pokrývajúci celú krajinu, vytvára sa jedinečná príležitosť použiť výstupy projektu nielen na regionálnej, ale aj na národnej úrovni.

V prezentácii sa účastníčky a účastníci dozvedeli základné informácie o participatívnom procese tvorby vízie, ako aj to, ako sa môžu zapojiť priamo do jednotlivých aktivít a spolupodieľať sa tak na samotnej tvorbe vízie. Do diskusie sa aktívne zapojili viaceré účastníčky a účastníci a priniesli podnety na zlepšenie atraktivity malých obcí na Slovensku.

Aktuálne prebieha výzva na predloženie prípadových štúdií o úspešných novousadlíkoch na vidieku, ktorí prispievajú k rozvoju lokálnej ekonomiky. Neváhajte sa zapojiť so svojím príbehom.

Záznam z podujatia je dostupný na Youtube kanáli OGP Slovensko: https://www.youtube.com/watch?v=MNoQktoRsjw

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a tešíme sa na Vás pri ďalšom podujatí!

obrázok zo stretnutia k rozvoju vidieka

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]