Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky


:


MPK/Dozor Ministerstva dopravy SR na cestách I. až III. triedy a miestnych cestách
18. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ LP: MPK Dňa 15.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Účelom...

MPK/Harmonizácia požiadaviek na osobné lode
18. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ LP: MPK Dňa 08.02.2024 bolo v MPK zverejnené nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických...

MPK/Právna regulácia vesmírnych aktivít
18. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ LP: MPK Dňa 08.02.2024 bol v MPK zverejnený Legislatívny zámer k návrhu zákona o regulácii vesmírnych aktivít. Pripravovaný návrh zákona o vesmírnych aktivitách má za cieľ ustanoviť...

Zákon/Príspevok v civilnom letectve
04. 02. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo dopravy SR Oblasť: doprava Typ: zákon schválený Národnou radou Dňa 16.01.2024 NRSR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých...

PI/Zjednodušenie konania valného zhromaždenia Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl
29. 01. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ: PI Dňa23.01.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a zmene zákona...

MPK/Odborný dozor, kontrola a podmienky v oblasti taxislužby; prevádzkovatelia nákladnej dopravy
22. 01. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ: MPK Dňa 11.01.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady...

Zákon/Novela stavebného zákona v skrátenom legislatívnom konaní
22. 01. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: územné plánovanie a výstavba Typ: zákon Dňa 10.01.2024 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení...

PI/Zmeny v zákone o dráhach
22. 01. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ: PI Dňa 15.01.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]