Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. júl 2022, nedeľa
 

Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií schválila vláda SR

22. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Po verejných diskusiách, diskusiách v Rade vlády SR pre MNO a medzirezortnom pripomienkovom konaní prešiel aj vnútornými procesmi na Úrade vlády SR (legislatívna rada a Tripatrita) a dnes, 22. augusta 2018 ho schválila vláda SR. 

Veľmi nás teší, že návrh zákona získal podporu širokého spektra zainteresovaných aktérov. Svojim uznesením ho schválila Rada vlády SR pre MNO (PDF, 350 kB), Komora MNO (PDF, 219 kB) vydala vlastné súhlasné stanovisko. O návrhu zákona spoločne rokovali predstavitelia Komory MNO aj s ministerkou vnútra Denisou Sakovou.

Cieľom návrhu zákona je zriadiť spoľahlivý, aktuálny a jednotný zdrojový register o MNO, ktorých registrácia sa vykonáva v gescii MV SR. Register MNO bude predstavovať logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o 5 formách MNO - občianskych združeniach, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch. Registrované právne subjekty tak budú jednoznačne identifikované a budú tvoriť spoľahlivú a aktuálnu zdrojovú agendu pre register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. MNO tak budú môcť získať oficiálny výpis, ktorý bude použiteľný na právne úkony a súčasne bude obsahovať všetky potrebné údaje (najmä názov, sídlo, IČO a štatutár). Do registra MNO sa povinne pre všetky právne formy budú okrem iných údajov zapisovať aj štatutári a stanovy, štatúty, nadačné listiny spolu s ich aktualizáciami a zmenami.

Následne návrh zákona postupuje do legislatívneho procesu v Národnej rade SR.

Celý materiál aj znenie schváleného návrhu zákona je dostupné na tomto mieste.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy