Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky


:


PI/Zmena zákona o civilnom letectve
10. 12. 2023

Typ LP: PI Predkladateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Dňa 29.11.2023 bol do predbežného pripomienkovania predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon). Návrhom zákona sa má zabezpečiť, že oblasť bezpilotných...

PI/Prenájom nákladných vozidiel
03. 12. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy SR Oblasť: Doprava Typ: PI Dňa 27.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Cieľom je prebratie...

PI/Jednodňová dialničná známka
26. 11. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy a výstavby SR Typ LP: PI Dňa 23.11. bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...

MPK/Návrh na zrušenie a zmenu termínu plnenia niektorých úloh ministra dopravy
26. 11. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ: MPK Dňa 20.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky. Cieľom materiálu je zrušiť niektoré úlohy...

MPK/Započítavanie emisií skleníkových plynov z dopravných služieb
26. 11. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava, životné prostredie, zahraničné veci a európske záležitosti Typ: MPK Dňa 15.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o započítavaní emisií skleníkových plynov z dopravných...

PI/Jednotné cestovné poriadky vo verejnej osobnej doprave (okrem železničnej)
06. 11. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ: PI Dňa 27.10.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej...

MPK/Celoštátny kódovník autobusových liniek a liniek mestskej dráhovej dopravy
29. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ: MPK Dňa 24.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva jednotný celoštátny kódovník autobusových liniek a liniek mestskej...

MPK/Vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania a ich prílohy
29. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: výstavba, regionálny rozvoj, financie Typ: MPK Dňa 23.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]