Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. jún 2022, streda
 

Pozvánka na konferenciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR do Banskej Bystrice

10. 04. 2017

V súvislosti s potrebou informovať a sprostredkovať mnohé informácie o uplatňovaní Horizontálnych princípov, rovnosť mužov a žien a Nediskrimináciu (ďalej len „HP RMŽ a ND“) si Vás dovoľujeme informovať a zároveň Vás pozvať na konferenciu s názvom

 

„Vyrovnávacie opatrenia a ich implementácia v programovom období 2014 - 2020“,

 

ktorá sa uskutoční dňa 25. apríla 2017, v Účelovom zariadení Bystrica, na Komenského ulici č. 22 v Banskej Bystrici. Táto konferencia je organizovaná Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny JUDr. Jána Richtera a v spolupráci s Úradom vlády SR.

 

Gestor HP RMŽ a ND  vykonáva v programovom období 2014-2020 viacero nových úloh, ktoré je potrebné v procese implementácie uplatňovať v rámci všetkých operačných programov. Informácie o nových procesoch, postupoch, metodikách a hlavne aktivitách v rámci vyrovnávacích opatrení  je potrebné uplatňovať a realizovať prierezovo vo všetkých projektoch a všetkých operačných programoch.

 

V prípade vášho záujmu Vás prosíme o elektronickú registráciu na nižšie uvedenom linku, na stránke Úradu vlády SR.

 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/konferencia-25-aprila-2017/

 

Po zaregistrovaní sa, systém potvrdí prijatie účastníckej registrácie. V prípade, že už bude naplnená kapacita, systém ďalšie prihlášky neprijme.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy