Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Aktuality


:


Klinika pomoci obetiam trestných činov
30. 10. 2019

V spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave sme v súvislosti s národným projektom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ otvorili nový predmet „Klinika pomoci obetiam trestných činov“. Počas úvodnej...

Chcete si založiť sociálny podnik a neviete ako na to? Príďte na konferenciu!
23. 10. 2019

Dňa 5. novembra 2019 organizuje Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci projektu Erasmus+ konferenciu pod názvom „Ako začať so sociálnym podnikaním“. Hlavným zámerom konferencie je prezentovať výstupy z tohto projektu, ako aj podeliť sa o skúsenosti...

Výzva na oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
22. 10. 2019

Poznáte vo Vašom KRAJI výnimočných ľudí – dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, alebo výnimočné projekty, ktoré by tento rok nemalo minúť ocenenie SRDCE NA DLANI 2019? SRDCE NA DLANI je ocenenie s dnes už dvadsaťročnou tradíciou, ktoré sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa...

Konferencia mimovládnych neziskových organizácií – Orbis Civitates
21. 10. 2019

V dňoch 18. a 19. októbra 2019 sa v Novej Cvernovke v Bratislave  uskutočnila konferencia “Orbis Civitates” pre približne 150 účastníkov – zástupcov mimovládnych organizácií z celého Slovenska, občianskych iniciatív a významných hostí, medzi ktorými bola aj prezidentka Slovenskej...

Výzva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na predkladanie návrhov laureátov Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv
14. 10. 2019

Ak poznáte mimoriadne osobnosti, ktoré sa vo svojom každodennom živote usilujú o dodržiavanie či zlepšenie stavu ľudských práv na Slovensku, môžete ich nominovať na Cenu ministra spravodlivosti SR. Laureátmi ceny môžu byť experti a občianski aktivisti pôsobiaci v oblasti presadzovania ľudských...

Otvorili sme druhý ročník Kliniky občianskej spoločnosti
09. 10. 2019

Na základe veľmi dobrej odozvy a záujmu zo strany študentov a študentiek Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sme 2. októbra 2019 otvorili druhý ročník Kliniky občianskej spoločnosti. V rámci tohto voliteľného predmetu sa zrozumiteľným spôsobom a interaktívnymi...

Splnomocnenec vlády sa v septembri zúčastnil zasadnutí poradných orgánov vlády k ľudským právam, národnostným menšinám a rodovej rovnosti
06. 10. 2019

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa v rámci svojej práce pravidelne zúčastňuje zasadnutí poradných orgánov vlády SR s rôznymi tematickými zameraniami, ktoré súvisia s obsahovou prácou splnomocnenca a úradu. V septembri sa zúčastnil dvoch stretnutí...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]