Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

PI/Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania poskytované právnickým osobám

03. 03. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Oblasť: financie

Typ: PI

Dňa 23.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov. Cieľom navrhovanej vyhlášky je úprava a precizovanie podmienok určovania výšky ročnej úrokovej sadzby pri úveroch zo Štátneho fondu rozvoja bývania poskytovaných právnickým osobám po zohľadnení podmienok v oblasti poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Štátny fond rozvoja bývania môže poskytovať podporu len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci. Pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie podpory preto ŠFRB posudzuje kritériá štátnej pomoci. V prípade, že výsledkom posúdenia je, že poskytnutím podpory na základe posudzovanej žiadosti nejde o poskytnutie štátnej pomoci ani minimálnej pomoci, navrhuje sa stanoviť výšku ročnej úrokovej sadzby na úrovni 1 %. Vypracovanie návrhu vyhlášky reaguje aj na potreby vyplývajúce z praxe, ide najmä o doplnenia ostatných príjmov a podmienky zabezpečenia úveru pri obstaraní bytu formou budúcej kúpy u žiadateľa – fyzickej osoby.

Dátum konca PK: 07.03.2024

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]