Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

MPK/Rozšírenie dozornej právomoci Ministerstva dopravy SR v cestnej doprave

04. 03. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Oblasť: doprava

Typ LP: MPK

Dňa 26.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Účelom návrhu je rozšíriť dozornú (kontrolnú) právomoc Ministerstva dopravy Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na cestách I. až III. triedy a miestnych cestách.

MPK končí: 05.03.2024

Predpokladaná účinnosť: 01.06.2024

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]