Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2022, štvrtok
 

Správy - Konferencie, workshopy a iné podujatia


:


Pozvánka na konferenciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR do Banskej Bystrice
10. 04. 2017

V súvislosti s potrebou informovať a sprostredkovať mnohé informácie o uplatňovaní Horizontálnych princípov, rovnosť mužov a žien a Nediskrimináciu (ďalej len „HP RMŽ a ND“) si Vás dovoľujeme informovať a zároveň Vás pozvať na konferenciu s názvom  ...

Pozvánka na konferenciu organizovanú Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave
10. 03. 2017

V programovom období 2014-2020 gestor Horizontálnych princípov, rovnosť mužov a žien a Nediskrimináciu (ďalej len „HP RMŽ a ND“) vykonáva viacero nových úloh, ktoré je potrebné v procese implementácie uplatňovať v rámci všetkých operačných programov. Informácie o nových...

OPEN GOVERNMENT WEEK - Záverečná správa a prezentácie
23. 12. 2016

Séria workshopov pod spoločným názvom OPEN GOVERNMENT WEEK sa uskutočnila v dňoch 17. až 20. 10. 2016. Hlavnými cieľmi workshopov boli: prezentácia pripravovaného Akčného plánu OGP 2016 – 2019 a jeho úloh, sieťovanie zástupcov štátnej správy so zástupcami občianskej spoločnosti, prezentácia...

Dunajská stratégia - National Participation Day in the EU Strategy for the Danube Region
19. 12. 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s – Foster Europe, Foundation for strong European Regions a Danube Civil Society Forum (DCSF) zrealizovali dňa 21.10.2016 v Bratislave informačný workshop s názvom Dunajská stratégia – National...

Posledné miesta! Dunajská stratégia - 3rd Participation Day
28. 10. 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pri príležitosti slovenského predsedníctva v Dunajskej stratégii srdečne so spoluorganizátormi pozýva konferenciu s názvom 3. deň participácie v Dunajskej stratégii. Ide o pokračovanie predchádzajúcich medzinárodných konferencií,...

Otvorené dáta: stretnutie členov medzinárodného konzorcia v Bratislave
27. 03. 2014

V Bratislave sa 26. a 27. marca 2014 stretne konzorcium realizátorov medzinárodného projektu COMSODE (Components Supporting the Open Data Exploitation), ktorého cieľom je sprístupniť dáta verejnej správy občanom, neziskovým a komerčným organizáciám, ale aj samotným zástupcom verejnej správy, a ...

Pokračujeme v tradícii stupavských konferencií
07. 09. 2012

Milé kolegyne a kolegovia, s radosťou Vás informujeme o konferencii, ktorú organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Konferencia: „Neziskový sektor: Diskutujme o možnostiach ďalšieho rozvoja“ sa uskutoční 25.-26. septembra v Kongresovom a vzdelávacom centre Ústavu...

Konferencia MNO
05. 09. 2012

Aj tento rok sa uskutoční Konferencia mimovládnych neziskových organizácií. V prípade záujmu si rezervujte termín 25.-26. septembra 2012. Konferenciu organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Konferencia sa uskutoční v Bratislave, v Kongresovom a vzdelávacom centre...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy