Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2023, piatok
 

TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020: Staňte sa súčasťou najväčšieho podujatia k otvorenému vládnutiu na Slovensku!

19. 02. 2020

Milí priatelia, milé priateľky otvoreného vládnutia na Slovensku,

Výzva pre MNOs radosťou vám oznamujeme, že jubilejný piaty ročník Týždňa otvoreného vládnutia sa uskutoční v dňoch 26. – 29. mája 2020 v Bratislave.

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 bude jedinečným podujatím, ktoré ponúkne príležitosť prezentovať sa pre každého z vás. Vytvárame otvorený priestor pre zviditeľnenie úspechov aj neúspechov, ktoré sa snažia o podporu princípov otvoreného vládnutia.

Počas štyroch dní sa stretneme s domácimi a zahraničnými reformátormi a reformátorkami, inovatívne zmýšľajúcimi predstaviteľmi a predstaviteľkami obcí a miest, samosprávnych krajov, štátnej správy, mimovládnych organizácií a akademického sektora.

Staňte sa súčasťou programu a predstavte vaše iniciatívy, konkrétne príklady z praxe, publikácie či školenia! Spoločne budeme diskutovať o cieľoch, výzvach, príkladoch z praxe, o reformných iniciatívach s dobrým aj zlým koncom, ktoré smerujú k zlepšeniu kultúry vládnutia na Slovensku.

Ak ste mimovládna nezisková organizácia, skupina aktívnych občanov, obec, mesto, kraj, alebo ministerstvo, podnikateľ, podnikateľka či firma, prihláste sa!

Ponúknite nám váš príbeh, ktorý rozvíja aspoň jednu z prioritných tém Týždňa otvoreného vládnutia:

  • zapájanie občanov do verejných politík (participácia),
  • inovácie a skvalitňovanie služieb verejnej správy,
  • transparentnosť a otvorené informácie,
  • otvorená justícia a boj proti korupcii,

v ktorejkoľvek oblasti: sociálne služby, vzdelávanie, životné prostredie, ľudské práva, šport, zdravie, kultúra, veda, dobrovoľníctvo, rozvojová spolupráca, IT, watchdogy...

Vaše návrhy čakáme do 15. marca 2020 prostredníctvom vyplnenia jednoduchého formulára.

Detailnejšie informácie k zapojeniu sa do programu nájdete na tomto odkaze. Po uplynutí termínu na zber nápadov (15. marec 2020) výberová komisia pripraví rámcový program podujatia, ktorý bude verejnosti predstavený v polovici apríla 2020.

Tešíme sa na kreatívne návrhy, ktoré na Týždeň otvoreného vládnutia 2020 prinesú inovácie a  príklady z praxe v otvorenom vládnutí.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na Michaelu Ďurdíkovú (TA.13G4@S1FTGPLHP.SRYSUQG4@, +421 2 509 449 86).


 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy