Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Schválený Zákon o tvorbe právnych predpisov

23. 11. 2015

Národná rada SR dňa 18.11.2015 schválila Zákon o tvorbe právnych predpisov, ktorý umožní väčšiu mieru participácie verejnosti na tvorbe zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov. V rámci medzirezortného pripomienkového konania podal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti niekoľko zásadných pripomienok, z ktorých viaceré boli akceptované:

  • Ustanovenie § 2 ods. 1 bolo rozšírené a do procesu tvorby právnych predpisov bola zahrnutá aj účasť verejnosti.
  • Ustanovenie § 7 ods. 1 bolo doplnené o ďalšiu podstatnú náležitosť návrhu právneho predpisu, a to o správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu.
  • Bol zavedený inštitút predbežnej informácie, z ktorého vyplýva pre navrhovateľa povinnosť zverejniť pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu „predbežnú informáciu“ o pripravovanom návrhu právneho predpisu, o jeho o základných cieľoch a tézach, zhodnotenie súčasného stavu a predpokladaný termín začatia medzirezortného pripomienkového konania.

V rámci vznesených zásadných pripomienok splnomocnenec okrem iného navrhoval používať všeobecne zaužívaný pojem „participácia“. Táto pripomienka však nebola akceptovaná.

Veríme, že tieto zmeny prinesú občanom efektívnejšie spôsoby, ako sa intenzívnejšie zapojiť do legislatívneho procesu a tým prispejú ku kvalitnejšej legislatíve.

Všetky vznesené pripomienky nájdete tu.

Schválené znenie zákona nájdete tu.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy