Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Aktuality


:


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na projekty pre mládež
22. 03. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí prácu s mládežou prostredníctvom dotačnej výzvy PRIORITY. Výzva je súčasťou dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2021. V tomto roku sa subjekty môžu uchádzať o maximálnu alokáciu 20 000 EUR na jeden projekt. Cieľom výzvy je...

Výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
16. 03. 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov. Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú: regionálna rozvojová agentúra, slovenská časť euroregiónu európske zoskupenie územnej spolupráce...

Ministerstvo kultúry poskytne COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre
24. 02. 2021

Ministerstvo kultúry SR poskytne neziskovým organizáciam pôsobiacim v sektore kultúry dotáciu v súvislosti s pandémiou COVID - 19.  Dotáciu možno poskytnúť na:  náhradu 20% výdavkov nepokrytých zdrojmi z verejných grantov za obdobie od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 súvisiacich výhradne s...

Výzva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky
15. 02. 2021

Hlavným cieľom je využitie odbornej expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce prostredníctvom nezávislých návrhov a iniciatív pri tvorbe zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.   Dotáciu možno...

Ministerstvo obrany SR podporí projekty mimovládnych neziskových organizácií dotačným príspevkom
11. 02. 2021

Rezort obrany podporí projekty zamerané na tieto účely: a) vzdelávacie aktivity, športové podujatia, branno-športové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia, zamerané na: podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu,  informovanie verejnosti o...

Výzva MPSVaR SR na podporu dobrovoľníctva
08. 02. 2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny a dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti na rok 2021. O dotácie je možné sa...

Splnomocnenec vlády SR diskutuje so zástupcami ministerstiev a fondov o efektívnosti, transparentnosti a účelnosti poskytovania dotácií pre mimovládne neziskové organizácie
05. 02. 2021

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl otvoril koncom minulého roka sériu stretnutí, na ktorých diskutoval so štátnymi tajomníkmi a tajomníčkami a ďalšími zástupcami a zástupkyňami ministerstiev o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu. Aktuálne prebiehajú...

Výzva Ministerstva spravodlivosti SR na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
02. 02. 2021

Ministerstvo spravodlivosti SR podporí projekty zamerané na tieto účely:  posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,  podporu aktívnej občianskej spoločnosti,  podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,  podporu výchovy a vzdelávania detí a...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]