Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

MPK/Podmienky určovania výšky ročnej úrokovej sadzby pri úveroch zo Štátneho fondu rozvoja bývania poskytovaných právnickým osobám

31. 03. 2024

Predkladateľ: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)

Oblasť: bývanie 

Typ LP: MPK

Dňa 22.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti. Cieľom návrhu vyhlášky je úprava a precizovanie podmienok určovania výšky ročnej úrokovej sadzby pri úveroch zo Štátneho fondu rozvoja bývania poskytovaných právnickým osobám po zohľadnení podmienok v oblasti poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Ďalšie úpravy nadväzujúce na aplikačnú prax sa týkajú napr. doplnenia ostatných príjmov a podmienky zabezpečenia úveru pri obstaraní bytu formou budúcej kúpy u žiadateľa – fyzickej osoby, ktoré vyplynuli z praxe. 

MPK končí: 15.04.2024

Sprievodná dokumentácia

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]