Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2022, štvrtok
 

Regionálne workshopy na tému „Nové fondy EÚ: príležitosti pre MNO v regiónoch“

18. 06. 2021

Milí zástupcovia MNO sektora,

príprava nového programového obdobia fondov EÚ 2021 – 2027 na regionálnej aj národnej úrovni je plne rozbehnutá. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa dlhodobo snaží angažovať a podporovať hlas občianskej spoločnosti v týchto procesoch. Nové fondy EÚ prinášajú možnosť financovať aktivity zamerané na rozvoj občianskej spoločnosti, spoluprácu občanov so samosprávami a posilňovanie demokracie na regionálnej a miestnej úrovni.

Pozývame Vás preto na informačné a sieťovacie stretnutia mimovládnych neziskových organizácií a aktívnych občanov. Cieľom stretnutí bude vymeniť si informácie o príprave Integrovanej územnej stratégie v krajoch, rozprávať sa o Vašich skúsenostiach so zapájaním sa do ich prípravy a diskutovať o možnostiach financovania aktivít MNO z nových fondov EÚ.

Harmonogram workshopov:

BANSKÁ BYSTRICA: 24.06. / 14:00 – 17:00 / Univerzita Mateja Bela, Kuzmányho 1, Banská Bystrica
KOŠICE: 29.06. / 14:00 – 17:00 / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, Košice
PREŠOV: 30.06. / 10:00 – 13:00 / veľká zasadačka Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 5043/2, Prešov
ŽILINA: 01.07. / 10:00 – 13:00 / kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina
NITRA: 13.07. / 10:00 – 13:00 / Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, Nitra
TRNAVA: 14.07. / 10:00 – 13:00 / Kongresová sála na Úrade TTSK,  Starohájska 10, Trnava, 917 01
TRENČÍN: 15.07. / 10:00 – 13:00 / Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

Program stretnutí:

  • registrácia účastníkov
  • úvodné slovo, privítanie a predstavenie účastníkov
  • príprava IÚS a skúsenosti MNO (diskusia o príprave IÚS v KSK, zapájanie MNO do prípravy IÚS, vnímanie procesu prípravy z pohľadu MNO)
  • prestávka
  • možnosti financovania aktivít z cieľa 5: Európa bližšie k občanom (prezentácia o možnostiach financovania MNO v budúcom programovom období)
  • príklady aktivít zameraných na občiansku spoločnosť a demokraciu (prezentácia skúseností Maroša Chmelíka z Centra komunitného organizovania a ukážka príkladov dobrej praxe)
  • diskusia (hľadanie prienikov pre spoluprácu, identifikácia možností, výmena skúseností)

Pre účasť na workshope, sa prosím, zaregistrujte na tomto registračnom odkaze.  Ak viete o ďalších organizáciách alebo aktívnych občanoch, pre ktorých by workshop v danom kraji mohol byť zaujímavý, prepošlite im, prosím, registračný formulár.

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na nižšie uvedenej emailovej adrese alebo telefónnom čísle: Natália Boháčiková (TA.13G4@S1FTGQSUF2.SGRSKS3@, 02 / 509 44 997)


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy