Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Aktuality


:


Druhý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti na Trnavskej univerzite je úspešne za nami!
07. 01. 2020

V roku 2018 sme v zimnom semestri odštartovali prvý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na základe veľmi dobrej spätnej väzby od študentov sme ho realizovali aj v zimnom semestri v roku 2019. Práve v mesiaci...

Pracovná skupina zameraná na tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 sa stretla po druhýkrát
03. 01. 2020

Splnomocnenec privítal dňa 9. decembra 2019 členov pracovnej skupiny zameranej na tvorbu novej Koncepcie na jej druhom zasadnutí. Pred zasadnutím boli členom pracovnej skupiny zaslané zo strany ÚSV ROS vypracované nasledovné podklady: návrh štruktúry Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na...

Splnomocnenec opäť prevzal záštitu nad oceneniami pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky Srdce na dlani
10. 12. 2019

Už v poradí druhý rok prevzal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl záštitu nad odovzdávaním ocenení pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky Srdce na dlani 2019. Srdce na dlani oceňuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (jednotlivcov aj kolektívy) a ich projekty,...

Stretnutie občianskej spoločnosti pred ministerskou radou OBSE
05. 12. 2019

Pri príležitosti ukončenia predsedníctva SR v OBSE sa v Bratislave konala ministerská rada. Tomuto stretnutiu predchádzala už po deviaty rok v poradí konferencia pre občiansku spoločnosť (OSCE Parallel Civil Society Conferences), zameraná na vybranú ľudskoprávnu tému. Tento rok bolo...

Splnomocnenec poďakoval na Roma Spirit 2019 Asociácii pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
04. 12. 2019

Dňa 30. novembra 2019 sa v Divadle Aréna konal slávnostný galavečer odovzdávania ocenení Roma Spirit 2019, ktorý každoročne organizuje Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu. Pri tejto príležitosti ocenil splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl  ...

Naša práca na podpore participácie, partnerstva a prepájaní rôznych aktérov nám priniesla cenu!
14. 11. 2019

Dňa 12. novembra 2019 sme si v Starej Tržnici prevzali spomedzi troch nominovaných cenu za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja SDGs 2019 v kategórii Verejný sektor, ktorú udeľovala Nadácia Pontis na konferencii o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe...

Večer kliník na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
11. 11. 2019

Dňa 6. novembra 2019 sme sa zúčastnili na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave podujatia pod názvom: Štúdium je zábava! Jednalo sa o neformálne stretnutie študentov a pedagógov Právnickej fakulty v Trnave, na ktorom sa prezentovali rôzne právnické kliniky, ktoré môžu...

Vytvorenie pracovnej skupiny zameranej na tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030
31. 10. 2019

Činnosť a aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej „ÚSV ROS“) sa odvíjajú od dôležitého strategického dokumentu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku (ďalej len „Koncepcia“), ktorá vznikla v roku 2012 s platnosťou do roku 2020.  V...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]