Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky


:


MPK/Národná tabuľka frekvenčného spektra
15. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: telekomunikácie, telekomunikačné služby Typ: MPK Dňa 11.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra. Cieľom návrhu...

PI/Používanie kódov liniek autobusovej a mestskej dráhovej dopravy
01. 10. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ: PI Dňa 21.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva jednotný celoštátny kódovník autobusových liniek a ...

MPK/Dôsledky odovzdania diaľničného úseku R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa do užívania
10. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky  Oblasť: Doprava, výstavba, cestovný ruch  Typ: MPK Dňa 05.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby...

MPK/Znečisťovanie morí z lodí
21. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Oblasť: Doprava Typ: MPK Dňa 17.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2005/35/ES o znečisťovaní morí z lodí a o zavedení sankcií vrátane...

MPK/Námorná bezpečnostná agentúra
21. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: Doprava Typ: MPK Dňa 17.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej námornej bezpečnostnej agentúre a o zrušení nariadenia (ES) č. 1406/2002...

PI/Štátny fond rozvoja bývania
10. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy SR Oblasť: Financie Typ: Predbežná informácia Dňa 03.07.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške...

Schválený zákon NRSR/Novela zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade
03. 07. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo dopravy SR  Oblasť: Doprava Typ: schválený zákon NRSR Dňa 21.06.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a ...

Schválený zákon NRSR/Zákon o verejnej osobnej doprave
03. 07. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo dopravy SR  Oblasť: Doprava Typ: schválený zákon NRSR  Dňa 21.06.2023 NRSR schválila zákon o verejnej osobnej doprave. Cieľom je vytvoriť právne predpoklady na zvýšenie miery používania verejnej dopravy na úkor individuálnej automobilovej...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]